Hakukelpoisuus ja hakeminen

Tietoja hakukelpoisuudesta ja koulutukseen hakemisesta.

Hakijoilta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa (yliopisto tai ammattikorkeakoulu). 

Hakuaika keväällä 2024 alkavaan koulutukseen on päättynyt. Tulevasta koulutuksesta ilmoitetaan myöhemmin.

Hakemukseen tulee liittää kopio tutkintotodistuksesta sekä enintään kahden (2) A4-sivun mittainen motivaatiokirje. 

Suomen kielellä kirjoitetusta motivaatiokirjeestä tulee käydä ilmi seuraavat asiat, joiden arviointiin opiskelijavalinta perustuu:

1. Opiskelijan opinto- ja työtausta ilmastokysymyksiin liittyen.

2. Miksi opiskelija hakee ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutukseen.

3. Kuinka ilmastonmuutos liittyy opiskelijan työhön, toimialaan tai osaamiseen.

4. Kuinka erikoistumiskoulutus voi tukea opiskelijan työtä tai toimialaa.

5. Mitä hyötyä syvemmästä ilmasto-osaamisesta on opiskelijalle (sekä tämän mahdolliselle työnantajalle).

6. Kuinka opiskelija näkee soveltavansa ja hyödyntävänsä oppimaansa tulevaisuudessa.

7. Kuinka opiskelija suunnittelee järjestävänsä aikaa erikoistumiskoulutuksessa vaadittavien opintojen suorittamiseen seuraavan kahden vuoden aikana.

Ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutukseen valitaan enintään 50 opiskelijaa. Opiskelijat ottaa Helsingin yliopisto. Ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutuksen johtoryhmä valitsee opiskelijat. 

Koulutuksen toteuttaminen edellyttää minimiosallistujamäärän (10 opiskelijaa) täyttymistä.

Opiskelijavalinta toteutetaan hakuasiakirjojen perusteella. Valinnan edellytyksenä on hakukelpoisuusvaatimusten täyttäminen hakuajan loppuun mennessä. 

Valinta tehdään motivaatiokirjeen perusteella. Motivaatiokirjeen kohdat pisteytetään seuraavasti:

  1. Opiskelijan opinto- ja työtausta ilmastokysymyksiin liittyen (0–1 pistettä) 
  2. Miksi opiskelija hakee ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutukseen (0–3 pistettä) 
  3. Kuinka ilmastonmuutos liittyy opiskelijan työhön, toimialaan tai osaamiseen (0–3 pistettä) 
  4. Kuinka erikoistumiskoulutus voi tukea opiskelijan työtä tai toimialaa (0–3 pistettä) 
  5. Mitä hyötyä syvemmästä ilmasto-osaamisesta on opiskelijalle (sekä tämän mahdolliselle työnantajalle) (0–3 pistettä) 
  6. Kuinka opiskelija näkee soveltavansa ja hyödyntävänsä oppimaansa tulevaisuudessa (0–3 pistettä) 
  7. Kuinka opiskelija suunnittelee järjestävänsä aikaa erikoistumiskoulutuksessa vaadittavien opintojen suorittamiseen seuraavan kahden vuoden aikana (0–2 pistettä) 

Maksimipistemäärä on 18 pistettä.

Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava motivaatiokirjeestä yhteensä vähintään kuusi (6) pistettä siten, että hän saa kohdista 2-7 kustakin vähintään yhden (1) pisteen. 

Mikäli kaksi tai useampi hakija on lopullisessa valinnassa tasapisteissä, ratkaistaan heidän keskinäinen järjestyksensä motivaatiokirjeen pisteytyksen kohdasta 1 saatavien pisteiden perusteella.

 

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 18.12.2023.

Koulutukseen ja varasijoille valituille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Mikäli peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta koulutukseen valitulle tieto hyväksymisestä sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. 

Ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutus on maksullinen. Erikoistumiskoulutuksen hinta on 7200 EUR. Opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen vastaanottaessaan opiskelupaikan. Maksu suoritetaan kertamaksuna tai sopimuksen mukaan kahdessa erässä. Maksu voidaan jakaa opiskelijan ja työnantajan välillä. Maksusta on sovittava ennen opintojen alkamista.

Erikoistumiskoulutuksesta ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Opintomaksujen verovähennyskelpoisuudesta löytyy lisätietoa Verohallinnon vero.fi-palvelun ohjeista.