Jaa osaamistasi
Alumnit ovat merkittävä voimavara yliopistolle. Yhdessä voimme lisätä yliopistomme vaikuttavuutta, tarjota entistäkin laadukkaampaa opetusta ja tuottaa yhä monipuolisempaa tutkimusta.

Alumnina voit valita itsellesi sopivan tavan osallistua: toimi mentorina, tarjoa opiskelijalle graduaihetta tai jaa osaamistasi työelämäkurssilla.

Jaa osaamistasi, kokemuksiasi ja näkemyksiäsi. Yhteiseksi hyväksi.
Ryhmämentorointi on alumnien ja opiskelijoiden yhteistyötä parhaimmillaan

Haluaisitko mentoroida opiskelijoita työelämän ensi askeleilla ja verkostoitua muiden mentorien kanssa?  

Opiskelijat kaipaavat opintojensa tueksi ja urasuunnittelun inspiraatioksi esimerkkejä kokeneemmilta alumneilta. Sinulla on nyt hyvä mahdollisuus auttaa opiskelijoita kohti valmistumista ja työelämää! 

Ryhmämentoroinnissa mentori ohjaa 2-4 opiskelijan aktoriryhmää.  Aktorit keskustelevat uraan ja työelämään liittyvistä kysymyksistä, joihin he mentoroinnin aikana haluavat keskittyä. Ryhmä määrittelee tavoitteensa ja toimintansa sisällöt yhdessä sekä toimii tiiminä. Ryhmämentoroinnin etuna yksilömentorointiin verrattuna aktorit saavat mentorin tuen lisäksi vertaistukea myös toisiltaan.  

Lähes puoli vuotta kestävä ohjelma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden toimia mentorina, tutustua opiskelijoihin ja tuulettaa myös omaan uraan ja työelämään liittyviä näkemyksiä. 

Ryhmämentorointiohjelma käynnistyy joka vuosi syksyllä. Mentoreiksi etsitään vuosittain yhteiskunnan eri aloilla vaikuttavia yliopistomme alumneja. Ryhdy sinäkin mentoriksi!

Tarjoa inspiraatiota työelämäillassa

Coach Café -työelämäilloissa opiskelijat ja alumnit kohtaavat parin tunnin ajan rennossa ilmapiirissä.  

Opiskelijat saavat alumneilta tukea, vinkkejä ja sparrausta illan aihealueeseen; alumnit puolestaan saavat tietoa muun muassa opiskelijoiden työelämäodotuksista ja nykyisestä opiskelusta sekä yhteyden kotiyliopistoonsa.  

Myös vastavalmistuneet alumnit ovat tervetulleita osallistumaan tapahtumiin ja kuulemaan jo pidempään työelämässä olleiden alumnien kokemuksia.  

Illat toteutetaan osallistujista, puhujista ja illan teemasta riippuen esimerkiksi pienryhmissä keskustellen tai kahvikupin ääressä vapaamuotoisesti kokemuksia vaihtaen ja näkemyksiä verraten tietyn teeman ympärillä.   

Tule puhujaksi työelämäiltaan ja kerro uratarinastasi opiskelijoille! 

Tue ja sparraa muita alumneja

Kaipaatko sparrausta tai etsitkö mentoria? Oletko itse halukas mentoroimaan tai sparraamaan toista alumnia? 

Monitieteinen, kansainvälinen alumniyhteisömme tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitumiseen ja itsensä kehittämiseen laaja-alaisesti. Alumniemme monipuoliset taustat ovat voimavara, joka inspiroi ja tarjoaa avaimet myös uudenlaisille ideoille ja osaamisen vahvistamiselle. 

  • Kaipaatko itsellesi mentoria tukemaan esimerkiksi työurasi tavoitteiden kirkastamista? 

  • Haluaisitko sparrata lyhytaikaisesti jotakin asiaa alumnikollegan kanssa, ehkäpä monitieteisestä näkökulmasta? 

  • Oletko kiinnostunut toimimaan mentorina tai sparraajana toiselle alumnille? 

  • Haluaisitko koota esimerkiksi pienen alumnien vertaisryhmän, jossa voisitte sparrata toisianne? 

Jos vastasit johonkin tai useampaan yllä olevista kysymyksistä kyllä, liity mukaan Mentorointiverkostoon! Verkoston kautta voit löytää itsellesi muita alumneja, joiden kanssa voitte yhdessä kehittyä yhä paremmaksi.