Yhteiskuntadatatieteen keskus

Yhteiskuntadatatieteen keskus edistää datalähtöistä ja avointa tutkimustyötä: ylläpidämme ja kehitämme datalähtöisen tutkimuksen aineistojen keruun ja analysoinnin infrastruktuureja. Pyrimme myös vahvistamaan tutkijoiden ja menetelmäasiantuntijoiden yhteistyötä ja siten kehittämään sekä soveltavaa tutkimusta että tutkimusmenetelmien perustutkimusta.

Yhteiskuntadatatieteen keskus toimii Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.