Kaupunkiakatemia

Kaupunkiakatemia on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kumppanuus ja yhteistyömuoto, jossa edistetään kaupunkisuunnittelun, kaupunkikehittämisen ja kaupunkitutkimuksen ja opetuksen vuorovaikutusta sekä tuetaan poikkitieteellisten tutkimus- ja kehityshankkeiden käynnistymistä.

Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria ja Aalto Living+ Hub toimivat yhteistyön tieteellisinä osapuolina koordinoiden yliopistoissa tapahtuvaa kaupunkitutkimusta.

Kaupunkiakatemian visiona on luoda yhteistyöllä parempaa, kestävämpää ja vetovoimaisempaa kaupunkia. Kaupunkiakatemia osallistaa ja innostaa yliopistojen tutkijoita, opiskelijoita sekä muita toimijoita tutkimuksen ja käytännön tiedon yhdistämiseen ja tukee tutkimustiedon käyttöä ja sovellettavuutta kaupunkien kehittämisessä. Kaupunkiakatemian toiminnan tarkoituksena on kehittää yhdessä oppimista ja vuorovaikutusta, jonka kautta tutkijat ja opiskelijat oppivat ymmärtämään kaupungin toimintaa ja kaupungin työntekijät oppivat hyödyntämään yliopistojen tutkimusosaamista paremmin.

Kaupunkiakatemian yhteystiedot

Annina Ala-Outinen
Projektipäällikkö
annina.alaoutinen@hel.fi
+358 40 1953061

Tutustu tarkemmin!