Harjoittelukoulujen tutkimuslupa

Helsingin yliopiston harjoittelukouluissa tarvitaan erikseen haettava lupa kaikkiin tutkimuksiin, opinnäytteisiin, selvityksiin ja kehittämishankkeisiin, joissa kerätään tai käsitellään koulujen oppilaita, opiskelijoita tai henkilökuntaa koskevia tietoja.

Tutkimuslupahakemuslomakkeen voit ladata tästä. Täytetyn hakemuksen liitteineen voi palauttaa tänne. Varmista, että kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet ovat mukana hakemusta lähettäessä. Puutteellinen hakemus tai puuttuvat liitteet voivat viivästyttää tutkimusluvan myöntämistä. 

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus (tietosuojaseloste) tulee täyttää aina, kun kerätään aineistoa, jossa on tunnistetietoja. Tietosuojailmoituksen voit ladata tästä.

Tutkimusluvan hakijan oletetaan olevan perehtynyt henkilötietojen ja tutkimusaineiston käsittelyä koskevaan ajantasaiseen lainsäädäntöön. Erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määräysten huomioiminen on keskeisen tärkeää.  

Alle 15-vuotiaiden lasten huoltajilta tulee hankkia erillinen suostumus tutkimukseen osallistumiseen. Ilman ko. suostumusta alle 15-vuotiaiden osallistuminen tutkimukseen ei ole mahdollista. 15–17-vuotiaat nuoret voivat osallistua oppilaitoksessa tehtävään tutkimukseen omalla suostumuksellaan, mutta tällöin huoltajia tulee tiedottaa ennalta tutkimuksesta

Lukuvuoden aikana jätettyjen hakemusten käsittelyaika on noin kuusi viikkoa.