HSSH Maaliskuun uutiskirje 3/2023

Recent news and upcoming events at HSSH – read more below and don't forget to subscribe to our newsletter!

 

Datafikaation tutkimuksen juhlaa keskustakampuksella

 

HSSH:n ensimmäinen Datafikaation tutkimusfestivaali toi maaliskuun 17. päivä yhteen noin 80 keskustakampuksen tutkijaa koko päivän keskusteluihin dataistuvan yhteiskunnan ja sen tutkimuksen nopeasti kehittyvistä kysymyksistä.

Festivaalipäivän aloitti professori Minna Ruckensteinin digitalisoituneen elämän tutkimusta jäsentänyt luento. HSSH:n datafikaation tutkimusohjelman työtä esittelivät ohjelmajohtajat Katja Valaskivi, Eetu Mäkelä ja Emilia Palonen, sekä ohjelman tutkijatohtorit Narges Azizifard, Feeza Vasudeva ja Dayei Oh. Iltapäivällä keskustakampuksen tutkijat eri tieteenaloilta ja monista eri tutkimusohjelmista esittelivät omia, datafikaation linkittyviä tutkimuksiaan.

”Tavoitteenamme oli saada mukaan eri tutkimusryhmiä ympäri keskustakampusta. Huomasimme, että tutkimusryhmäajattelu ei ole vielä kovin vahvaa. Paikalle saapui kuitenkin lyhyellä varoitusajalla täysi tupa tutkijoita, joita kiinnostavat nämä asiat. Tämä on lupaava alku datafikaatiotutkimusverkostolle ja HSSH:n ja tiedekuntien yhteistyölle samankaltaisten teemojen, aineistojen ja menetelmien parissa,” Emilia Palonen kertoo.

Päivän lopuksi keskustakampuksen tutkijoista koostuva paneeli keskusteli Chat GPT:stä ja sen vaikutuksesta yliopiston opetuksen ja tutkimuksen tulevaisuuteen. Paneelin osallistuivat professori Jaana Hallamaa, professori Petri Myllymäki, yliopistotutkija Matti Pohjonen, yliopistonlehtori Anna-Mari Rusanen ja vanhempi yliopistonlehtori Arho Toikka.

"Paneelimme käsitteli kriittisiä näkökulmia ChatGPT:hen. Keskustelu oli ajatuksia herättävä tuoden yhteen asiantuntijoita eri aloilta pohtimaan keskustelevan tekoälyn vaikutuksia yliopistoympäristössä. Se oli valaiseva keskustelu, joka haastoi oletuksemme ja korosti tarvetta jatkaa tämän teknologian kriittistä tarkastelua," HSSH:n metodologisessa yksikössä työskentelevä Matti Pohjonen kommentoi paneelia, käyttäen paneelin hengessä ChatGPT:tä kommenttinsa tuottamiseen.

Datafikaation tutkimusohjelmajohtaja Emilia Palonen juonsi ChatGPT -paneelia ja koki tehtävän etuoikeudeksi. ”Paikalla oli asiantuntijoita yliopiston eri kulmilta, ja kaikilla paljon relevanttia sanottavaa - ja yleisökin jaksoi olla mukana perjantai-iltapäivällä. Paneelille varattu tunti oli tiivis. Tämmöistä keskustelua tarvitaan lisää,” Palonen sanoo.

Ensimmäinen datafikaation tutkimusfestivaali keskittyi episteemisten yhteisöjen muodostumiseen, muutokseen ja käsityksiin datafikaation nykytilasta, aloittaen perinteen koota yhteen alan tutkimusryhmiä Helsingin yliopiston keskuskampuksella.

Voit palata datafikaation tutkimusfestivaalin tunnelmiin videotallenteiden kautta UniTube:ssa.

 

 

Vierailuprofessorien vierailut käynnissä

 

HSSH: Vierailuprofessoriohjelma vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä tuomalla kansainvälisesti tunnustettuja tutkijoita vierailulle Helsingin yliopiston keskustakampukselle. Ohjelma on käynnissä vuosina 2022–2025.

Vierailuprofessoriohjelman toinen hakukierros pidettiin viime syksynä ja vuodelle 2023 valittiin seitsemän uutta vierailuprofessoria. Vierailuprofessorien vierailuja on ollut useita alkuvuonna ja lisää on luvassa tälle keväälle ja ensi syksylle.

Simon Lindgren Uumajan yliopistosta ja Mirko Schäfer Utrechtin yliopistosta vierailivat Helsingin yliopistossa maaliskuun alussa, ja neljä vierailevaa professoria, Barbara Pfetsch (Freie Universität Berlin), Livia Holden (University of Paris Sorbonne), Michael Lewis (British Museum) ja Ewan Jones (Downing College, Cambridge), ovat tällä hetkellä paikalla keskustakampuksella.

Vierailevat professorit ovat pitäneet julkisia luentoja, mukaan lukien puheita HSSH Brown Bag -seminaarissa, ja osallistuneet tutkimusryhmien toimintaan Keskuskampuksella. Lisätietoja voit kysyä vierailuprofessorien paikallisilta yhteyshenkilöiltä.

Lähitulevaisuudessa järjestetään seuraavat julkiset keskustelut (linkit vievät englanninkielisille sivuille):

 

Interlab – multimodaalisen yksilö- ja vuorovaikutustutkimuksen laboratorio HSSH:n koordinoimana on avannut ovensa

 

INTERLAB on HSSH:n hallinnoima yhteiskäytössä oleva laboratorio, joka on omistettu multimodaaliseen vuorovaikutustutkimukseen paikan päällä tai kentällä. Laboratorio löytyy tästä keväästä alkaen Metsätalosta ja se on avoinna kaikille keskustakampuksen tutkijoille. Laitteisto mahdollistaa jopa 8 videovirran ja 16 äänikanavan synkronisen tallennuksen 360 asteen kuvakulmakapasiteetilla ja sisältää kaksi työasemaa kattavilla ohjelmistoilla hankitun materiaalin editointia, annotointia ja analysointia varten.

Interlab sijaitsee Metsätalossa (Unioninkatu 40) huoneessa C421. Käynti Metsätaloon virallisten aukioloaikojen mukaan. Laboratorion ovi on lukittu, joten vierailua varten:

- Tule käymään päivystysaikoina (ks. ajankohtaiset asiat verkkosivuilla)

- Varaa aika käyttäen Outlook-kalenteria tai sähköpostitse (hssh-interlab@helsinki.fi)

- Toistuvaa käyttöä varten tiedustele magneettiavainta.

Laboratoriosta vastaava asiantuntija on käytössäsi kaikissa laboratorion käyttöön liittyvissä asioissa toimistoaikoina ma-pe (pentti.henttonen@helsinki.fi, +358504491284).

Lue lisää Interlabin verkkosivuilta.

 

 

Matalan kynnyksen metodiklinikka perjantaisin!

 

Helsingin humanistis-yhteiskuntatieteellisen instituutin (HSSH) ja Yhteiskuntadatatieteen keskuksen asiantuntijat tarjoavat menetelmäkonsultaatiota matalan kynnyksen metodiklinikalla joka perjantai klo 14.00-15.00 zoomissa. Täytä e-lomake ja varaa aika konsultaatioon!

Palvelun kuvaus

Klinikalla tarjotaan menetelmäkonsultointia humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen tutkijoille:  

  • tutkimusprojektien suunnitteluun   
  • laadullisten ja määrällisten aineistojen keruuseen ja analysointiin  
  • laboratoriolaitteiden, kameroiden, muiden aineistonkeruu- ja analyysivälineiden käyttöön  
  • datan ja tulosten visualisointiin  
  • tulosten tulkintaan

Konsultaatio tapahtuu zoomissa ja on tarpeen mukaan henkilökohtaista tai ryhmämuotoista.

Huomaathan, että jos avuntarpeella on tiukka deadline (esimerkiksi rahoitushakemus), kannattaa olla yhteydessä jo hyvissä ajoin. Rahoitushakemus deadlinet (esim alkusyksystä) voivat ruuhkauttaa klinikkaa. Palvelu on toistaiseksi ilmainen. Palvelemme suomeksi ja englanniksi.

Otathan meihin yhteyttä tutkimuksesi varhaisessa vaiheessa saadaksesi kaiken hyödyn tukipalvelustamme!

 

Kohderyhmä

Metodiklinikka on suunnattu ensisijaisesti Helsingin yliopiston keskustakampuksen tutkijoille ja tutkimusryhmille. Perustutkinto-opiskelijoille voidaan tarjota konsultaatiota vain poikkeustapauksissa.

 

Toimintaperiaatteet

Metodiklinikalla tarjotaan tukea ja neuvontaa matalalla kynnyksellä, mutta rajatusti. Palvelu on luonteeltaan neuvovaa ja tarkoituksena on, että tutkijat analysoivat itse aineistonsa. Mikäli klinikalla tapahtuvan neuvonnan lisäksi asiantuntija tarjoaa merkittävän kontribuution tieteelliseen julkaisuun esimerkiksi suunnittelun, analyysien, tulosten tulkinnan tai julkaisun osien kirjoittamisen muodossa, on luonnollista ja oletettavaa, että hänet merkitään yhdeksi julkaisun tekijöistä.

Löydät tiedot metodiklinikasta myös verkkosivuiltamme.

 

 

Brown Bag Seminar joka tiistai 12.15 – 4.4. vieraana Minttu Tikka, Henna Paakki & Kaisla Kajava

 

 

HSSH:n Metodologinen yksikkö järjestää viikoittaisen tapahtuman, Brown Bag Seminar –tapaamisen, jossa käsitellään tuoreita metodologisia lähestymistapoja ihmistieteissä.

Olet tervetullut seuraamaan tapahtumaa paikan päälle HSSH:n seminaarihuoneeseen osoitteessa Vuorikatu 3, 2. kerros. Tapahtumaa voi seurata myös zoomin kautta.

Metodologisen yksikön tutkijan Matti Pohjosen mukaan tapahtumien tarkoitus on ”esitellä metodologisia innovaatioita ja eri alojen uraauurtavaa tutkimusta helposti ymmärrettävässä muodossa rennon poikkitieteellisen lounastuokion aikana.”

Tapahtuma pidetään joka tiistai klo 12.15. Seuraavaksi vuorossa ovat Minttu Tikka, Henna Paakki & Kaisla Kajava! Tapahtuma pidetään englanniksi.

Tuo oma lounaasi, me tuomme kiinnostavat metodologiset lounaskeskustelut! 

Lue lisää verkkosivuiltamme!

 

Lii­ty Hes­sun ys­tä­viin ja saat uu­tis­kir­jeen suo­raan säh­kö­pos­tii­si!

Ohjeet Hessun ystäviin liittymiselle löytyvät täältä.