Tutkijat tukevat kaupunkeja ilmastokriisin ratkaisemisessa

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit tähtäävät hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Kaupunkiakatemia tuo Helsingin ja Aalto-yliopiston tutkijat ja kaupunkien päättäjät yhteen pohtimaan vaikuttavimpia ratkaisuja.
Vain alle kahdeksan vuotta aikaa saavuttaa tavoitteet

Pääkaupunkiseudun kaupungeilla on alle kahdeksan vuotta aikaa saavuttaa hiilineutraalius eli niin matalat päästöt, että ne pystytään kompensoimaan esimerkiksi alueellisilla hiilinieluilla. On selvää, että tavoitteeseen päästäkseen kaupunkien on oltava valmiita tekemään kunnianhimoisia uudistuksia päästöjä leikatakseen.

Esimerkiksi Helsingin kaupunki tiedotti kesäkuussa 2022 olevansa pahasti jäljessä liikenteen päästöjen vähentämisen tavoiteaikataulusta. Kaupungin tekemän selvityksen mukaan liikenteen päästöt vähenevät nykytahdilla vain 39 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, kun tavoite olisi vähentää 69 prosenttia vuoden 2005 tasosta. Liikenteen päästöt ovat tosin vain yksi osa Helsingin laajempaa hiilineutraaliustavoitetta.

Ilman lisävähennyksiä Vantaan kokonaispäästöjen on puolestaan arvioitu vähenevän 62 prosenttia vuoteen 2030 mennessä asetetun tavoitteen (80 % kokonaispäästövähennys vuoden 1990 tasosta) sijaan. Espoossa taas on laskettu, että hiilineutraaliustavoitetta ei saavuteta edes optimistisenkaan tavoiteskenaarion toimilla. Nyt jos koskaan on aika toimia yhdessä sovittujen tavoitteiden toteuttamiseksi. 

Tiedesparraus kaupunginvaltuutetuille kirittämään ilmastoratkaisuja

Kaupunkiakatemia tukee kaupunkien ilmastotyötä tuomalla Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston eri alojen tutkijat keskustelemaan kaupunkien päättäjien kanssa tehokkaimmista ja viisaimmista tavoista leikata päästöjä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien valtuustoille järjestetään ilmastoteemainen Tiedesparraus 29.8.2022 klo 16.00-18:30. Kaupunginvaltuutetut ja muut luottamushenkilöt voivat ilmoittautua mukaan sparraukseen täältä.

Tilaisuudessa käsitellään mm. maankäytön, rakentamisen, kaupunkiluonnon sekä arjen valintojen kokonaisuuksia akuutimpien sekä pitkällä aikavälillä kestävien ilmastotekojen näkökulmasta. Tutkijat esittelevät esimerkiksi puurakentamisen, toimivasti toteutettujen hiilinielujen sekä kestävän maankäytön ohjauskeinojen tuomia mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja kriisiin sopeutumisessa.

Kaupunkiakatemia on toteuttanut Tiedesparrausta aikaisemmin osana Vantaan ja Espoon kaupunkien ilmasto-ohjelmien sekä pääkaupunkiseudun kaupunkien strategioiden valmistelua mm. lasten ja nuorten hyvinvoinnin, maahanmuuton, asumisen sekä kestävyyden teemoissa. 

Valtuustojen tiedesparraus toteutetaan yhteistyössä Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston CLIMATE-ohjelman hankkeiden kanssa.

Kaupunkiakatemia on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien tutkimuspohjaisen kaupunkikehittämisen yhteistyöalusta, jossa edistetään kaupunkitutkimuksen ja kaupunkikehittämisen välistä vuorovaikutusta sekä tuetaan monitieteistä yhteistyötä.

Lisätiedustelut