Brown Bag Seminar
Brown Bag Seminar -tapaamisten tapahtumasivu

Metodologinen yksikkö järjestää viikoittain Brown Bag Seminar -tapaamisen, jossa käsitellään tuoreita metodologisia lähestymistapoja ihmistieteissä. Tapahtumien tarkoitus on esitellä metodologisia innovaatioita ja eri alojen uraauurtavaa tutkimusta helposti ymmärrettävässä muodossa rennon poikkitieteellisen lounastuokion aikana. Tuo oma lounaasi, me tuomme kiinnostavat metodologiset lounaskeskustelut!

Tapahtuma pidetään joka tiistai klo 12.15, alkaen 18.1.2022.

Poikkeukset: Brown Bag Seminar -tapaamiset ovat kesätauolla ja jatkuvat syyskyyssa 2022.

Si­säl­tö

Ohjelmassa on aluksi 20 minuutin alustus metodologiseen aiheeseen, mitä seuraa 40–60 minuuttia vapaata keskustelua. Seminaarit ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, joten tapaamisiin toivotaan monialaista metodologiasta kiinnostunutta yleisöä laveasti keskustakampuksen eri tiedekunnista ja yksiköistä. Keskustelu käydään suomeksi tai englanniksi.

Osallistumisen tärkein edellytys ei ole metodologinen osaaminen, vaan se, että suhtautuu avoimesti metodologisiin innovaatioihin ja tutkimusalojen rajat ylittävään poikkitieteelliseen keskusteluun.

Seminaarit järjestetään toistaiseksi Zoomin välityksellä.

26.4. Riitta Rainio - Acoustics of Sacred Sites

The Acoustics of Sacred Sites project explores the acoustic properties of prehistoric rock art sites in the Boreal forest zone, drawing conclusions about sound rituals associated with these sites. The approach is to conduct a series of acoustic measurements at select painted rocks in Finland, Russia and Canada, to process the material using spectrum analysis, auralization and digital VR reconstructions, and to interpret the results with ethnographic accounts of hunter-gatherer ritual practices. The work is carried out in collaboration with archaeologists, ethnomusicologists, cognitive scientists and artists.

Riitta Rainio is a musicologist specializing in archaeoacoustics and sound archaeology. She is currently working at the University of Helsinki as a principal investigator of the project “Acoustics and Auditory Culture at Hunter-Gatherer Rock Art Sites in Northern Europe, Siberia and North America” funded by the Academy of Finland (2018 - 2023).