Ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutus

Uusi ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutus vastaa kasvaneeseen ilmastoasiantuntijuuden tarpeeseen eri sektoreilla.

Ilmastonmuutos, sen torjunta ja vaikutuksiin sopeutuminen koskettavat kaikkia toimialoja. Täydennetty ilmastolaki ja Suomen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 vaativat nopeita toimia erilaisissa organisaatioissa. Lisäksi luonnon monimuotoisuuden huomioiminen ja kiertotalouteen siirtyminen edellyttävät uudenlaista osaamista. Myös kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttäminen, vihreä kasvu sekä sijoitus- ja rahoitusympäristö tuovat vaatimuksensa liiketoiminnan kestävyydelle.

Koulutus tuo yhteen ilmastotieteen huippuosaamisen, yritykset ja julkisen sektorin toimijat. Sen suorittaja saa vahvan pohjan ilmastokysymysten monialaiselle ymmärtämiselle ja tiedon soveltamiselle käytännössä.

Koulutus täyttää OKM:n yliopistolaissa määrittelemät vaatimukset erikoistumiskoulutukselle. Ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutuksen suorittaneella henkilöllä on valmiudet toimia vaativissa ilmastoasiantuntijatehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

Hakuaika on 1.-20.11.2023.
Ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutuksen sisältö
Yhteystiedot

Lisätietoja erikoistumiskoulutuksesta antavat Mira Hulkkonen (mira.hulkkonen@fmi.fi, 050 302 1245 ) ja Laura Riuttanen (laura.riuttanen@helsinki.fi, 050 415 4746).