Tapahtumat

Kaupunkitutkimusinstituutti järjestää seminaareja ja tapahtumia, joista useimmat ovat avoimia kaikille kaupunkitutkimuksesta kiinnostuneille. Viimeisimmän tiedon tulevista tapahtumista löydät Urbarian sosiaalisen median kanavista sekä uutisistamme.
Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Kuka kuulee tutkijaa? Urbaria suunnittelee ja toteuttaa erilaisia kanavia ja toimintamalleja yhteiskunnalliselle vuorovaikutukselle. Perinteisten tiedeviestinnän keinojen lisäksi instituutissa panostetaan monipuolisen dialogin rakentamiseen eri yhteiskunnallisten toimijoiden välillä.

Urbaria Summaries Series

Urbaria Summaries Series tiivistää uusimman kaupunkitutkimuksen ymmärrettävällä tavalla.

Kyseessä on Kaupunkitutkimusinstituutin yleistajuinen verkkojulkaisu, johon kootaan lyhyitä kirjallisuuskatsauksia ja tutkimustiivistelmiä ajankohtaisimmista kaupunkitutkimuksen julkaisuista. Julkaisusarjan tarkoituksena on kehittää kaupunkitutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Urbaria jakaa julkaisua laajasti eri yhteiskunnallisille toimijoille ja niitä hyödynnetään esimekriksi Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkiorganisaatioissa.

 

Tiedesparraus

Tiedesparraus on dialogipohjainen menetelmä, joka tuo yhteen ajankohtaisen tutkimustiedon ja -näkökulmat sekä käytännön ammattilaisten asiantuntijuuden. Tiedesparraus soveltuu erityisesti laajoihin valmisteluhankkeisiin, joissa kysymyksiä, vastauksia ja kokonaiskuvaa on hyödyllistä jäsentää tutkijoiden, kaupungin asiantuntijoiden ja päättäjien yhteistyönä.

Sparrauksen tavoitteena voi olla esimerkiksi jonkin konkreettisen haasteen ratkaiseminen tai tietyn ilmiön parempi monialainen ymmärtäminen. Tiedesparrausten tarkoituksena on edistää tutkitun tiedon soveltamista ja vaikuttavuutta vuorovaikutuksen, luottamuksen sekä pitkäkestoisen yhteistyön kautta.

Toimintaa kaupunkitutkijoille

Opi uutta, verkostoidu ja keskustele! Urbaria tarjoaa jäsenilleen alustan ja mahdollisuuden verkostoitua muiden Helsingin yliopiston kaupunkitutkijoiden kanssa. Tarkoituksena on ylläpitää yhteisöä, joka ruokkii omaa akateemista ideointikykyään. Urbaria edistää toiminnallaan transdisiplinääristä tutkimusta.

 

Urban lunch hour

Urban Lunch Hour on monitieteinen kaupunkitutkijoiden tapaaminen, jonka tavoitteena on yhdistää pääkaupunkiseudun - ja miksei koko Suomen kaupunkitutkijat yhteisen pöydän ääreen rennon keskustelun merkeissä.

Tärkeintä on lisätä tutkijoiden välistä vuorovaikutusta ja antaa vertaistukea tutkijakollegoille niin sisältöihin kuin menetelmiin kohdistuvissa kysymyksissä. Käytännössä yksi tai kaksi tutkijaa esittelevät lyhyesti tutkimustaan kevyen lounaan ohessa. Esityskielenä on ensisijaisesti englanti. Alustuksen jälkeen tapaaminen jatkuu yhteisellä keskustelulla ja kysymyksillä esitellystä tutkimuksesta. 

Seminaarisarjaa järjestävät Helsingin yliopistn Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria, Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus ja -tietoyksikkö ja Aalto Living+ platform.

 

Urbaria Academics

Urbaria Academics on akateeminen seminaarisarja, joka kutsuu Helsingin yliopiston kaupunkitutkijat keskustelemaan ja oppimaan kaupunkitutkimuksen ajankohtaisista aiheista. Seminaarisarjan tavoitteena on tuoda Helsingin yliopiston kaupunkitutkijoita yhteen ja lisätä keskustelua eri tieteenalojen välillä. Seminaarisarja on PostDoc Forumin tutkijoiden järjestämä ja linkittyy laajasti PostDoc Forumin tutkijoiden tutkimusaiheisiin. Seminaarisarja järjestetään englanniksi.

 

Urbaria Guest Lectures

Urbaria Guest Lectures -vierailijaluennot tarjoavat tilaisuuden päästä kuulemaan kansainvälisten ja kotimaisten huippututkijoiden uusimmasta tutkimuksesta. Urbaria kutsuu Helsingin yliopistossa vierailevia kaupunkitutkijoita kertomaan ajankohtaisista tutkimushankkeistaan Urbaria Guest Lectures -vierailijaluennolle. Myös Urbarian jäsenet voivat ehdottaa puhujia luentosarjaan.