Aineenopettajan koulutus ja opettajankoulutuksen erilliset opinnot

Suunnitteletko uraa aineenopettajana peruskoulussa, lukiossa tai aikuisopetuksessa? Silloin sinun tulee suorittaa opettajan pedagogiset opinnot, eli aineenopettajan koulutus.

Mikäli puolestaan olet jo valmistunut maisteriksi, mutta haluat täydentää pedagogista osaamistasi, voit hakea kasvatustieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuksen erillisiin opintoihin.

Ai­neen­opet­ta­jak­si

Aineenopettajan koulutuksessa suoritettavat opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (perusopetus, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot). Helsingin yliopistossa on mahdollista suorittaa opettajan pedagogiset opinnot ja näihin opintoihin sisältyvä ohjattu harjoittelu joko perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin tai aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuen.

Voit hakea opettajan pedagogisiin opintoihin jos

  • olet tutkinto-opiskelija, jonka koulutuksessa on aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto tai
  • olet jo suorittanut maisterin tutkinnon

Sinulta odotetaan myös ensimmäisen opetettavan aineesi riittävää aineenhallintaa jo hakuvaiheessa.

Lue lisää opettajan pedagogisista opinnoista ja hakemisesta.

Opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen eril­li­set opin­not

Voit täydentää pedagogista osaamistasi maisterin tutkinnon jälkeen suorittamalla kasvatustieteellisen tiedekunnan erillisiä opintoja. Tiedekunta tarjoaa seuraavat erillisten opintojen kokonaisuudet: