Opiskelu

Helsingin yliopistolla on oma kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun maisteriohjelmansa, joka on toteutettu yhdessä Aalto-yliopiston kanssa.
Kau­pun­ki­tut­ki­muk­sen ja -suun­nit­te­lun mais­te­rioh­jel­ma

Kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun maisteriohjelma kouluttaa opiskelijat asiantuntijoiksi ymmärtämään moninaisia kaupungistumisen haasteita. Opiskelijat oppivat tarkastelemaan haasteita poikkitieteellisesti opintokokonaisuudessa, joka syventää perusvalmiuksia alan tietämyksessä, taidoissa ja tiedon soveltamisessa. Koulutusohjelma alkoi syksyllä 2017 Helsingin yliopiston ja Aalto yliopiston yhteisohjelmana. Aalto yliopisto liittyi koulutusohjelmaan virallisesti vuonna 2018.