Tiedesparraus

Tiedesparraus on dialogipohjainen menetelmä, joka tuo yhteen ajankohtaisen tutkimustiedon ja -näkökulmat sekä käytännön ammattilaisten asiantuntijuuden. Se soveltuu erityisesti laajoihin valmisteluhankkeisiin, joissa kysymyksiä, vastauksia ja kokonaiskuvaa on hyödyllistä jäsentää tutkijoiden, kaupungin asiantuntijoiden ja päättäjien yhteistyönä.
Tutustu Tiedesparraukseen

Tiedesparraus on dialogipohjainen menetelmä, joka tuo yhteen ajankohtaisen tutkimustiedon ja -näkökulmat sekä käytännön ammattilaisten asiantuntijuuden. Se soveltuu erityisesti laajoihin valmisteluhankkeisiin, joissa kysymyksiä, vastauksia ja kokonaiskuvaa on hyödyllistä jäsentää tutkijoiden, kaupungin asiantuntijoiden ja päättäjien yhteistyönä.

Sparrauksen tavoitteena voi olla esimerkiksi jonkin konkreettisen haasteen ratkaiseminen tai tietyn ilmiön parempi monialainen ymmärtäminen. 

Tiedesparrausten tarkoituksena on edistää tutkitun tiedon soveltamista ja vaikuttavuutta vuorovaikutuksen, luottamuksen ja pitkäkestoisen yhteistyön kautta. 

Tiedesparraus on kehitetty yhteistyössä Suomalaisen tiedeakatemian kanssa.

Tiedesparraus on menetelmänä soviteltavissa hyvin laajasti osaksi erilaisia valmisteluprosesseja ja kokonaisuuksia. Vaikka Tiedesparraus on kehitetty ja sitä käytetään pääasiallisesti poliittisen päätöksenteon tukena, voidaan sen avulla tarjota tietotukea sektorista tai yhteistyömuodosta riippumatta. 

Tiedesparrauksen suunnittelu toteutetaan yhteistyössä sparrattavan sisällön valmistelijoiden kanssa. Suunnittelussa painotetaan yhteisten tavoitteiden asettamista sekä teeman ja kaikista tärkeimpien kysymysten jäsentämistä. Suunnitteluprosessissa päätetään myös, minkä aineiston pohjalta sparraus toteutetaan. 

Kaupunkiakatemia ja Kaupunkitutkimusinsituutti Urbaria toteuttavat varsinaisen dialogitilaisuuden fasilitoinnin. Tiedesparraus toteutetaan pienissä teemaryhmissä. Sparrauskeskustelua ja -pohdintaa käydään ennakkoon lähetetyn materiaalin sekä yhdessä työstettyjen kysymysten pohjalta. 

Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria on toteuttanut Tiedesparrausta kaupunkien strategia- ja ohjelmavalmisteluun osana Kaupunkiakatemia-yhteistyötä.

Tiedetukea on annettu mm. seuraaviin teemoihin:

  • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden ehkäiseminen
  • Alueiden vetovoimaisuus
  • Kestävä kuluttaminen 
  • Koulutuksen eriytyiminen ja myönteinen erityiskohtelu
  • Vieraskieliset ja kotoutuminen
  • Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen
  • Kestävyysmuutoksen johtaminen ja mittaaminen
  • Hiilinielut
  • Ekologinen kompensaatio
  • Kestävän elämäntavan tukeminen eri väestöryhmissä
Ota yhteyttä?

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä urbaria@helsinki.fi