Julkaisumaksut
Julkaisumaksu kattaa avoimen julkaisemisen kuluja valitussa lehdessä. Julkaisumaksun maksaa yleensä kirjoittaja, hänen yliopistonsa tai tutkimuksen rahoittaja.

Helsingin yliopistossa avoimen julkaisemisen rahoitusta on keskitetty Helsingin yliopiston kirjastoon. Kirjasto on myös mukana FinELib-konsortiossa, jonka sopimuksiin kustantajien kanssa sisältyy mahdollisuuksia julkaista avoimesti.

Perustietoa julkaisumaksuista julkaisevalle tutkijalle

Kustantaja voi periä julkaisumaksuja artikkelin tai kirjan julkaisemisen yhteydessä. Maksu voi olla esimerkiksi avoimen julkaisemisen, kuvan, sivun tai tutkimusaineiston maksu.

Kirjoittajamaksu (Article Processing Charge, APC-maksu) on kustantajan perimä julkaisumaksu, jonka perusteella artikkeli asetetaan avoimesti yleisön saataville lehden numerossa. Tämä julkaisumaksu peritään artikkelin kirjoittajalta.

Kirjoittajamaksun suuruus riippuu lehdestä ja kustantajasta.

Kirjoittajamaksun maksaa yleensä kirjoittaja, hänen yliopistonsa tai tutkimuksen rahoittaja.

Helsingin yliopistossa avoimen julkaisemisen rahoitusta on keskitetty kirjastoon. Avoimen julkaisemisen palvelukeskus auttaa kirjoittajaa julkaisemisen kustannuksissa.

Tutkija voi hakea rahoitusta julkaisukulujen kattamiseen kirjastosta. Jotkin Helsingin yliopiston kirjaston kustantajien kanssa solmimat lehtisopimukset kattavat myös kirjoittajamaksuja.

Puhtaasti hypridilehdissä julkaisemista ei tueta.

  1. Tarkista sisältyykö lehti kirjaston lehtitilaussopimuksien lehtilistalle (mm. Elsevierin, Oxford University Pressin, Sagen, SpringerNature, Taylor & Francisin ja Wileyn lehdet). Jos sisältyy, seuraa kustantajan julkaisuohjeita.
  2. Jos lehti ei sisälly kirjaston sopimuksiin, tarkista täyttyvätkö rahoituksen ehdot.
  3. Jos ehdot täyttyvät, täytä rahoituspyyntölomake (lomake edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Kirjaston asiantuntija tarkistaa pyyntösi seuraavan arkipäivän aikana ja ilmoittaa sinulle maksutiedot.
  4. Muista myös rinnakkaistallennus yhtenä avoimuuden väylänä. Voit hyödyntää kirjaston tallennuspalvelua.

Lisätietoja saat

Lisätietoja avoimen julkaisemisen palveluista saat Helsingin yliopiston kirjaston Avoin Tiede -sivustolta.