Tiedesparraus
Tiedesparraus on dialogipohjainen menetelmä, joka tuo yhteen ajankohtaisen tutkimustiedon ja -näkökulmat sekä käytännön ammattilaisten asiantuntijuuden. Se soveltuu erityisesti laajoihin valmisteluhankkeisiin, joissa kysymyksiä, vastauksia ja kokonaiskuvaa on hyödyllistä jäsentää tutkijoiden, kaupungin asiantuntijoiden ja päättäjien yhteistyönä.
Ajankohtaista

Ilmastosparraus kaupunginvaltuutetuille 29.8.2022 

Kaupunkiakatemia ja Kaupunkitutkimusinsistuutti Urbaria järjestävät Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginvaltuutetuille ilmastoteemaisen Tiedesparrauksen 29.8.2022 klo 16-18:30. Tilaisuudessa eri tieteenalojen tutkijat käyvät päättäjien kanssa dialogia neljän eri teeman ympärillä. Tapahtuma järjestetään verkossa.

1. ILMASTOTAVOITTEET JA MAANKÄYTTÖ – hillinnän ja sopeutumisen keinoja kaupungeissa. Mukana tutkijat Leena Järvi, Vesa Kanninen sekä Tuulia Puustinen.

2. ILMASTOVIISAS KAUPUNKIRAKENTAMINEN – puurakentaminen ja resurssitehokas korjausrakentaminen. Mukana tutkijat Anne Toppinen, Seppo Junnila sekä Jarek Kurnitski.

3. KAUPUNKILUONTO TIIVISTYVÄSSÄ KAUPUNGISSA – hiilensidonta ja muut ekosysteemipalvelut. Mukana tutkijat Ranja Hautamäki, Jussi Lampinen sekä Liisa Kulmala.

4. ILMASTOVALINNAT KAUPUNKILAISTEN ARJESSA – osallisuus ja kestävän elämäntavan tukeminen. Mukana tutkijat Henna Syrjälä, Marko Tainio sekä Anni Turunen. 

Tutustu Tiedesparraukseen

Tiedesparraus on dialogipohjainen menetelmä, joka tuo yhteen ajankohtaisen tutkimustiedon ja -näkökulmat sekä käytännön ammattilaisten asiantuntijuuden. Se soveltuu erityisesti laajoihin valmisteluhankkeisiin, joissa kysymyksiä, vastauksia ja kokonaiskuvaa on hyödyllistä jäsentää tutkijoiden, kaupungin asiantuntijoiden ja päättäjien yhteistyönä.

Sparrauksen tavoitteena voi olla esimerkiksi jonkin konkreettisen haasteen ratkaiseminen tai tietyn ilmiön parempi monialainen ymmärtäminen. 

Tiedesparrausten tarkoituksena on edistää tutkitun tiedon soveltamista ja vaikuttavuutta vuorovaikutuksen, luottamuksen ja pitkäkestoisen yhteistyön kautta. 

Tiedesparraus on kehitetty yhteistyössä Suomalaisen tiedeakatemian kanssa.

Tiedesparraus on menetelmänä soviteltavissa hyvin laajasti osaksi erilaisia valmisteluprosesseja ja kokonaisuuksia. Vaikka Tiedesparraus on kehitetty ja sitä käytetään pääasiallisesti poliittisen päätöksenteon tukena, voidaan sen avulla tarjota tietotukea sektorista tai yhteistyömuodosta riippumatta. 

Tiedesparrauksen suunnittelu toteutetaan yhteistyössä sparrattavan sisällön valmistelijoiden kanssa. Suunnittelussa painotetaan yhteisten tavoitteiden asettamista sekä teeman ja kaikista tärkeimpien kysymysten jäsentämistä. Suunnitteluprosessissa päätetään myös, minkä aineiston pohjalta sparraus toteutetaan. 

Kaupunkiakatemia ja Kaupunkitutkimusinsituutti Urbaria toteuttavat varsinaisen dialogitilaisuuden fasilitoinnin. Tiedesparraus toteutetaan pienissä teemaryhmissä. Sparrauskeskustelua ja -pohdintaa käydään ennakkoon lähetetyn materiaalin sekä yhdessä työstettyjen kysymysten pohjalta. 

Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria on toteuttanut Tiedesparrausta kaupunkien strategia- ja ohjelmavalmisteluun osana Kaupunkiakatemia-yhteistyötä.

Tiedetukea on annettu mm. seuraaviin teemoihin:

  • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden ehkäiseminen
  • Alueiden vetovoimaisuus
  • Kestävä kuluttaminen 
  • Koulutuksen eriytyiminen ja myönteinen erityiskohtelu
  • Vieraskieliset ja kotoutuminen
  • Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen
  • Kestävyysmuutoksen johtaminen ja mittaaminen
  • Hiilinielut
  • Ekologinen kompensaatio
  • Kestävän elämäntavan tukeminen eri väestöryhmissä
Ota yhteyttä?

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä urbaria@helsinki.fi