Opiskelijaksi

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa tarjoaa monipuolisesti vaihtoehtoja niille, jotka ovat kiinnostuneet maa- ja metsätalouden sekä elintarviketieteiden kentälle kuuluvista aiheista.

Tulevaisuuden suuret kysymykset kuten ilmastonmuutos, ruoan laatu ja ravinnon globaali riittävyys, metsien monimuotoisuus ja käyttö, energian riittävyys ja Itämeren suojelu vaativat monitieteisiä lähestymistapoja. Meillä opiskelemalla harjaannut myös sovittamaan yhteen talous- ja ympäristönäkökohtia.

Kaikissa valintaan liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

Tiedekuntaan voi rajoitetusti päästä opiskelemaan myös erillishakujen tai JOO-opinto-oikeuden kautta. Tiedekunta järjestää myös biotalouden erikoistumiskoulutusta.

Bio­alan ja lii­ke­toi­min­nan osaa­jia

Maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta valmistuu monipuolisia bioalan ja liiketoiminnan osaajia elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan tarpeisiin. Koulutamme tulevaisuuden osaajat ympäristömuutosten hillintään ja hallintaan sekä ruoka- ja energiaratkaisuihin.

Tiedekunnasta valmistuneiden työllistymistilanne on edelleen hyvä, sillä opetuksemme antaa eväät tiedon soveltamiseen käytäntöön ja ajankohtaisten kysymysten käsittelyyn. Koulutuksemme tarjoaa myös erittäin hyvän pohjan kansainvälisen uran rakentamiseen.

Huom! Tutkinnon uudistukseen liittyvää, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon siirtymäkautta on jatkettu siten, että viimeinen päivä vanhojen tutkintovaatimusten mukaan valmistumiseen on 18.12.2020.

Jos olet aloittanut ennen syksyä 2017 ja vanhan rakenteen mukaiset opintosi ovat vielä kesken, lue Opiskelijan ohjeista, miten saat opintosi valmiiksi ajoissa.