Rinnakkaistallennus

Rinnakkaistallennus (vihreä open access) on yksi tapa julkaista avoimesti ja kantaa yhteiskunnallista vastuuta tutkimustiedon leviämisestä. Avoimesti julkaisemalla edistät maailmanlaajuista, tasa-arvoista ja kaikille vapaata pääsyä tutkimustietoon.

Yhä useammat rahoittajat, kuten esimerkiksi Suomen Akatemia ja eurooppalaiset tutkimusrahoittajat, edellyttävät rahoittamiensa hankkeiden julkaisuilta avoimuutta. Pelkästään rahoitushakemuksen läpimeno saattaa edellyttää tutkimustulosten avointa julkaisemista. Avoimien julkaisukanavien käyttö on useimmiten tuotava esiin jo julkaisusuunnitelmassa.

Toisinaan rinnakkaistallennus organisaation julkaisuarkistoon on ainoa ja helpoin tapa julkaista avoimesti. Se on myös aina maksuton vaihtoehto tutkijalle. Helsingin yliopistossa julkaisut tallennetaan digitaalisen arkistoon Heldaan tutkimustietojärjestelmän kautta. Tutkijoiden käytössä on myös rinnakkaistallennuspalvelu.

Avoimiin julkaisuihin viitataan enemmän ja ne ovat kaikkien saavutettavissa, jolloin tutkimustuloksesi leviävät laajemmalle ja ne herättävät mahdollisesti enemmän keskustelua tiedeyhteisössä ja yhteiskunnassa laajemmin. Useiden tutkimusten mukaan tutkijan näkyvyys ja vaikuttavuus lisääntyvät avoimesti julkaistaessa.

Rahoitushakemuksen läpimeno saattaa edellyttää tutkimustulosten avointa julkaisemista ja toisinaan rinnakkaistallennus on paras vaihtoehto avoimelle julkaisemisen toteuttamiselle. Avoimien julkaisukanavien käyttö on useimmiten tuotava esiin jo julkaisusuunnitelmassa, jossa voidaan mainita, että julkaistut tallennetaan Helsingin yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon, Heldaan.