Helsingin yliopisto kouluttaa uuden sukupolven ilmasto-osaajia

Uusi ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutus on alkanut. Helsingin yliopiston monialainen koulutusohjelma tuottaa ilmastoasioiden täsmäosaajia yhteiskunnan ja työnantajien tarpeisiin. Valmistuttuaan opiskelijat pystyvät edistämään konkreettisia ilmastotekoja omissa organisaatioissaan.

Helsingin yliopiston ensimmäinen kaksivuotinen Ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutus on täydessä käynnissä. Maaliskuussa 2024 alkaneessa koulutuksessa aloitti 42 opiskelijaa. 

Varhaiset kokemukset ovat olleet rohkaisevia. Vastuuopettaja Kenneth Peltokankaan mukaan opiskelijat ovat pitäneet opetusta korkeatasoisena. Vaikka opiskelijat tulevat eri aloilta ja heidän pohjatietonsa ilmastoasioista vaihtelevat, palaute on ollut myönteistä. 

– Opiskelu on aina uuden oppimista. Opiskelijat ovat erittäin motivoituneita ja heidän kanssaan on ollut mahtavaa työskennellä. Samaa ovat sanoneet koulutuksen asiantuntijavieraat, Peltokangas kertoo.

Päteviä ilmastoasiantuntijoita vaikuttaviin tehtäviin

Ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutus tarjoaa tarvittavat tiedot ja taidot monialaiseen ilmastotyöhön. Koulutusohjelman johtajan Laura Riuttasen mukaan koulutus luotiin siksi, että ilmastoasiantuntijuutta todella tarvitaan yhteiskunnan kaikilla aloilla. 

– Asiantuntijoiden täydennyskouluttaminen suoraan työelämään on tehokas tapa lisätä yhteiskunnan ilmasto-osaamista. Kahteen vuoteen ja 60 opintopisteeseen mahtuu niin luonnontieteitä, ihmistieteitä, tekniikkaa kuin politiikkaakin, Riuttanen kertoo.   

Ensimmäisellä kurssilla opiskelijat hankkivat vankat pohjatiedot ilmastonmuutoksesta luonnontieteellisenä ilmiönä. Myöhemmillä kursseilla paneudutaan tarkemmin ilmastonmuutoksen hillinnän sekä sopeutumistoimien luonnontieteellisiin, taloudellisiin ja oikeudellisiin näkökulmiin. Lisäksi opiskelijat sisällyttävät opintoihinsa valinnaisia kursseja yhteistyökorkeakoulujen tarjonnasta.

– Koulutuksen aikana opiskelija tarkastelee ilmastonmuutosta monesta eri näkökulmasta, esimerkiksi eri toimialojen kannalta. Näin opiskelija osaa tarkastella esitettyjä ratkaisuja kriittisesti ja olla itse kehittämässä kokonaisvaltaisia systeemisiä ratkaisuja, Riuttanen kertoo. 

Ilmastotyö vaatii myös uskallusta

Kenneth Peltokankaan mukaan opiskelijat ovat kertoneet haluavansa oppia uutta, laajentaa ja syventää osaamistaan sekä tehdä merkityksellistä työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

– Toivon, että myös työnantajat tunnistavat erikoistumiskoulutuksen ja opiskelijoidemme arvon, kun ne etsivät päteviä ilmastoasiantuntijoita.

Työelämärelevanssia korostaa se, että opiskelijat voivat tehdä lopputyönsä palvelemaan työnantajiensa tarpeita. Monilla tämä tarkoittaa käytännön ilmastotyötä.

– Se voi olla esimerkiksi arvoketjun ilmastovaikutuksia arvioiva selvitys, ilmastonmuutosta käsittelevä opintokokonaisuus, ilmastostrategia tai vähähiilinen toimintasuunnitelma organisaation toiminnan kehittämiseksi, Peltokangas kertoo.

– Projektit ovat todella tärkeitä, ja on todella inspiroivaa seurata niiden etenemistä. Uskon myös, että erikoistumiskoulutus on rohkaissut opiskelijoita aloittamaan ilmastotyön omissa organisaatioissaan, vaikka se olisi aikaisemmin tuntunut haastavalta. 

Koulutuksessa vierailee runsaasti ulkopuolisia asiantuntijoita. Heiltä opiskelijat kysyvät myös siitä, miltä tulevaisuus näyttää.

– Asiantuntijat sanovat, että yhteiskunnassa ei ole vielä herätty siihen, kuinka kiire ilmastotoimilla on, jotta tärkeät päästövähennystavoitteet saavutetaan. Silti he ovat hyvin toiveikkaita ja sanovat, että vielä ei ole liian myöhäistä. Toivomme, että ilmastoasiantuntijat jakavat tämän viestin kiireellisyydestä ja päättäväisyydestä myös kotiorganisaatioissaan ja yhteiskunnassa laajemmin. 

Mikä ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutus?
  • OKM:n vaatimusten mukainen erikoistumiskoulutus, joka on kehitetty yhteistyössä Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Climate University -verkoston ja Climate Leadership Coalitionin kanssa.
  • Koulutus on maksullinen (7200 EUR) ja laajuudeltaan 60 op. Koulutuksen kesto on kaksi vuotta.
  • Opinnot voi suorittaa työn ohessa, sillä ne sisältävät paljon etäopiskelua. Opiskelijat työskentelevät myös vertaisryhmissä ja kokoontuvat ajoittain kasvotusten.
  • Seuraavan haun alkamisesta tiedotetaan koulutuksen verkkosivuilla. Hakijoilta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa (yliopisto tai ammattikorkeakoulu).