Helsingin yliopiston Datatuki
Yliopiston Datatuki auttaa tutkijoita kaikissa tutkimusaineistojen hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme tutkijoille tutkimusdatan hallintaa, käyttöä, löytyvyyttä ja jakamista tukevia työvälineitä, palveluita sekä koulutusta.
Datatuki - Tukea aineistonhallintaan

Helsingin yliopiston Datatuki tarjoaa palveluita yliopistolaisille ja HUS Helsingin yliopistolliselle sairaalalle. Neuvontapalvelun kautta yliopiston aineistonhallinnan, tietotekniikan, lakipalvelujen ja arkistojen asiantuntijat auttavat tutkijaa aineistonhallintaan liittyvissä kysymyksissä. Datatuki järjestää myös koulutusta ja työpajoja.

Datatuen tavoitat osoitteesta: datasupport@helsinki.fi.

Research Data Services -portaali kokoaa yhteen Helsingin yliopiston datanhallintaan liittyvät palvelut. Palvelulistauksen lisäksi portaalissa voi käyttää wizard-toimintoa, joka opastaa oikean palvelun ja työvälineen valinnassa.

Tu­kea tut­ki­musai­neis­ton elinkaareen

Tutkija on oman tutkimusaineistonsa ja sen hallinnan asiantuntija. Yliopiston Datatuki auttaa tutkijaa tutkimusaineiston hallinnan suunnittelemisessa ja tarjoaa tutkimusdatan hallinnan koulutuksia. Asiantuntijat etsivät yhdessä tutkijan tai tutkimusryhmän kanssa parhaat ratkaisut tutkimusaineiston hallintaan koko tutkimusaineiston elinkaaren ajan liittyvätpä tutkijoiden tukipyynnöt sitten tallennustilaan, datan jakamiseen, metadataan tai juridisiin kysymyksiin.

Datatuki ei kuitenkaan vastaa tutkimusaineistojen hallinnasta eikä anna tukea tutkimusmenetelmissä.

Da­tan­hal­lin­nan op­paat

Helsingin yliopiston Datatuki tuottaa ohjeita ja oppaita tutkijoiden datanhallinnan tarpeisiin. Aineistonhallinnan ohjeisiin on koottu tietoa mm. tutkimusaineiston säilyttämiseen, käsittelyyn ja käyttöön sekä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyen. Datanhallinnan perusopas on tiivis esitys datanhallinnan perusteista ja Making a research project understandable -opas kertoo perusasiat dokumentoinnista.

Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskuksella on useita tutkimusta tukevia palveluita, kuten tallennus- ja tiedonjakopalveluja sekä räätälöityjä IT-ratkaisuja.

Da­tan­hal­lin­nan työ­pa­jat ja kurs­sit

Osana Helsingin yliopiston Datatukea kirjasto tarjoaa koulutusta tutkijoille ja opiskelijoille datanhallinnasta ja sen suunnittelusta:

  • RDM Basics (Datanhallinnan perusteet) -kurssilla käydään läpi perusasiat datanhallinnasta.
  • DMP Workshop -työpajat keskittyvät aineistonhallintasuunnitelmien (data management plan, DMP) tekemiseen. Työpajoja järjestetään erityisesti Suomen Akatemian rahoitushakujen yhteydessä.

Aineistonhallintasuunnitelman laatimista varten tehty DMPTuuli-työkalu auttaa tutkijaa suunnitelman teon eri vaiheissa. Työkalun käyttöön opastetaan DMPTuuli-työpajoissa.

Aineistonhallintasuunnitelma

Aineistonhallintasuunnitelma on osa tutkimussuunnitelmaa. Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvataan, kuinka tutkimusaineistoja hallitaan tutkimusprojektin aikana ja projektin aktiivivaiheen jälkeen. Suunnitelmaa on päivitettävä tutkimusprojektin edetessä.

Yliopiston Datatuki tarjoaa rahoitushakujen yhteydessä aineistonhallintasuunnitelmien kommentointipalvelua.

Ajan­koh­tais­ta tutkimusdatapalveluista
  • Think Open -blogi välittää tietoa ajankohtaisista avoimeen tieteeseen ja digitaalisiin tutkimuspalveluihin liittyvistä asioista. Kirjasto osallistuu blogin toteutukseen yhdessä yliopiston muiden toimijoiden kanssa.
  • OpenAIRE rakentaa tieteen avointa saatavuutta edistävää palvelukokonaisuutta Euroopassa. Helsingin yliopiston kirjasto on OpenAIRE-yhteistyön kansallinen koordinoija ja tarjoaa tietoa palveluista.
  • Tieteen tietotekniikan keskus CSC on valtion ja korkeakoulujen omistama kansallinen osaamiskeskus, joka tuottaa korkeatasoisia palveluita tutkimukselle.
  • Avoimen tieteen kansallisen koordinaation verkkosivuille on koottu ajantasaisin tieto käynnissä olevista avoimen tieteen hankkeista.