Kohti kestävämpiä asuinalueita: kaupunginosien ja kortteleiden kestävyysindikaattoreita

Urbaria aloitti toukokuussa 2023 tutkimushankkeen sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden indikaattoreista Suomessa, joita voidaan seurata ja soveltaa kaupunginosa- ja korttelikohtaisesti. Hankkeen ensimmäisessä kirjajulkaisussa monitieteinen joukko suomalaisia huippututkijoita esittelee 29 naapurustotasoista kestävyysindikaattoria.

Kaupunginosien kestävyysindikaattorihanke syntyi tarpeesta koota ja tunnistaa eri tutkijoiden ja tieteenalojen näkemyksiä naapurustokohtaisten kestävän kehityksen sisältöjen, moninaisuuden ja vaadittavien toimenpiteiden tunnistamiseksi. Kestävä kehitys osana kuntien elinvoiman edistämisen lakisääteistä tehtävää tarvitsee tuekseen selkeämmän naapurustojen erityispiirteitä ja asukkaiden tarpeita huomioivan sisällön. 

Hankkeen ensimmäinen kirjajulkaisu Kohti kestävämpiä asuinalueita: kaupunginosien ja kortteleiden kestävyysindikaattoreita on julkaistu 24.4.2024. E-kirja on saatavilla ilmaiseksi alla olevasta linkistä. 

Kirjassa 34 suomalaista asiantuntijaa esittelee 29 naapurustotason kestävyysindikaattoria. Kirjan päätavoitteina on:

1.Tunnistaa ja koota sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden indikaattoreita, joita voidaan seurata ja soveltaa kortteli- ja kaupunginosakohtaisesti. Toisin kuin useimmissa aiemmissa indikaattorihankkeissa, pyrimme hankkeen mittakaavan avulla pureutumaan kestävien naapurustojen ominaisuuksiin, ja tunnistamaan erityisesti lähiympäristön ongelmia ja niiden mahdollisia ratkaisuja.

2.Edistää moni- ja poikkitieteellistä akateemista tutkimusyhteistyötä ja vuoropuhelua. Haluamme lisätä, monipuolistaa ja syventää tieteenalojen välistä keskustelua kestävän kehityksen naapurustotasoisista ulottuvuuksista ja ominaisuuksista. Tavoitteemme on, että konkreettisen tutkimuskohteen, naapuruston, avulla innostamme eri alojen tutkijoita käymään keskustelua ratkaisuista yli tieteenalarajojen.

3.Lisätä tutkimuksen ja yhteiskunnan muiden toimijoiden välistä vuorovaikutusta, sekä tieteellisen tutkimuksen vaikuttavuutta. Toivomme, että kirjamme edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista suomalaisissa kortteleissa ja kaupunginosissa tuomalla kestäviä naapurustoja koskevaa monialaista tieteellistä tietoa saatavaksi tiiviissä, ymmärrettävässä ja myös käytäntöön soveltuvassa muodossa.

Hankekoordinaattori

Projektista kertoo mielellään lisää hankekoordinaattori Jussi Jännes.

Sähköposti: jussi.jannes@helsinki.fi 

Puhelin: +358 505 994 744