Opiskelijaksi

Si­nul­le uusiu­tu­vis­ta luon­non­va­rois­ta ja vas­tuul­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­nut!

Tulevaisuuden suuret kysymykset kuten ilmastonmuutos, ruoan laatu ja ravinnon globaali riittävyys, metsien monimuotoisuus ja käyttö, energian riittävyys ja Itämeren suojelu vaativat monitieteisiä lähestymistapoja. Meillä opiskelemalla harjaannut myös sovittamaan yhteen talous- ja ympäristönäkökohtia.

Bio­alan ja lii­ke­toi­min­nan osaa­jia

Maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta valmistuu monipuolisia bioalan ja liiketoiminnan osaajia elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan tarpeisiin. Koulutamme tulevaisuuden osaajat ympäristömuutosten hillintään ja hallintaan sekä ruoka- ja energiaratkaisuihin.

Tiedekunnasta valmistuneiden työllistymistilanne on edelleen hyvä, sillä opetuksemme antaa eväät tiedon soveltamiseen käytäntöön ja ajankohtaisten kysymysten käsittelyyn. Koulutuksemme tarjoaa myös erittäin hyvän pohjan kansainvälisen uran rakentamiseen.