Geotieteiden ja maantieteen opiskelu

Monipuoliset opiskelumahdollisuutemme kattavat geotieteiden ja maantieteen kandi- ja maisteriohjelmat. Lisäksi osasto vastaa maantieteen, geologian ja geofysiikan sekä kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun maisteriohjelmista.

Useat maisterintutkinnon suorittaneet opiskelijat suorittavat jatko-opintojaan osaston tutkimusryhmissä.

Geotieteiden ja maantieteen osastolla voit suorittaa kandidaatin tutkinnon joko geotieteiden kandiohjelmassa tai maantieteen kandiohjelmassa.

Geotieteiden kandiohjelmassa opiskellaan geologiaa ja geofysiikkaa, jotka tutkivat maankamaran rakennetta, koostumusta ja kehitystä. Geotieteiden kandiohjelma voi johtaa niin pohjavesigeologin, kallioperätutkijan, malmigeologin, ympäristögeologin, kiinteän maan geofyysikon kuin muinaisen elämän tutkijan tai ilmastotutkijan uralle.

Maantieteen kandiohjelma perehdyttää sinut maantieteen tutkimuksen moniin ulottuvuuksiin. Maantiede tutkii erilaisia luonnonjärjestelmiä sekä yhteiskunnan jäsentymistä ja muutosta. Lisäksi maantieteessä tarkastellaan ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta. Moniulotteinen maantiede yhdistää luonnontieteelliset ja yhteiskunnalliset aihepiirit kokonaisuuksiksi, joka tuottaa uusinta tutkimustietoa niin kaupunkien kehityksestä kuin ilmastonmuutoksen vaikutuksistakin.

Geotieteiden ja maantieteen osastolla voit suorittaa maantieteen, geologian ja geofysiikan sekä kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun maisteriohjelmat. Maisteriohjelmamme ovat englanninkielisiä.

Geologian ja geofysiikan maisteriohjelmassa koulutetaan geotieteilijöitä, jotka pystyvät vastaamaan polttaviin kysymyksiin kotiplaneettamme kehityksestä, sen merkityksestä modernin yhteiskuntamme tarvitsemien raaka-aineiden lähteenä sekä ympäristön tilasta ja muutoksista. Opintosuuntia on neljä: petrologia ja taloudellinen geologia, hydrogeologia ja ympäristögeologia, paleontologia ja globaali muutos sekä kiinteän maan geofysiikka.

Maisteriohjelma on monikielinen. Opetus järjestetään englanniksi. Kurssit ja opinnäytteet on myös mahdollista suorittaa suomeksi tai ruotsiksi, ellei opetuksen kannalta ole syytä edellyttää muuta.

Maantieteen maisteriohjelma antaa erinomaiset valmiudet toimia tutkija- ja asiantuntijatehtävissä maantieteen eri aloilla. Maisteriohjelma voit erikoistua kolmeen eri opintosuuntaan, luonnonmaantieteeseen, ihmismaantieteeseen ja geoinformatiikkaan.Maisteriohjelma on monikielinen. Opetus järjestetään englanniksi. Kurssit ja opinnäytteet on myös mahdollista suorittaa suomeksi tai ruotsiksi, ellei opetuksen kannalta ole syytä edellyttää muuta.

 

Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma kouluttaa opiskelijoista huippuammattilaisia, jotka ymmärtävät ja pystyvät käsittelemään monimutkaisia kaupunkien kehittämiseen liittyviä haasteita. Tämä monitieteinen maisteriohjelma on Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteinen ohjelma. Maisteriohjelmassa on kolme opintosuuntaa: urban planning and design, urban life, economy and cultures sekä urban ecologies and systems.

Maisteriohjelma on monikielinen. Opetus järjestetään englanniksi. Kurssit ja opinnäytteet on myös mahdollista suorittaa suomeksi tai ruotsiksi, ellei opetuksen kannalta ole syytä edellyttää muuta.

 

Ilmakehätieteiden maisteriohjelmassa opit ymmärtämään ilmastonmuutoksen, ilmanlaadun ja sään muutosten keskeisiä kysymyksiä. Maisteriohjelma on myös ainoa meteorologeja kouluttava koulutusohjelma Suomessa.

Maisteriohjelma on monikielinen. Opetus järjestetään englanniksi. Kurssit ja opinnäytteet on myös mahdollista suorittaa suomeksi tai ruotsiksi ellei opetuksen kannalta ole syytä edellyttää muuta.

Nordic Master in Environmental Changes at Higher Latitudes (EnCHiL) on Pohjoismaiden johtavien yliopistojen yhteinen maisteriohjelma. Korkeilla leveysasteilla ekosysteemit ja yhteiskunnat muuttuvat kiihtyvällä vauhdilla, jolloin monitieteisen ympäristökoulutuksen saaneiden asiantuntijoiden tarve kasvaa. EnCHiL-ohjelmassa perehdytään erilaisiin korkeilla leveysasteilla tapahtuviin fysikaalisiin, biologisiin ja yhteiskunnallisiin prosesseihin ja siihen, miten ne vuorovaikutuksessa toistensa kanssa muokkaavat arktisia ympäristöjä. EnCHiL-ohjelma sisältää paljon käytännönläheisiä opintoja, ja opintoihin sisältyy pakollinen liikkuvuusjakso toisessa pohjoismaisessa yliopistossa.

Tohtorikoulutus

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutus tuottaa uuden sukupolven huippututkijoita. Siksi rekrytoimme lahjakkaimmat ja motivoituneimmat tohtorikoulutettavat. Tutkinto pätevöittää kansainväliselle tutkijanuralle parhaisiin yliopistoihin sekä vaativimpiin yhteiskunnan asiantuntijatehtäviin. Tohtorikoulutus perustuu tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen, jota tehdään lukuisissa arvotetuissa kansainvälisissä tutkimusryhmissä, ml. useat Suomen Akatemian huippuyksiköt.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorintutkinto suoritetaan tohtoriohjelmissa, jotka ovat hakukohteina. Kumpulan kampuksella toimii luonnontieteellinen tutkijakoulu. Lisäksi tiedekunnan tohtorintutkinto on mahdollista suorittaa kahdeksassa muihin tutkijakouluihin kuuluvissa tohtoriohjelmissa.

Tutustu opiskeluun tiedekunnassa

Millaista on opiskelu matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa? Entä opiskelijaelämä? Tutustu tiedekuntamme opiskeluun ja opiskelijan palveluihin täällä!