Julkaisumaksut

Julkaisumaksu kattaa avoimen julkaisemisen kuluja valitussa lehdessä. Julkaisumaksun maksaa yleensä kirjoittaja, hänen yliopistonsa tai tutkimuksen rahoittaja.

Helsingin yliopistossa avoimen julkaisemisen rahoitusta on keskitetty Helsingin yliopiston kirjastoon. Kirjasto on myös mukana FinELib-konsortiossa, jonka sopimuksiin kustantajien kanssa sisältyy mahdollisuuksia julkaista avoimesti.

Tutkija voi hyödyntää kirjaston lehtitilauksiin sisältyviä avoimen julkaisemisen sopimuksia. Vaihtoehtoisesti tutkija voi hakea kirjastosta rahoitusta open access -lehtien julkaisumaksuihin.

Tietoa artikkelien ja kirjojen avoimeen julkaisemiseen saatavilla olevista tuista ja alennuksista saat Helsingin yliopiston kirjaston kirjoittajamaksuoppaasta.

Muista myös, että avoimesti voi julkaista rinnakkaistallentamalla artikkelin käsikirjoitusversion julkaisuarkistoon.

Perustietoa julkaisumaksuista julkaisevalle tutkijalle

Kustantaja voi periä julkaisumaksuja artikkelin tai kirjan julkaisemisen yhteydessä. Maksu voi olla esimerkiksi avoimen julkaisemisen, kuvan, sivun tai tutkimusaineiston maksu.

Kirjoittajamaksu (Article Processing Charge, APC-maksu) on kustantajan perimä julkaisumaksu, jonka perusteella artikkeli asetetaan avoimesti yleisön saataville lehden numerossa. Tämä julkaisumaksu peritään artikkelin kirjoittajalta.

Kirjoittajamaksun suuruus riippuu lehdestä ja kustantajasta.

Kirjoittajamaksun maksaa yleensä kirjoittaja, hänen yliopistonsa tai tutkimuksen rahoittaja.

Helsingin yliopistossa avoimen julkaisemisen rahoitusta on keskitetty Helsingin yliopiston kirjastoon. Kirjasto auttaa kirjoittajaa julkaisemisen kustannuksissa.

Tutkija voi hakea rahoitusta julkaisukulujen kattamiseen. Jotkin Helsingin yliopiston kirjaston kustantajien kanssa solmimat lehtisopimukset kattavat myös kirjoittajamaksuja.

Hybridilehdissä julkaisemista ei tueta.

  1. Tarkista sisältyykö lehti kirjaston lehtitilaussopimuksien lehtilistalle (mm. Elsevierin, Oxford University Pressin, Sagen, SpringerNature, Taylor & Francisin ja Wileyn lehdet). Jos sisältyy, seuraa kustantajan julkaisuohjeita.
  2. Jos lehti ei sisälly kirjaston sopimuksiin, tarkista täyttyvätkö rahoituksen ehdot.
  3. Jos ehdot täyttyvät, täytä rahoituspyyntölomake (lomake edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Kirjaston asiantuntija tarkistaa pyyntösi seuraavan arkipäivän aikana ja ilmoittaa sinulle maksutiedot.
  4. Muista myös rinnakkaistallennus yhtenä avoimuuden väylänä. Voit hyödyntää kirjaston tallennuspalvelua.

Lisätietoja saat

Lisätietoja avoimen julkaisemisen palveluista saat Helsingin yliopiston kirjaston Avoin Tiede -sivustolta.

Lisälukemista julkaisumaksuista