Ohjattu harjoittelu

Helsingin yliopiston harjoittelukouluissa toteutetaan vuosittain yliopiston opettajaopiskelijoille ohjattua opetusharjoittelua. Ohjattu perusharjoittelu ja ohjattu syventävä harjoittelu ovat olennainen osa luokan- ja aineenopettajaopiskelijoiden pedagogisia opintoja.