Koulutuksen esittely

Ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutus suoritetaan työelämän ohessa. Koulutuksen kesto on kaksi vuotta. Koulutus sisältää pakollisia ja valinnaisia opintojaksoja, vierailuja sekä päättötyön. Koulutus on maksullinen (7200 EUR) ja laajuudeltaan 60 op.

Koulutus tuo yhteen ilmastotieteen huippuosaajat, yritykset ja julkisen sektorin toimijat. Erikoistumiskoulutus luo vahvan pohjan ilmastokysymysten monialaiselle ymmärtämiselle ja tiedon soveltamiselle käytännössä. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden kirkastaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia, sekä riskejä ja mahdollisuuksia oman toimialan ja organisaation näkökulmasta. Erikoistumiskoulutus on laaja, monialainen ja tiedepohjainen koulutuskokonaisuus, jonka päätteeksi osallistuja laatii oman organisaation ilmastotyötä hyödyttävän lopputyön. 

Erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö

 • osaa ilmastonmuutoksen perusteet
 • osaa etsiä ja soveltaa ilmastoaineistoja
 • ymmärtää ilmastonmuutoksen ilmiöitä, riskejä ja mahdollisuuksia toimialakohtaisesti
 • osaa suunnitella ja toimeenpanna vaikuttavia ilmastotoimia eri konteksteissa
 • osaa tuoda ilmastonmuutoksen toimenpidesuunnitelmiin eri aikaskaaloissa
 • tuntee ilmastonmuutostyöhön vaikuttavan oikeudellisen toimintaympäristön
 • osaa tarkastella kriittisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja suunniteltuja toimia toimialakohtaisesti
 • tunnistaa ilmastonmuutokseen ja sen torjuntaan vaikuttavia systeemisiä prosesseja ja osaa ratkoa niihin liittyviä pullonkauloja
 • tunnistaa ilmastonmuutoksen yhteydet luonnon monimuotoisuuteen ja kestävään kehitykseen ja osaa etsiä kokonaiskestäviä ratkaisuja
 • on rakentanut henkilökohtaisen ilmastoasiantuntijoiden verkoston
 • on tutustunut ajankohtaisiin ilmastotoimiin eri aloilla ja eri organisaatioissa
 • on laatinut päättötyön, joka konkreettisella tavalla linkittyy organisaation ilmastotyöhön

 

Koulutuksen rakenne

Koulutus koostuu opintojaksoista ja niiden suoritusta tukevista tapaamisista, intensiivijaksoista/vierailuista sekä lopputyöstä. 

 • Opintojaksot
  • pakollisia erikoistumiskoulutusta varten räätälöityjä osioita sekä valinnaisia opintojaksoja eri korkeakouluista
  • kuukausittain säännöllinen etätapaaminen, joka tukee pakollisten opintojaksojen suorittamista
 • Verkostoituminen
  • ilmastoasiantuntijaverkoston rakentaminen on tärkeä osa koulutusta
  • intensiivijaksot (4 x 2-3 päivää, lähiosallistuminen)
 • Lopputyö
  • ​​​​​​​konkreettinen, yhteistyössä oman organisaation kanssa ja organisaation ilmastotyötä palveleva

 

Opintojaksot

Koulutuksen sisältö hahmotetaan kolmen temaattisen kokonaisuuden kautta:

 1. Tietopohja: Ilmastonmuutoksen tiede ja monialaiset perusteet
 2. Toimintaympäristö: Ilmasto-oikeus ja politiikka
 3. Soveltaminen: Toimialakohtaisuus