Instituutti
Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutti on Suomen ensimmäinen kaupunkitutkimukseen keskittynyt monitieteinen toimintayksikkö. Tavoitteenamme on kansainvälisesti korkeatasoinen kaupunkitutkimus, kaupunkitutkimuksen opetus sekä alan asiantuntijoiden ja tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen.
Seuraa meitä!

Haluatko kuulla ensimmäisenä tuoreimmista uutisista ja tapahtumista kaupunkitutkimuksessa? Tapoja on useita: voit tilata uutiskirjeemme, lukea tuoreimpia uutisia What the Urban?! -blogistamme tai seurata meitä Twitterissä ja Facebookissa.

Liittymällä kaikille avoimelle sähköpostilistallemme kuulet ensimmäisenä kaupunkiaiheisista aktiviteeteista ja uutisista Helsingin yliopistolta ja lähimmiltä yhteistyökumppaneiltamme, kuten Aalto-yliopistolta ja Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungeilta. Liittyminen ei sido sinua mihinkään ja voit koska tahansa poistua listalta. Ohjeen listalle liittymisestä löydät alta.

 1. Kirjoita seuraava komento viestikenttään, jätä otsikko tyhjäksi: subscribe urbaria-news [your email]
 2. Lähetä viesti osoitteeseen majordomo@helsinki.fi
 3. Seuraa automaattisessa vastausviestissä tulleita ohjeita vahvistaaksesi liittymisesi
 4. Voit myös pyytää  Urbarian koordinaattoria lisäämään sinut listalle

Kaupunkitutkimuksen seuraaminen helpottuu alkaneena vuotena 2021, kun uusimmat kaupunkitutkimusjulkaisut sekä ajankohtaiset seminaarisarjat ja tilaisuudet koostetaan neljä kertaa vuodessa ilmestyvään Urban Letter -uutiskirjeeseen.

Uutiskirjeen tilaajaksi liittyminen on helppoa: lähettämällä sähköpostitse viestin "kyllä" osoitteeseen urbaria@helsinki.fi liityt uutiskirjeen tilaajaksi.

Tilaamalla Urban Letter -uutiskirjeen saat tietoa uusimmista kaupunkitutkimukseen liittyvistä tapahtumista, seminaareista ja julkaisuista sekä kaupunkiuutisia Helsingin yliopistolta ja lähimmiltä yhteistyökumppaneiltamme, kuten Aalto-yliopistolta sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungeilta. Uutiskirjeen tilaaminen on helppo tapa päästä osalliseksi kaupunkitutkimuksen verkostoa ja luoda uusia kontakteja kaupunkitutkijoiden, opiskelijoiden, virkamiesten ja poliitikkojen kesken.

Emme lähetä roskapostia, vaan kokoamme rajoitetun määrän huolellisesti kerättyjä uutisia neljä kertaa vuodessa. Tilaus on maksuton. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Tärkein tehtävämme on vastata jo vuosikymmeniä käynnissä olleeseen kaupungistumisen myötä muodostuneisiin monimutkaisiin haasteisiin. Kaupunkitutkimuksen opetuksesta Helsingin yliopistossa vastaa Kaupunkisuunnittelun- ja tutkimuksen maisterimaisteriohjelma. Tuomme yhteen ihmisiä, osaamista ja ideoita eri tieteenaloilta. Akatemian sisäisen yhteistyön lisäksi kehitämme vuorovaikutusta muun yhteiskunnan kanssa. Erityisen läheisesti teemme yhteistyötä Aalto yliopiston ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa Kaupunkiakatemiayhteistyön puitteissa.

Instituuttiin kuuluu neljä Helsingin yliopiston tiedekuntaa: matemaattis-luonnontieteellinen, humanistinen, bio- ja ympäristötieteellinen sekä valtiotieteellinen tiedekunta.

Kaupunkitutkimusinstituutti on osa Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti HELSUS:ia, joka osallistuu yhteiskunnan kestävyysmuutokseen ja edistää kestäviin ratkaisuihin siirtymistä tieteidenvälisen sekä poikkitieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Tutkimuksemme keskittyy erityisesti kaupunkeihin, kulutukseen ja tuotantoon sekä globaalin etelään ja arktisen alueeseen, sekä kestävyystieteen teoreettiseen ja metodologiseen kehittämiseen. HELSUS muodostaa houkuttelevan kansainvälisen ja monitieteisen tutkimusyhteisön professoreille ja tutkijoille, jotka työskentelevät kestävyyden kysymysten parissa.

Tutustu toimintaamme

Toimintasuunnitelmamme mukaisesta Kaupunkitutkimusinsituutin kol­me pain­opis­tet­tä vuon­na 2020 ovat:

 1. Tutkimusteemojen ja -rakenteiden selkeyttäminen
 2. Postdoc Forum
 3. Urban Finland

Ensimmäisen kauden toimintaamme voit tutustua myös lukemalla esitteemme.

Kaupunkitutkimusinstituutin johto

Mari Vaattovaara on Kaupunkimaantieteen professori Helsingin yliopistossa ja Kaupunkitutkimusinstituutin johtaja. Hänen tutkimuksensa keskittyy sosiaaliseen ja alueelliseen kehitykseen kaupungeissa, segregaatioon, maahanmuuttoon, asumiseen ja asuntopolitiikkaan. Lisäksi hän on työskennellyt saavutettavuus, luovuus ja tietotyön alojen projekteissa ja pohtinut kaupunkialueiden kilpailukykyä. Tutkimuksen lisäksi Mari Vaattovaara on suosittu julkinen keskustelija.

Juri Mykkänen on Urbarian varajohtaja ja valtiotieteellisen tiedekunnan varadekaani vastuualueenaan tiedekunnan tieteenalat. Iso osa nykyisistä Mykkäsen tehtävistä liittyy henkilöstö- ja taloushallintoon sekä tiedekunnan tilojen käyttöön. Varadekaanikauden ajan hän on työstävapaa yleisen valtio-opin yliopistonlehtorin tehtävästä. Mykkänen on ollut Urbarian johtoryhmän jäsen vuodesta 2018 ja varajohtajana toukokuusta 2019. Tutkimuksellisesti Mykkänen on kaikkiruokainen, mutta erityisesti hän on kiinnostunut poliittisista instituutioista, poliittisesta kommunikaatiosta, tutkimusmenetelmistä, yhteiskuntateoriasta ja taloudesta kulttuuri-ilmiönä.

Instituutin yhteyspäällikkö

Iiris Koivulehto toimii Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian yhteyspäällikkönä. Hänen työtehtäviinsä kuuluu Urbarian tutkijaverkoston koordinointi, Urbarian seminaarit, kumppanuussuhteet, kaupunkitutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittäminen ja instituutin viestintä.

Voit ottaa yhteyttä Iirikseen kaikissa Urbariaa koskevissa asioissa! 

Yhteys­tiedot

Sähköposti: iiris.koivulehto@helsinki.fi
Puhelin: 040-564 9886  

Instituutin harjoittelija

Henri Kääriäinen on Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian harjoittelija. Hän työskentelee viestinnän, kuten sosiaalisen median, uutisartikkeleiden kirjoittamisen ja verkkosivujen päivittämisen parissa. Lisäksi Henri on mukana sidosryhmätoiminnassa ja järjestämässä webinaareja.

Yhteys­tiedot

Sähköposti: henri.i.kaariainen@helsinki.fi
Puhelin: 050-478 5582

Kaupunkitutkimusinstituutin johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on edistää instituutin alaan kuuluvaa tutkimusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta Helsingin yliopistossa ja valtakunnallisesti. Johtoryhmä tukee instituutin johtajaa instituutin johtamisessa. Johtoryhmä käsittelee instituutin toiminnan, talouden ja henkilöstön suunnitelmia ja seurantaa, laadunhallintaa, toimintaraportointia, viestintää ja muita instituutin toiminnan kannalta keskeisiä asioita.

Ma­te­maat­tis-luonnon­tieteellinen tiede­kunta

 • Dekaani Kai Nordlund (Varadekaani Marja-Liisa Riekkola) 
 • Professori Sami Moisio (Yksikönjohtaja Annakaisa Korja).

Val­tio­tie­teel­li­nen tiede­kunta

 • Varadekaani Juri Mykkänen (Varadekaani Petri Ylikoski) 
 • Työelämäprofessori Pekka Sauri (Professori Matti Kortteinen).

Bio- ja ympäristö­tieteellinen tiede­kunta

 • Varadekaani Atte Korhola (Professori Sirkku Juhola) 
 • Professori Heikki Setälä (Yliopistolehtori Johan Kotze).

Hu­ma­nis­ti­nen tiede­kunta

 • Varadekaani Jussi Pakkasvirta (Varadekaani Ulla Tuomarla) 
 • Professori Laura Kolbe (Yliopistolehtori Terhi Ainiala).