Biotalouden erikoistumiskoulutus

Biotalous on kasvuala, joka vaatii uudenlaisia valmiuksia yhdistellä jo olemassa olevia prosesseja, raaka-aineita ja sivuvirtoja.

Biotalousala on kansainvälinen kasvuala, joka yhdistää perinteisiä aloja uudella tavalla. Tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista ja ehkäistä ekosysteemin köyhtymistä. Biotalouteen siirtyminen vaatii valmiuksia synnyttää uutta yhdistelemällä jo olemassa olevia prosesseja, raaka-aineita ja sivuvirtoja.

Biotalousalan kehittymiseksi tarvitaan asiantuntijoita ja yrittäjiä, jotka hallitsevat sekä biomassojen käyttö-, jalostus-, liiketoiminta- ja vientimahdollisuudet.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta järjestää yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa biotalouden erikoistumiskoulutuksen lukuvuonna 2019-2021. Erikoistumiskoulutus toteutetaan yhdessä valtakunnallisen verkoston kanssa, jossa on mukana kahdeksan ammattikorkeakoulua ja kaksi yliopistoa. Erikoistumiskoulutusta koordinoi valtakunnallinen ja alueellinen ohjausryhmä

Hakua erikoistumiskoulutukseen ei enää järjestetä.