Helsingin yliopiston Datatuki

Yliopiston Datatuki tarjoaa tutkijoille tutkimusdatan hallintaa, käyttöä, löytyvyyttä ja jakamista tukevia työvälineitä, palveluita sekä koulutusta. Autamme datan järjestämiseen, tallentamiseen ja jakamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä juridisissa asioissa.
Datapankki ja Data-arkisto

Tutkimusdatan säilyttämisen palvelut yliopistolaisten käytössä. Datapankki on tarkoitettu 5-15 vuoden tallennukselle, Data-arkisto tätä pidempää säilytykseen.

Yliopiston Datatuki

Helsingin yliopiston Datatuki tarjoaa palveluita yliopistolaisille ja HUS Helsingin yliopistolliselle sairaalalle. Neuvontapalvelun kautta yliopiston aineistonhallinnan*, tietotekniikan, lakipalvelujen, kirjaston ja arkistojen asiantuntijat auttavat tutkijaa aineistonhallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Asiantuntijat etsivät yhdessä tutkijan tai tutkimusryhmän kanssa parhaat ratkaisut tutkimusaineiston hallintaan koko tutkimusaineiston elinkaaren ajan liittyvätpä tutkijoiden tukipyynnöt sitten tallennustilaan, datan jakamiseen, metadataan tai juridisiin kysymyksiin. Datatuki järjestää myös koulutusta ja työpajoja.

Datatuen tavoitat osoitteesta: datasupport@helsinki.fi.

Tutkija on oman tutkimusaineistonsa ja sen hallinnan asiantuntija. Datatuki ei vastaa tutkimusaineistojen hallinnasta eikä anna tukea tutkimusmenetelmissä.

*Sanoilla tutkimusaineisto ja tutkimusdata tai aineistonhallinta ja datanhallinta voidaan tarkoittaa eri asioita erilaisissa yhteyksissä. Tällä sivustolla näitä sanapareja käytetään toistensa synonyymeinä (vrt. Helsingin yliopiston tutkimudatapolitiikka 2021).

Tukea tutkimusaineistojen elinkaareen
Ajan­koh­tais­ta tutkimusdatapalveluista
  • Think Open -blogi välittää tietoa ajankohtaisista avoimeen tieteeseen ja digitaalisiin tutkimuspalveluihin liittyvistä asioista. Kirjasto osallistuu blogin toteutukseen yhdessä yliopiston muiden toimijoiden kanssa.
  • OpenAIRE rakentaa tieteen avointa saatavuutta edistävää palvelukokonaisuutta Euroopassa. Helsingin yliopiston kirjasto on OpenAIRE-yhteistyön kansallinen koordinoija ja tarjoaa tietoa palveluista.
  • Tieteen tietotekniikan keskus CSC on valtion ja korkeakoulujen omistama kansallinen osaamiskeskus, joka tuottaa korkeatasoisia palveluita tutkimukselle.
  • Avoimen tieteen kansallisen koordinaation verkkosivuille on koottu ajantasaisin tieto käynnissä olevista avoimen tieteen hankkeista.
Aineistonhallinnasta Think Open -blogissa