Vierailut

Tervetuloa tutustumaan Helsingin yliopiston harjoittelukouluihin.

Helsingin kasvatustieteellinen tiedekunta jakautuu kahteen osastoon: Kasvatustieteelliseen osastoon ja harjoittelukouluihin. Helsingin normaalilyseo ja Viikin normaalikoulu ovat Helsingin yliopiston harjoittelukoulut.

Kouluissa on lukio-opiskelijoita noin 500 ja yläkoululaisia noin 700. Opettajia kyseisillä asteilla on 130 ja opetusharjoittelijoita 340. Viikin normaalikoulussa toimii 400 oppilaan alakoulu, jossa on 19 luokanopettajaa, 6–8 aineenopettajaa ja 150 opetusharjoittelijaa. Helsingin normaalilyseolla on toiminut alakoulu vuodesta 2019. Koulu tulee kasvamaan vuoteen 2024 mennessä kaikki vuosiluokat 1–6 kattavaksi, jolloin siellä työskentelee kaikkiaan 6 luokanlehtoria. Opetusharjoittelijoiden määrä kasvaa 50:een. Yhteensä harjoittelukoulut kouluttavat vuosittain noin 500 tulevaisuuden opettajaa.

Kaikki koulujen opettajat ovat oppilaiden opettajien lisäksi Helsingin yliopiston opettajankouluttajia. Koulujen ja sitä kautta opettajien perustehtävään kuuluu vahvana osana tutkimuksen tekeminen ja erilainen kokeilu- ja kehitystyö. Monet opettajista ovat luonnollisesti myös oppikirjailijoita ja opetusmateriaalien kehittäjiä. Tämän lisäksi opettajat täydennyskouluttavat yhteistyössä HY+ ja AVI:n kanssa.

Vierailut