Vuosikirjat: Hel­sin­gin yli­opis­ton ra­has­tot ja lah­joit­ta­jat

Kokoamme vuosittain tiedot lahjoituksista ja jaetuista apurahoista Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat -vuosikirjaan. Tutustu lahjoituslukuihin, uusimpiin lahjoittajatarinoihin, lahjoitusten vaikuttavuuteen sekä opiskelijoiden ja tutkijoiden kertomuksiin.

Kerromme vuosikirjoissa lahjoittajiemme tarinoita sekä lahjoitusten merkityksestä yliopistolle. Lahjoittajat ovat tukeneet lahjakkaita opiskelijoita ja tutkijoita, mahdollistaneet uraauurtavan tutkimuksen tekemisen, tutkimuksen kansainvälistymisen ja uuden tutkimustiedon käytännön sovellusten leviämisen suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Lahjoitusvarojen avulla on opiskeltu ulkomailla, julkaistu tutkimustuloksia ja perustettu professuureja.

Tällä sivulla voit tutustua vuosikirjoihin (alkaen 2019-2020). Aikaisemmat, vuodesta 2003 alkaen julkaistut vuosikirjat saat käyttöösi lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen lahjoittajasuhteet(at)helsinki.fi.

Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat 2022-2023 (pdf)

Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat 2021-2022

Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat 2020-2021

Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat 2019-2020 (pdf)

Opiskelija tai tutkija, hae apurahaa lahjoitusrahastoista

Yliopistolla yksi suurimmista tahoista, joka myöntää apurahoja opiskelijoille ja tutkijoille on Helsingin yliopiston rahastot. Helsingin yliopiston rahastoihin kuuluu yli 350 rahastoa sisältäen tieteenalakohtaisia rahastoja ja itsenäisiä nimikkorahastoja. Rahastojen varat muodostuvat vuosisatojen aikana Helsingin yliopistolle lahjoitetusta omaisuudesta.

Helsingin yliopiston opiskelijat, tutkijat ja henkilökunta voivat vuosittain hakea rahastoista apurahoja. Lue lisää apurahojen hakemisesta.

Jos sinulla on kysyttävää apurahahausta, ota yhteyttä osoitteeseen studentinfo@helsinki.fi.

Haettavat apurahat 2024 ja vuoden 2023 stipendiaatit ja apurahan saajat

Haettavissa olevat apurahat 2024:

Akateemikko Ilkka Hanskin rahaston apuraha populaatio- ja luonnonsuojelubiologian tutkimukseen
Akateemikko Ilkka Hanskin rahastosta myönnetään apurahoja populaatio- ja luonnonsuojelubiologian jatko-opiskelijoille ja tutkijoille yhteensä enintään 2000 euroa. 

Heinonsalon rahaston apuraha materiaalikustannuksiin
Heinonsalon rahastosta myönnetään 3200 euroa yhtenä tai useampana apurahana bio- ja ympäristötieteiden jatko-opiskelijan tai tutkijan materiaalikustannuksiin.

Bio- ja ympäristötieteiden rahaston apuraha perinnöllisyystieteen tutkimukseen
Bio- ja ympäristötieteiden rahastosta myönnetään tutkimus- ja matka-apurahoja perinnöllisyystieteen jatko-opiskelijoille ja tutkijoille yhteensä enintään 3400 euroa. 

Apurahan saajat 2023:

Fanny Rostedt, 3 400 euroa

Akateemikko Ilkka Hanskin rahasto

Patrick Heidbreder, 1 500 euroa
Francesca Malcangi, 500 euroa

Heinonsalon rahasto

Maryam Abidizadegan, 1 600 euroa
Kuu Ikäheimo, 1 600 euroa

Haettavissa olevat apurahat 2024:

Stipendi eläinakupunktion tutkimukseen
Eläinlääketieteellisen ja lääketieteellisen akupunktuurin tutkimusrahastosta on haettavana apurahoja enintään 4700 euroa eläinlääketieteen tai lääketieteen lisensiaateille tai lisensiaattityövaiheessa oleville perustutkinto-opiskelijoille, jotka tähtäävät tieteelliseen tutkimukseen akupunktioon liittyvistä aiheista.

Uuno Aukusti Toivosen rahaston stipendi eläinlääketieteen lisensiaattityövaiheeseen
Uuno Aukusti Toivosen rahastosta myönnetään enintään 1000 euron apurahoja yhteensä 2800 euroa eläinlääketieteen lisensiaattityövaiheen perustutkinto-opiskelijoille, jotka tähtäävät eläinlääketieteellisiin jatko-opintoihin ja tieteelliseen tutkimukseen.

Apurahan saajat 2023:

Margareta ja Uuno Aukusti Toivosen rahasto

Sara Kotka, 1 000 euroa
Kaisa Kukko, 800 euroa
Saara Soikkanen, 1 000 euroa

Haettavissa olevat apurahat 2024:

Farmasian rahasto
Stipendejä tai matka-apurahoja farmasian perustutkinto-opiskelijoille enintään 3000 eurolla.

Apurahan saajat 2023:

Elina Huhtanen, 500 euroa
Paula Kämäräinen, 500 euroa
Maija Laitinen, 500 euroa
Henna Pihlasaho, 500 euroa
Krista Sormunen, 500 euroa
Elina Tiainen, 500 euroa

Haettavissa olevat apurahat 2024:

Stipendi maisterivaiheen opiskelijalle
Humanististen tieteiden rahasto koostuu kolmestakymmenestä nimikkorahastosta, joista jaetaan vuosittain maisteritutkielmastipendejä humanististen tieteiden perustutkinto-opiskelijoille. Stipendit myönnetään opintomenestyksen perusteella (opintopisteiden määrä ja arvosanat huomioon ottaen käytetty opiskeluaika). Haettavana on kahdeksantoista (18) 1000 euron stipendiä.

Carl Backmanin rahaston matka-apuraha post doc-tutkijoille
Carl Backmanin rahasto perustuu saksan kielen lehtori Carl Backmanin testamenttiin vuodelta 1856. Rahastosta on haettavana 2000 euroa matka-apurahoina (apurahatutkijat) tai matkatukena (Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat) opetusta antaville humanististen tieteenalojen post doc -tutkijoille.

Maija Lehtosen rahaston matka-apuraha ranskan kielen, ranskalaisen kirjallisuuden, Ranskan historian, suomalais-ranskalaisten kulttuurisuhteiden tai suomalaisen kirjallisuuden aloille
Maija Lehtosen rahasto perustuu professori Maija Lehtosen vuonna 2017 realisoituneeseen n. 4,3 M euron testamenttilahjoitukseen. Rahaston tarkoituksena on tukea jatko-opiskelijoita, tutkijoita (erityisesti post doc -vaiheessa olevia) ja opettajia, joiden tutkimusalana on ranskan kieli, ranskankielinen kirjallisuus, Ranskan historia, suomalais-ranskalaiset kulttuurisuhteet tai suomalainen kirjallisuus. Rahastosta on haettavana yhteensä 25 000 euroa apurahoina ja avustuksina tieteellisiin kongresseihin osallistumista tai ulkomailla tapahtuvaa määräaikaista työskentelyä (ks. ohjeet liikkuvuustuesta https://flamma.helsinki.fi/fi/group/tutkimuksen-tuki/helsingin-yliopiston-rahastojen-avustukset) varten Helsingin yliopiston postdoc-tutkijoille sekä opetus- ja tutkimushenkilöstölle rahaston tarkoittamille aloille.

Oskar Kajavan stipendirahaston apuraha ranskan kielen opiskeluun
Oskar Kajavan stipendirahasto myöntää varoja ranskalaisen filologian perusopiskelijoille, jotka täydentääkseen ranskan kielen opintojaan opiskelevat jossain ranskalaisessa korkeakoulussa (mutta ei Pariisissa). Haettavana on 3000 euroa yhtenä tai useampana apurahana ranskan kielen opiskeluun ranskalaisessa korkeakoulussa. Hakijan tulee hakemuksessaan kertoa opiskelupaikka, opiskelun kesto ja perustelut opiskelulle Ranskassa.

Rehtori Ilkka Niiniluodon rahaston stipendi teoreettisen filosofian opiskeluun
Rehtori Ilkka Niiniluodon rahasto perustuu hänen 60-vuotispäivän kunniaksi vuonna 2006 lahjoitettuihin varoihin. Haettavana on yksi 1000 euron stipendi teoreettisen filosofian perustutkinto-opiskelijalle.

Naistutkimuksen tuki -rahaston väitöskirjapalkinto naistutkimuksen, feminismin tai naissukupuolen merkityksen tutkimuksen aloille
Naistutkimuksen tuki -rahasto perustuu Suomen YK-liiton pääsihteerinä toimineen Hilkka Pietilän tekemään testamenttilahjoitukseen. Naistutkimuksen tuki -rahastosta on haettavana yksi 2000 euron väitöskirjapalkinto, joka voidaan myöntää henkilölle, jonka tohtorintutkinto on hyväksytty vuonna 2023 Helsingin yliopistossa. Palkintoa voivat hakea henkilöt, joiden tutkimusalana on naistutkimus, feminismi tai naissukupuolen merkitys. Hakemukseen tulee liittää vastaväittäjän lausunto ja CV pdf-tiedostoina (max. 2 sivua).

Apurahan saajat 2023:

Luna Erica, 1 000 euroa
Sara Hietala, 1 000 euroa
John Kaye, 1 000 euroa
Laura Kämäräinen, 1 000 euroa
Krista Launonen, 1 000 euroa
Marjut Louhesto, 1 000 euroa
Meri Leppäsalko, 1 000 euroa
Anh Duong Nguyen, 1 000 euroa
Esteri Orjasniemi, 1 000 euroa
Gregory Pflaumer, 1 000 euroa
Juulia Pietilä, 1 000 euroa
Maria Ronkainen, 1 000 euroa
Jaakko Santavuori, 1 000 euroa
Susanne Sjölund, 1 000 euroa
Iuliia Smirnova, 1 000 euroa
Janita Thusberg, 1 000 euroa
Suvi Toivanen, 1 000 euroa
Santra Valtonen, 1 000 euroa

Carl Backmanin rahasto

Olli-Pekka Siira, 1 000 euroa

Helsingin normaalilyseon Humanistarahasto

Eelis Ojala, 350 euroa

Maija Lehtosen rahasto

Mélanie Buchart, 1 800 euroa
Hilda Forss, 345 euroa
Mervi Helkkula, 2 090 euroa
Reeta Holopainen, 390 euroa
Johanna Isosävi, 840 euroa
Tiia Kähärä, 405 euroa
Sarianna Kankkunen, 2 140 euroa
Sabine Kraenker, 2 500 euroa
Simo Määttä, 1 800 euroa
Johannes Melander, 1 140 euroa
Mirjami Mykkänen, 251 euroa
Linda Nurmi, 590 euroa
Elise Nykänen, 690 euroa
Anna Ovaska, 550 euroa
Anne Riippa, 690 euroa
Lotta Westerlund, 1 440 euroa

Naistutkimuksen tuki rahasto

Joseph Aiava, 1 200 euroa
Keshia D’silva, 700 euroa
Grace Ferreira, 1 200 euroa
Otso Harju, 430 euroa
Sumeera Hassan, 700 euroa
Anna Heinonen, 245 euroa
Utu-Tuuli Jussila, 300 euroa
Aino Koskenniemi, 700 euroa
Emmi Kujanpää, 700 euroa
Lyubov Liski, 410 euroa
Valeriia Peshko, 700 euroa
Alma Rinta-Pollari, 300 euroa
Ada Schwanck, 300 euroa
Esa Setälä, 300 euroa
Nita Taivaloja, 300 euroa
Evelien Vanderstraeten, 700 euroa
Lotta Vuorio, 500 euroa

Rehtori Ilkka Niiniluodon rahasto

Otava Kiesiläinen, 1 000 euroa
Raija Rymin-Nevanlinnan rahasto
Eeva-Liisa Haapaniemi, 1 000 euroa

Georg Tschernochvostoffsin ja Nikolai Voskresenskysin muistorahasto

Inna Kabanen, 1 000 euroa

Haettavissa olevat apurahat 2024:

Niilo Koljosen rahaston stipendi
Jaetaan 2 kpl 500 euron stipendiä varhaiskasvatuksen maisteritason opiskelijalle.

Apurahan saajat 2023:

Niilo Koljosen rahasto

Eveliina Koljonen, 500 euroa
Mikko Varjanne, 500 euroa

Professori Hannele Niemen rahasto

Emma Heikkilä, 1 000 euroa
Evgenii Rudakov, 1 000 euroa

Haettavissa olevat apurahat 2024:

LK Ensio Hyvärisen rahasto
Stipendejä aktiivisuuden perusteella lääketieteen koulutusohjelman perustutkinto-opiskelijoille. Stipendien summa määräytyy saatujen hakemusten perusteella.

Tutoris Oy:n rahaston stipendi logopedian opiskelijalle
Tutoris Oy:n rahastosta yksi 1000 euron stipendi logopedian opiskelijalle.

Aarne I. Koskimiehen rahasto
Aarne I. Koskimiehen rahastosta avataan hakuun perustutkinto-opiskelijoille yksi tai useampi pro gradu –stipendi (1000 euroa) lääketieteen tai muun tieteenalan opiskelijalle, joka käsittelee pro gradu –tutkielmassaan lapsettomuuteen ja lisääntymisterveyteen liittyviä kysymyksiä.  

Apurahan saajat 2023:

Eppu Ainoa, 340 euroa
Bassel Alsaed, 700 euroa
Victor Arias, 1 300 euroa
Matias Autio, 1 300 euroa
Pauliina Auvinen, 1 300 euroa
Saru Basnet, 1 300 euroa
Sonia Bensaid, 340 euroa
James Clubb, 1 300 euroa
Hanna Duàn, 1 300 euroa
Lisa Eick, 700 euroa
Iina Elfving, 1 300 euroa
Nazli Eskici, 700 euroa
Mikko Forss, 1 300 euroa
Sandra Harjuhaahto, 700 euroa
Rakibul Hasan, 1 300 euroa
Lyna Haybout, 700 euroa
Nea Helle, 700 euroa
Sanni Hyvönen, 700 euroa
Juuso Jalasto, 700 euroa
Sini Karinen, 340 euroa
Sakari Kettunen, 340 euroa
Anne Koivuholma, 700 euroa
Tatiana Kudling, 1 300 euroa
Inga-Maria Launonen, 1 300 euroa
Anna Laury, 700 euroa
Lauri Lavikainen 700 euroa
Eliisa Lehto, 1 300 euroa
Jaakko Leskelä, 700 euroa
Riikka Linna, 340 euroa
Leo Meriranta, 1 300 euroa
Rafael Moliner Herrero, 1 300 euroa
Saeed Montazeri Moghadam, 1 300 euroa
Minnea Mäkelin, 340 euroa
Elina Nagaeva, 700 euroa
Risto Oudman, 340 euroa
Riki Oura, 340 euroa
Santeri Pakola, 1 300 euroa
Eemil Partinen, 1 300 euroa
Fernando Perez, 1 300 euroa
Laura Peräkylä, 340 euroa
Dafne Quixabeira, 500 euroa
Behnam Rezai Jahromi, 1 300 euroa
Zahra Roustaei, 700 euroa
Sofiia Rybas, 1 300 euroa
Emma Saure, 700 euroa
Philipp Sergeev, 700 euroa
Eero Sorakunnas, 340 euroa
Arina Tagmazian, 700 euroa
Reetta Tarhio, 340 euroa
Krista Tuohinto, 1 300 euroa
Anni Tuominen, 700 euroa
Maija Vahteristo, 1 300 euroa
Anni Varjonen, 700 euroa
Liisa Verho, 700 euroa
Ida Vänttinen, 700 euroa
Zhiyang Wang, 1 300 euroa
Kirsi Wiman, 1 300 euroa
Anna Äyräväinen, 700 euroa

Johanna Björkrothin ja Markku Löytösen rahasto

Xiaobo Huang, 700 euroa

LK Ensio Hyvärisen rahasto

Alexander Achrén, 430 euroa
Aurelia Ahokas, 430 euroa
Ville Ahokas, 340 euroa
Saga Byman, 850 euroa
Aino-Elina Häkkinen, 430 euroa
Aki Holm, 340 euroa
Ellamaija Kasanen, 340 euroa
Laura Kauppinen, 430 euroa
Sebastian Kenvin, 340 euroa
Anssi Kesäläinen, 430 euroa
Ville Kivistö, 340 euroa
Sofia Komu, 430 euroa
Viola Koponen, 340 euroa
Aino Korhonen, 340 euroa
Ida Kotisalmi, 340 euroa
Sakris Kupila, 340 euroa
Arttu Lahtiharju, 3 150 euroa
Tiitus Lamponen, 340 euroa
Jemina Lanki, 430 euroa
Inga-Maria Launonen, 340 euroa
Antti Lehtonen, 650 euroa
Katariina Liipo, 430 euroa
Leevi Limingoja, 340 euroa
Harry Ljungqvist, 340 euroa
Liina Luoto, 340 euroa
Arttu Nousiainen, 340 euroa
Petra Nygren, 340 euroa
Richard Örn, 1 200 euroa
Essi Palonen, 340 euroa
Juha-Matti Pirkkalainen, 340 euroa
Matias Posa, 1 400 euroa
Johanna Rågback, 340 euroa
Iiris Räty, 430 euroa
Iiris Räty, 340 euroa
Max Tamlander, 340 euroa
Juhana Tikkanen, 340 euroa
Sandra Uoti, 340 euroa
Heini Vartiainen, 700 euroa
Jacob Vikström, 800 euroa
Jenni Wennervirta, 340 euroa
Emilia Westermarck, 650 euroa

Risto Emil Juhani Simonsin rahasto

Rishi Banerjee, 1 300 euroa
Aida Kaffash Hoshiar, 1 000 euroa
Essi Karikoski, 700 euroa
Anna Mäkinen, 1 000 euroa
Snehadri Sinha, 700 euroa

Haettavissa olevat apurahat 2024:

Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran apuraha eteläpohjalaiselle perustutkinto-opiskelijalle
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran rahasto myöntää kaksi 1000 euron stipendiä Etelä-Pohjanmaalta kotoisin oleville maatalous-, kotitalous-, eläinlääke- ja elintarviketieteiden opiskelijoille, jotka tekevät perustutkinnon maisterin- tai lisensiaatin opinnäytetyötä. Eteläpohjalainen tausta tulee perustella hakemuksessa.

Liisa Syrjälä-Qvistin rahaston stipendi maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijalle
Liisa Syrjälä-Qvistin rahastosta jaetaan 1-3 kappaletta 1000 euron stipendiä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijalle, joka opinnoissaan suuntautuu kotieläinten ravitsemukseen ja hyvinvointiin, ja on lähdössä ulkomaille opiskelijavaihtoon tai opintoihin liittyvään harjoitteluun.

Hyytiälän apuraha maisteritutkielmaa varten
Hyytiälän metsäaseman juhlarahastosta jaetaan 1-2 yhteensä enintään 1200 euron stipendiä Hyytiälän metsäasemalla kokonaan tai osittain tehtävää maisteritutkielmaa varten.

Maatalous-metsätieteiden rahastosta stipendi maatalous-metsätieteiden perustutkinto-opiskelijalle
Maatalous-metsätieteiden rahastosta myönnetään enintään 10 kappaletta 1000 euron stipendejä tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille.

Apurahan saajat 2023:

Anniina Aaltio, 200 euroa
Minka Alanko, 1 000 euroa
Nisola Ayanfe, 1 000 euroa
Hanna Eerola, 1 000 euroa
Amir-Ali Faridi, 1 000 euroa
Ahl Ia, 200 euroa
Matilda Hanne Ilona Kattilakoski, 200 euroa
Jannika Kiiski, 1 000 euroa
Jonna Emilia Koskinen, 200 euroa
Katja Lindell, 1 000 euroa
Liisa-Maria Linnala, 1 000 euroa
Maj Lundberg, 200 euroa
Taru-Marja Mäkinen, 1 000 euroa
Lauri Ollila, 1 000 euroa
Linda Pesu, 1 000 euroa
Anna Stålhandske, 1 000 euroa
Ira Suutarinen, 1 000 euroa
Aino Tiainen, 1 000 euroa
Sebastiaan van Kooten, 200 euroa
Katerina Zítková, 200 euroa

Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran rahasto

Annika Hirvelä, 1 000 euroa
Roosa Oja-Lipasti, 1 000 euroa

Haettavissa olevat apurahat 2024:

Apuraha matematiikan tai luonnontieteiden opiskeluun
Matematiikan ja luonnontieteiden rahastosta myönnetään 15 kappaletta 1000 euron stipendejä opinnoissaan erinomaisesti menestyneille matematiikan ja luonnontieteiden perustutkinto-opiskelijoille. Stipendeistä osa on tarkoitettu erityisesti opintojen alkuvaiheessa oleville opiskelijoille ja osa kandidaatin tutkinnon suorittaneille opiskelijoille. Yksi arviointikriteeri on keskimäärin 55 opintopisteen suorittaminen per lukuvuosi.

Huawei-stipendi
Huawei-stipendi à 2000 euroa parhaimmille tietoturva- ja ohjelmistotekniikan maisterintutkielmille.

FM Kai Fogelholmin rahaston stipendi maisterintutkintovaiheessa oleville opiskelijoille
Kai Fogelhomin rahastosta on jaossa yksi 1000 euron stipendi maisterintutkintovaiheessa olevalle opiskelijalle taloudelliseksi tueksi. Stipendejä voivat hakea hyvin menestyneet ja aktiiviset kandidaatin tutkinnon suorittaneet opiskelijat, jotka jatkavat myös maisterivaiheessa maantieteen tai aluetieteen opintoja tai em. mainittujen alojen opettajaopintoja.

Stipendi Toukokuun 29. päivän 1913 rahastosta
Toukokuun 29. päivän 1913 rahasto myöntää yhden 800 euron stipendin nuorelle, lähinnä luonnontieteellisiä opintoja harjoittaville ruotsinkieliselle ruotsinkieliseen osakuntaan kuuluville opiskelijalle. Etusijalla on Mårten Magnus Wilhelm Brennerin sukulainen.

Jouni Lestelinin rahaston maisteritutkielma-stipendi tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille
Jouni Lestelinin rahastosta jaetaan tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille 15 kappaletta 1000 euron maisteritutkielma-stipendejä siten, että etusijalla ovat selkäydinvammaiset opiskelijat.

FL Ahti Mykkäsen rahaston maisteritutkielma-stipendi matematiikan opiskelijoille
FL Ahti Mykkäsen rahastosta jaetaan 500 euron maisteritutkielma-stipendi matematiikan, erityisesti analyysin tai todennäköisyysteorian alojen perustutkinto-opiskelijalle.

Apurahojen saajat 2023:

Tiina Aalto, 1 000 euroa
Henri Houni, 1 000 euroa
Tomi Kaleva, 2 000 euroa
Petteri Käpölä, 1 000 euroa
Netta Karjalainen, 1 000 euroa
Vili-Arttu Ketola, 1 000 euroa
Julius Kiuru, 1 000 euroa
Jarkko Louhi, 1 000 euroa
Mikko Mäkipää, 2 000 euroa
Hermanni Rajamäki, 1 000 euroa
Siiri Saloranta, 1 000 euroa
Henri Sundquist, 1 000 euroa
Nico Toikka, 1 000 euroa
Thanh-Long Tran, 1 000 euroa
Janne Tuukkanen, 1 000 euroa
Heikki-Pekka Varis, 1 000 euroa
Tongwen Zheng, 1 000 euroa
FM Kai Fogelholmin rahasto
Paula Allinen, 1 000 euroa
Outi ja Mauno Kososen rahasto
Saara Leppänen, 500 euroa
Sara Rantalainen, 200 euroa

Akateemikko Markku Kulmalan rahasto

Mikael Karvinen, 700 euroa
Santeri Tuovinen, 900 euroa
Qiaozhi Zha, 900 euroa

Olli Lehdon matematiikkarahasto

Anni Halkola, 1 500 euroa
Jouni Lestelinin rahasto
Sebastian Rodriguez Beltran, 1 000 euroa
Fran Jurinec, 1 000 euroa
Tomi Kaleva, 1 000 euroa
Jarkko Louhi, 1 000 euroa
Alexandros Matakos, 1 000 euroa
Sami Nurmivaara, 1 000 euroa
Jan Rundt, 1 000 euroa
Weiyi Xu, 1 000 euroa
FL Ahti Mykkäsen rahasto
Heikki-Pekka Varis, 500 euroa

Toukokuun 29. päivän 1913 rahasto

Olavi Kiuru, 800 euroa

Haettavissa olevat apurahat 2024:

Matka-apuraha oikeustieteen perustutkinto-opiskelijalle
Oikeustieteen perustutkinto-opiskelijoille 1000 euron suuruisia matka-apurahoja (yhteensä enintään 5000 euroa). Etusijalle asetetaan oikeustapauskilpailujen matka-apurahat. 

Apurahojen saajat 2023:

Aishat Adegboyega, 250 euroa
Tatu Alanen, 250 euroa
Frida Alizadeh Westerling, 700 euroa
Christoffer Aminoff, 250 euroa
Isabella Hannén, 250 euroa
Aysu Ismayilzada, 250 euroa
Rakel Jylhä-Vuorio, 250 euroa
Tone Sverresdotter Knapstad, 700 euroa
Aura Kostiainen, 700 euroa
Erik Kymäläinen, 250 euroa
Sanna Lehtinen, 700 euroa
Cecilia Lindqvist, 250 euroa
Riikka Lönnblad, 700 euroa
Tytti Maanselkä, 250 euroa
Sara Mansnerus, 250 euroa
Ada Möller, 700 euroa
Katja Nylund, 700 euroa
Otava Piha, 700 euroa
Mari Pihalehto, 300 euroa
Daniel Placeres Miranda, 250 euroa
Pekka Pohjankoski, 700 euroa
Ville A. Saarinen, 300 euroa
Petra Salovaara, 250 euroa
Brian Talty, 250 euroa
Antti Tokola, 700 euroa
Jonna Vähäsöyrinki, 250 euroa
Arttu Valkealahti, 250 euroa
Richard Wennberg, 250 euroa
Emilie Yliheljo, 300 euroa

Haettavissa olevat apurahat 2024:

Elna Pelkosen rahaston apuraha karjalaisen ortodoksisen kulttuuriperinteen tutkimukseen perustutkinto-opiskelijalle
Elna Pelkosen rahastosta myönnetään yksi enintään 1000 euron stipendi perustutkinto-opiskelijalle karjalaisen ortodoksisen kulttuuriperinteen tutkimuksen maisteritutkielmatyöskentelyyn.

Apuraha opiskelijavaihtoon teologian opiskelijalle
Teologian rahastosta myönnetään 500 - 2000 euron stipendejä opiskelijavaihtoon tai muuhun lyhyempään kansainväliseen vierailuun lähteville teologian perustutkinto-opiskelijoille (yhteensä enintään 3500 euroa).

Apurahojen saajat 2023:

Anna Petäjä, 1 500 euroa
Jori Vismanen, 2 000 euroa
Elna Pelkosen rahasto
Suvi Toivanen, 1 000 euroa

Aune Vappulan rahasto

Klára Doležalová, 770 euroa
Dina Gillham, 982 euroa
Hanna Leinonen, 1 100 euroa
Minna Nordling-Salvadorini, 646 euroa
Annaleena Sevillano, 2 400 euroa
Anna Tiittanen, 480 euroa
Sari Timonen, 1 000 euroa

Haettavissa olevat apurahat 2024:

Liisa Rankaman rahaston stipendi valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijalle
Liisa Rankaman rahastosta yksi 1000 euron apuraha maisteritutkielmavaiheen valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijalle, joka käsittelee tutkielmassaan negatiivista talouskasvua tai talousjärjestelmää kriittisen, marxilaisen tradition näkökulmasta.

Stipendi valtiotieteellisen tiedekunnan maisterivaiheen opiskelijoille
Valtiotieteellisen tiedekunnan maisterivaiheen opiskelijoille 13 kappaletta 1000 euron stipendejä.

Apurahojen saajat 2023:

Karolina Budzisz, 1 000 euroa
Eurídice Hernández Gomes, 1 000 euroa
Ilona Huotari, 1 000 euroa
Anna Kananen, 1 000 euroa
Toni Kärnä, 1 000 euroa
Nicole Kivilahti, 1 000 euroa
Aino Lappalainen, 1 000 euroa
Lotta Outinen, 1 000 euroa
Seriina Posio, 1 000 euroa
Adam Rybarczyk, 1 000 euroa
Sebastian Segnitzer, 1 000 euroa
Sanja Tuovila, 1 000 euroa
Lotta Yli-Hukkala-Siira, 1 000 euroa

Liisa Rankaman rahasto

Mio Puttonen, 1 000 euroa

Haettavissa olevat apurahat 2024:

Apuraha lahjakkaalle ja aktiiviselle opiskelijalle
Kaksi 1000 euron suuruista stipendiä lahjakkaille ja aktiivisille perustutkinto-opiskelijoille. Hakijoilta edellytetään näyttöä opintomenestyksestä, aktiivisuudesta ja yritteliäisyydestä. Eduksi katsotaan aktiivisuus yliopiston piirissä vaikuttavien järjestöjen toiminnassa.

Väinö Linna -stipendi
Helsingin yliopiston alumni ry:n rahastosta myönnetään yksi 1000 euron suuruinen Väinö Linna -stipendi kansantaloustieteen, erityisesti makrotaloustieteen, perustutkinto-opiskelijalle.

Ympäristön ystävät -rahaston apuraha
Ympäristön ystävät -rahastosta on haettavana 10 kpl 2000 euron stipendiä vähävaraisille perustutkinto-opiskelijoille, jotka tekevät ympäristöaiheisiin liittyvää maisterintutkielmaa. Hakijan tieteenalaa ei ole rajattu (esim. luonnontieteilijät, yhteiskuntatieteilijät ja oikeustieteilijät voivat saada stipendin). Hakijan on hakemuksessaan perusteltava vähävaraisuutensa sekä liitettävä hakemukseen PDF-muodossa verotodistus vuoden 2022 verotuksesta.

Timo Sahin rahaston matka-apuraha
Timo Sahin rahastosta myönnetään enintään yksi 1000 euron suuruinen matka-apuraha nuorelle tutkijalle väestön terveyttä edistävään, erityisesti liikuntaan tai ravitsemukseen kohdistuvaan tutkimukseen tai kansatieteelliseen tutkimukseen liittyviin matkoihin.

Taita-rahaston apuraha
Taitan tutkimusaseman rahastosta on haettavana yksi 1000 euron stipendi perustutkinto-opiskelijalle Taitan tutkimusasemalla suoritettavia opintoja tai tehtävää opinnäytetyötä varten.

Apurahojen saajat 2023:

Saija Leinonen, 1 000 euroa
Logan Sunnarborg, 1 000 euroa
Väinö Linna -stipendi
Heini Pohjanpää, 1 000 euroa

Juha Korppi-Tommolan rahasto

Maria Ronkainen, 1 000 euroa
Timo Sahin rahasto
Lotta Luiskari, 1 000 euroa

Ympäristön ystävät -rahasto

Tiina Aalto, 2 000 euroa
Hanna Berg, 2 000 euroa
Tuulia Ferm, 2 000 euroa
Josie-Lynn Huber, 2 000 euroa
Riikka Kokko, 2 000 euroa
Salla-Sofia Leppiniemi, 2 000 euroa
Sara Mansnerus, 2 000 euroa
Eveliina Piispanen, 2 000 euroa
Benjamin Pitkänen, 2 000 euroa
Annika Reijonen, 2 000 euroa

Haettavissa olevat apurahat 2024: 

Apuraha Lahden seudun ja Päijät-Hämeen kehittämistä tukevaan tutkimukseen tai opintoihin
Helsingin yliopiston Lahden rahaston tarkoituksena on tukea Lahden seudun ja Päijät-Hämeen kehittämistä tukevaa innovatiivista ja käytäntölähtöistä tutkimus-, aikuiskoulutus- ja kehittämistoimintaa apurahoin, stipendein ja rahoitusosuuksin. Rahastosta jaetaan vuonna 2024 perustutkinto-opiskelijoille 2000 euron apurahoja ja tohtorikoulutettaville ja tutkijoille 4000–5000 euron apurahoja. Apurahat jaetaan Lahden seudun ja Päijät-Hämeen kehittämistä tukeviin opintoihin, opintojen lopputöihin ja tutkimukseen. Lahden Yliopistokampuksen strategian mukaisesti hoitokunta arvostaa arvioinnissaan hakemuksia, joissa kestävyysteema on otettu huomioon. Hakijoille suositellaan vähintään yhden suosituksen liittämistä hakemukseen. Suosituksista on hyvä ilmetä yhteys rahaston käyttötarkoitukseen. 

Apurahojen saajat 2023:

Ella Holopainen, 2 000 euroa
Ella-Eevastiina Rintamäki, 2 000 euroa
Hanna Rosti, 4 000 euroa
Tua Valtonen, 2 000 euroa
Maranda Vilen, 4 000 euroa

Haettavissa olevat apurahat 2024:

Edit Saarelan rahaston stipendi
Edit Saarelan rahastosta vähävaraisille perustutkinto-opiskelijoille (kandi- ja maisterivaihe) 1000 – 3000 euron matka-apurahoja, yhteensä enintään 11 000 euroa. Hae vain tämän suuruisia apurahoja. Hakijan on hakemuksessaan perusteltava vähävaraisuutensa sekä liitettävä hakemukseen PDF-muodossa verotodistus vuoden 2022 verotuksesta. Perustutkinto-opiskelijoille myönnettävät matka-apurahat on tarkoitettu itsenäisesti järjestettävään opiskeluun ulkomailla. Matka-apurahoja myönnetään aikaisintaan 1.1.2024 alkaville matkoille. Sisällytä hakemukseesi tiedot matkakohteesta, matkan kestosta (vähintään 1 kuukausi) ja perustele lyhyesti matkan sisältö. Kiinnitämme arvioinnissa erityistä huomiota matkasuunnitelman realistisuuteen, mahdollisen tutkimussuunnitelman sisältöön, esitettyihin perusteluihin matkan tarkoituksesta ja hyödystä, suosittelijoiden lausuntoihin sekä aiempaan opintomenestykseen eli suoritettujen opintojen arvosanoihin ja opintojen etenemiseen suositusaikataulussa. 

Laura Kolben ja Thomas Forssin matka-apuraha opiskeluun
Enintään 1300 euroa yhtenä tai useampana matka-apurahana kansainvälisen yksityisoikeuden, kaupunkitutkimuksen tai Eurooppa-tutkimuksen opiskelijalle.

Matka-apuraha opiskeluun
Juhlarahastosta myönnetään perustutkinto-opiskelijoille eli kandi- ja maisterivaiheen opiskelijoille 1000–3000 euron matka-apurahoja, yhteensä enintään 16 000 euroa. Hae vain tämän suuruisia apurahoja. Perustutkinto-opiskelijoille myönnettävät matka-apurahat on tarkoitettu itsenäisesti järjestettävään opiskeluun ulkomailla, ensisijaisesti yliopiston ja opetushallituksen organisoimien vaihto-ohjelmien ja -sopimusten ulkopuolella liikkuville opiskelijoille. Matka-apurahoja myönnetään aikaisintaan 1.1.2024 alkaneille matkoille. Sisällytä hakemukseesi tiedot matkakohteesta, matkan kestosta (vähintään 1 kuukausi) ja perustele lyhyesti matkan sisältö. Kiinnitämme arvioinnissa erityistä huomiota matkasuunnitelman realistisuuteen, mahdollisen tutkimussuunnitelman sisältöön, esitettyihin perusteluihin matkan tarkoituksesta ja hyödystä, suosittelijoiden lausuntoihin sekä aiempaan opintomenestykseen eli suoritettujen opintojen arvosanoihin ja opintojen etenemiseen suositusaikataulussa.

Helsingin yliopiston professorien puolisot ry:n rahaston stipendi vammaiselle opiskelijalle
Helsingin yliopiston professorien puolisot ry:n rahastosta myönnetään stipendejä vammaisille opiskelijoille (enintään 1700 eurolla). Keskeinen myöntökriteeri on opintojen eteneminen. Stipendejä voidaan myöntää myös vuoden 2023 aikana tutkinnon suorittaneille opiskelijoille.

Apurahojen saajat 2023:

Pierre Auzerau, 1 200 euroa
Matilde Aquilino, 1 000 euroa
Liam Beckett, 1 300 euroa
Kaneez Fatima, 1 000 euroa
Johanna Götz, 1 200 euroa
Roosa Haimila, 554 euroa
Fiia Huhtala, 2 800 euroa
Anna Hukka, 140 euroa
Kerttu Kalander, 700 euroa
Andrea Kanerva, 1 200 euroa
Subam Kathet, 1 300 euroa
Lauri Aleksi Kinnunen, 2 500 euroa
Nico Lamminparras, 700 euroa
Ilmari Läntinen, 1 500 euroa
Roosa Näsi, 1 600 euroa
Linda Ottensmann, 1 300 euroa
Suvi Poutiainen, 3 000 euroa
Joonas Pörsti, 514 euroa
Daan van den Broek, 1 600 euroa
Samuel Reinikainen, 700 euroa
Rebekka Salmi, 2 000 euroa
Minna Vesa, 440 euroa

Edit Saarelan rahasto

Rakel Jylhä-Vuorio, 1 500 euroa
Ruusu Kallioinen, 3 000 euroa
Toni Kärnä, 2 500 euroa
Anna-Maria Mitchell, 2 500 euroa

Helsingin yliopiston professorien puolisot ry:n rahasto

Susanna Halme, 500 euroa
Ronja Pahaoja, 500 euroa
Matias Räike, 500 euroa

Lauran Kolben ja Thomas Forssin rahasto

Vilma Wahlbeck, 650 euroa
Kaisa Vahlberg, 650 euroa

Haettavissa olevat apurahat 2024:

Kaarlo ja Irma Koskimiehen rahaston stipendi
Kanslianeuvos Kaarlo Koskimiehen ja rouva Irma Koskimiehen stipendirahastosta myönnetään 1000 euron apuraha Etelä-Pohjalaiseen Osakuntaan kuuluvalle ahkeralle ja opinnoissaan hyvin edistyneelle pro gradu -tutkielman tekijälle. Osakunta ja yliopisto tarkastavat jäsenyyden, erillistä todistusta jäsenyydestä ei tarvitse liittää hakemukseen.

Haettavissa olevat apurahat 2024:

Apuraha koirien terveystutkimukseen
Vuonna 2024 jaetaan Koirien terveystutkimusrahastosta ja Thelma Mäkikyrön säätiön rahastosta apurahoja yhteensä enintään 22 000 eurolla. Apuraha voidaan jakaa yhdelle tai useammalle hakijalle ja se voidaan myöntää jatko-opiskelijalle tai tohtorin tutkinnon suorittaneelle. Apuraha myönnetään koirien terveystutkimukseen, erityisesti kliiniseen potilas- ja geenitutkimukseen. Apurahaa ei myönnetä matkakustannuksiin.

Haettavissa olevat apurahat 2024:

Apuraha osuustoiminnan tutkimukseen
Osuustoiminnan opetus- ja tutkimusrahastosta julistetaan haettavaksi 1-3 stipendiä, yhteensä enintään 4500 euroa, paitsi Helsingin yliopiston, myös muiden yliopistojen perustutkinto-opiskelijoille, joiden opinnäytetöiden aiheet liittyvät osuustoiminnan tutkimukseen. Jatko-opiskelijoille stipendi voidaan myöntää osuustoiminnan tutkimukseen liittyvän väitöskirjan loppuunsaattamiseen.

Haettavissa olevat apurahat 2024:

Stipendi Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluvalle opiskelijalle

Suoma Loimaranta-Airilan rahastosta myönnetään stipendejä lahjakkaille Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville Helsingin yliopiston opiskelijoille. Haettavissa on 3000 euron stipendejä opiskelijoille, jotka tekevät pro gradu -tutkielmaa tai muuta ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyötä.

Osakunta ja yliopisto tarkastavat Satakuntalaisen Osakunnan jäsenyyden, erillistä todistusta jäsenyydestä ei tule liittää hakemukseen. Osakunnan jäsenyydellä tarkoitetaan, että hakija on kirjautunut osakuntaan ja että osakunnan kokous on hyväksynyt jäsenyyden. Hakijan on tullut maksaa kyseisen vuoden jäsenmaksu. Lääninrovasti Wilhelm Lindstedtin ja hänen puolisonsa Hilma Nyholmin jälkeläiset ovat etuoikeutettuja saamaan rahaston apurahan, vaikka eivät kuuluisikaan Satakuntalaiseen Osakuntaan. Hakemukseen on tällöin liitettävä todistus sukulaisuudesta.

Stipendi Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluvalle opiskelijalle opiskelijavaihtoon

Suoma Loimaranta-Airilan rahastosta myönnetään 1000 euron suuruisia stipendejä opiskelijavaihtoa varten Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Opiskelijavaihtostipendiä voi hakea ensisijaisesti stipendin myöntövuonna alkaviin opiskelijavaihtoihin.

Osakunta ja yliopisto tarkastavat Satakuntalaisen Osakunnan jäsenyyden, erillistä todistusta jäsenyydestä ei tule liittää hakemukseen. Osakunnan jäsenyydellä tarkoitetaan, että hakija on kirjautunut osakuntaan ja että osakunnan kokous on hyväksynyt jäsenyyden. Hakijan on tullut maksaa kyseisen vuoden jäsenmaksu. Lääninrovasti Wilhelm Lindstedtin ja hänen puolisonsa Hilma Nyholmin jälkeläiset ovat etuoikeutettuja saamaan rahaston apurahan, vaikka eivät kuuluisikaan Satakuntalaiseen Osakuntaan. Hakemukseen on tällöin liitettävä todistus sukulaisuudesta.

Apurahansaajat 2023:

Otto Bigler, 3 000 euroa
Aada-Maija Hakakoski, 3 000 euroa
Linda Heinonen, 3 000 euroa
Elma Nevala, 1 000 euroa
Heini Pohjanpää, 3 000 euroa
Anna-Kaisa Rajala, 3 000 euroa
Tytti Ruusunen, 1 000 euroa
Anniina Tolonen, 1 000 euroa

Haettavissa olevat apurahat 2024:

Apuraha Aasian ja Afrikan tutkimukseen
Apurahat (a 25 000 euroa) on tarkoitettu vuoden päätoimiseen tutkimustyöhön Helsingin yliopiston jatko-opiskelijoille. Apurahan saajalla tulee olla voimassa oleva jatko-opiskeluoikeus. Tutkimussuunnitelma ja CV ovat pakollisia. Suosituksia ei edellytetä. SYLFF-apurahan saajilla on mahdollisuuksia jatkorahoitukseen SYLFF-ohjelman kautta, https://www.sylff.org

Apuraha kansainvälisten suhteiden tutkimukseen
Apurahat (a 25 000 euroa) on tarkoitettu vuoden päätoimiseen tutkimustyöhön Helsingin yliopiston jatko-opiskelijoille. Apurahan saajalla tulee olla voimassa oleva jatko-opiskeluoikeus. Tutkimussuunnitelma ja CV ovat pakollisia. Suosituksia ei edellytetä.SYLFF-apurahan saajilla on mahdollisuuksia jatkorahoitukseen SYLFF-ohjelman kautta, https://www.sylff.org

Apuraha sosiaali- ja kulttuuriantropologian tutkimukseen
Apurahat (a 25 000 euroa) on tarkoitettu vuoden päätoimiseen tutkimustyöhön Helsingin yliopiston jatko-opiskelijoille. Apurahan saajalla tulee olla voimassa oleva jatko-opiskeluoikeus. Tutkimussuunnitelma ja CV ovat pakollisia. Suosituksia ei edellytetä. SYLFF-apurahan saajilla on mahdollisuuksia jatkorahoitukseen SYLFF-ohjelman kautta, https://www.sylff.org

Apurahan saajat 2023:

Pierre Auzerau, 25 000 euroa
Joel Hänninen, 25 000 euroa