Helsingin yliopiston Data-arkisto

Helsingin yliopiston Data-arkisto (PAS-palvelu) turvaa yliopiston piirissä tuotettujen digitaalisten tutkimusaineistojen säilymisen. Tutkimusaineistoja säilytetään Data-arkistossa jäädytettyinä, eli niiden sisältöä ei muokata säilytyspalvelussa.

Säilytyspalvelu on tutkijoille maksuton.
Pitkää säilytystä turvallisesti 

Helsingin yliopiston Data-arkisto on kuratoitu palvelu. Palvelulla varmistetaan, että sinne tallennettavat data-aineistot säilyvät ymmärrettävänä ja käytettävänä useiden kymmenien ja jopa satojen vuosien ajan. Palveluprosessissa arvioidaan muun muassa niiden tekninen soveltuvuus pitkäaikaissäilytykseen. 

Tarjoa tutkimusaineistosi Helsingin yliopiston Data-arkistoon täyttämällä palvelun tilauslomake

Pitkäaikaissäilytystä koskevissa asioissa voit olla yhteydessä yliopiston Datatukeen: datasupport@helsinki.fi.

Tutkimusaineistoja seuraaville sukupolville

Aineistot pyritään tallentamaan Helsingin yliopiston Data-arkistoon pitkään säilyvinä ja avoimina tiedostomuotoina. Palvelussa olevat aineistot päivitetään uusiin tiedostomuotoihin ohjelmistopäivitysten myötä. Näin varmistetaan, että aineistot pysyvät käyttökelpoisina vielä seuraavillekin sukupolville. 

Seuraa aineiston valmistelussa Helsingin yliopiston virallista säilyttämisen opasta.