Geotieteiden ja maantieteen osaston yhteystiedot

Tältä sivulta löydät Geotieteiden ja maantieteen osaston yhteystiedot, mukaan lukien Seismologian Instituutin ja Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian yhteystiedot. Ne sijaitsevat Kumpulan kampuksen Physicum- ja Exactum-rakennuksissa sekä keskustakampuksen Porthaniassa.

Geopisteen järjestämien opintokäyntien tavoitteena on lisätä oppilaiden innostusta maantiedettä ja geotieteitä kohtaan, lisätä maantieteellistä ymmärrystä ja ajattelua, kertoa maantieteen opiskelumahdollisuuksista ja tutustuttaa uusimpiin tutkimusmenetelmiin. Ensisijainen kohderyhmä on lukiolaiset. Tarjoamamme ohjelma sopii kuitenkin soveltavasti myös 8.-9.-luokkalaisille. Tutustu kiertokäynteihin tästä ja ota yhteyttä!

Osastonjohtaja
Varajohtajat

Geologia ja maantiede
Physicum, 1.kerros
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingin Yliopisto

Seismologian Instituutti
Exactum, 4. kerros
PL 68 (Pietari Kalmin katu 5)
00014 Helsingin Yliopisto

Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria
Porthania
PL 4 (Yliopistonkatu 3)
00014 Helsingin Yliopisto

Johtaja

Nettisivut: Seismologian Instituutti

Infopuhelin +358294151600 (virka-aikana)