Datafikaation tutkimuksen juhlaa keskustakampuksella

Ensimmäinen dataistuvaan yhteiskuntaan ja sen tutkimukseen keskittyvä Datafikaation tutkimusfestivaali järjestettiin keskustakampuksella 17. maaliskuuta.

HSSH:n ensimmäinen Datafikaation tutkimusfestivaali toi maaliskuun 17. päivä yhteen noin 80 keskustakampuksen tutkijaa koko päivän keskusteluihin dataistuvan yhteiskunnan ja sen tutkimuksen nopeasti kehittyvistä kysymyksistä.

Festivaalipäivän aloitti professori Minna Ruckensteinin digitalisoituneen elämän tutkimusta jäsentänyt luento. HSSH:n datafikaation tutkimusohjelman työtä esittelivät ohjelmajohtajat Katja Valaskivi, Eetu Mäkelä ja Emilia Palonen, sekä ohjelman tutkijatohtorit Narges Azizifard, Feeza Vasudeva ja Dayei Oh. Iltapäivällä keskustakampuksen tutkijat eri tieteenaloilta ja monista eri tutkimusohjelmista esittelivät omia, datafikaation linkittyviä tutkimuksiaan.

”Tavoitteenamme oli saada mukaan eri tutkimusryhmiä ympäri keskustakampusta. Huomasimme, että tutkimusryhmäajattelu ei ole vielä kovin vahvaa. Paikalle saapui kuitenkin lyhyellä varoitusajalla täysi tupa tutkijoita, joita kiinnostavat nämä asiat. Tämä on lupaava alku datafikaatiotutkimusverkostolle ja HSSH:n ja tiedekuntien yhteistyölle samankaltaisten teemojen, aineistojen ja menetelmien parissa,” Emilia Palonen kertoo.

Päivän lopuksi keskustakampuksen tutkijoista koostuva paneeli keskusteli Chat GPT:stä ja sen vaikutuksesta yliopiston opetuksen ja tutkimuksen tulevaisuuteen. Paneelin osallistuivat professori Jaana Hallamaa, professori Petri Myllymäki, yliopistotutkija Matti Pohjonen, yliopistonlehtori Anna-Mari Rusanen ja vanhempi yliopistonlehtori Arho Toikka.

"Paneelimme käsitteli kriittisiä näkökulmia ChatGPT:hen. Keskustelu oli ajatuksia herättävä tuoden yhteen asiantuntijoita eri aloilta pohtimaan keskustelevan tekoälyn vaikutuksia yliopistoympäristössä. Se oli valaiseva keskustelu, joka haastoi oletuksemme ja korosti tarvetta jatkaa tämän teknologian kriittistä tarkastelua," HSSH:n metodologisessa yksikössä työskentelevä Matti Pohjonen kommentoi paneelia, käyttäen paneelin hengessä ChatGPT:tä kommenttinsa tuottamiseen.

Datafikaation tutkimusohjelmajohtaja Emilia Palonen juonsi ChatGPT -paneelia ja koki tehtävän etuoikeudeksi. ”Paikalla oli asiantuntijoita yliopiston eri kulmilta, ja kaikilla paljon relevanttia sanottavaa - ja yleisökin jaksoi olla mukana perjantai-iltapäivällä. Paneelille varattu tunti oli tiivis. Tämmöistä keskustelua tarvitaan lisää,” Palonen sanoo.

Ensimmäinen datafikaation tutkimusfestivaali keskittyi episteemisten yhteisöjen muodostumiseen, muutokseen ja käsityksiin datafikaation nykytilasta, aloittaen perinteen koota yhteen alan tutkimusryhmiä Helsingin yliopiston keskuskampuksella.

Voit palata datafikaation tutkimusfestivaalin tunnelmiin videotallenteiden kautta UniTube:ssa.

Lii­ty Hes­sun ys­tä­viin ja saat uu­tis­kir­jeen suo­raan säh­kö­pos­tii­si!

Ohjeet Hessun ystäviin liittymiselle löytyvät täältä.