Ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutus

Uusi ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutus vastaa kasvaneeseen ilmastoasiantuntijuuden tarpeeseen eri sektoreilla.

Ilmastonmuutos, sen torjunta ja vaikutuksiin sopeutuminen koskettavat kaikkia toimialoja. Täydennetty ilmastolaki ja Suomen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 vaativat nopeita toimia erilaisissa organisaatioissa. Lisäksi luonnon monimuotoisuuden huomioiminen ja kiertotalouteen siirtyminen edellyttävät uudenlaista osaamista. Myös kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttäminen, vihreä kasvu sekä sijoitus- ja rahoitusympäristö tuovat vaatimuksensa liiketoiminnan kestävyydelle.

Koulutus tuo yhteen ilmastotieteen huippuosaamisen, yritykset ja julkisen sektorin toimijat. Sen suorittaja saa vahvan pohjan ilmastokysymysten monialaiselle ymmärtämiselle ja tiedon soveltamiselle käytännössä.

Koulutus täyttää OKM:n yliopistolaissa määrittelemät vaatimukset erikoistumiskoulutukselle. Ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutuksen suorittaneella henkilöllä on valmiudet toimia vaativissa ilmastoasiantuntijatehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

Seuraava haku koulutukseen avautuu 2025.
Ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutuksen sisältö
Kuuntele asiantuntijoiden ajatuksia koulutuksesta
Lue lisää koulutuksesta

Tässä artikkelissa ilmatieteen laitoksen tutkija Mira Hulkkonen vastaa usein kysyttyihin kysymyksiin koulutuksesta ja Teknologiateollisuus ry:n kestävän kasvun johtaja Helena Soimakallio kertoo miten koulutus vastaa työelämän tarpeita. 

Helsingin yliopiston uutisessa kerrotaan ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutuksen alkamisesta. Haastateltavina ovat koulutuksen johtaja, yliopistonlehtori Laura Riuttanen ja koulutuksen vastuuopettaja, tutkijatohtori Kenneth Peltokangas.