Instituutti

Rakennamme tutkimuskulttuuria, joka luo uutta monitieteistä ja inspiroivaa tutkimusyhteistyötä Helsingin yliopiston keskustakampuksella sekä yliopiston ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Edistämme humanistis-yhteiskuntatieteellisten tutkimusalojen sisällöllistä ja metodologista uudistumista.

Tavoitteenamme on olla Euroopan viiden alamme parhaimman tiedeinstituutin joukossa vuoteen 2030 mennessä.
  • Vahvistaa humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen tutkimusyhteistyötä uusien monitieteisten tutkimushankkeiden synnyttämiseksi
  • Koordinoida tutkimusinfrastruktuurien tehokasta käyttöä
  • Edistää humanistis-yhteiskuntatieteellisten tutkimusalojen tieteellistä sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta kotimaassa ja kansainvälisesti
  • Kehittää pitkäjänteisesti tutkimusmetodeja ja digitaalisten aineistojen hyödyntämistä
  • Parantaa tutkijoiden mahdollisuuksia hankkia ulkoista tutkimusrahoitusta – etenkin kansainvälisistä lähteistä.

HSSH edistää, koordinoi ja tukee monitieteistä tutkimusyhteistyötä humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla. Rakennamme uutta, tieteenalat ylittävää tutkimuskulttuuria, joka luo edellytyksiä uusiin tutkimuksellisiin avauksiin ja edistää SSH-tutkimusalojen sisällöllistä sekä metodologista uudistumista.

Keinojamme uusien tieteellisten aloitteiden edistämiseksi ovat:

  • Aloitamme tutkimusjohtamisen pilottikoulutusohjelman SSH-alojen tutkijoille syksystä 2020 alkaen.
  • Järjestämme monitieteisiä seminaareja kampuksen yksiköiden rajat ylittävistä teemoista.
  • Alkuvaiheessa tuemme monitieteisiä tutkimusryhmiä myöntämällä siemenrahaa yhteistyön aloittamiseksi. Toiminnan vakiintuessa tavoitteenamme on rakentaa kampuksen yksiköiden yhteisiä tutkimusohjelmia.
  • Edistämme filosofista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta SSH-alojen toimintavoista, tuloksista ja vaikutuksista. 
  • Tuemme SSH-alojen tutkimusyhteistyötä, luonnontieteiden, lääketieteiden ja teknisten tieteiden kanssa sekä yhteistyötä yliopiston ulkopuolisten kumppaneiden kanssa.

Instituutin korkein päättävä elin on Johtoryhmä. Sen tehtävänä on määritellä instituutin suuret linjat. Johtoryhmä koostuu HSSH:n perustajatiedekuntien dekaaneista sekä erillislaitosten johtajista, ja heidät on esitelty instituutin verkkosivuilla.

Johtaja ohjaa päivittäistä toimintaa ja HSSH:n toimiston työtä. Hänen rinnallaan on tutkimusinfrastruktuuritoimikunta ja tutkimustoimikunta. Toimikunnat tukevat instituutin Johtoryhmää ja johtajaa monitieteisen tutkimuskulttuurin toimeenpanossa.

Tutkimusinfrastruktuuritoimikunta suunnittelee ja toteuttaa instituutin piirissä tehtävää tutkimusinfrastruktuurien koordinointi- ja kehittämistyötä. Alkuvaiheessa toimikunnan tehtävänä on Helsingin yliopiston SSH-alojen tutkimusinfrastruktuureja koskevan vision luominen sekä instituuttiin perustettavan metodologisen yksikön (MTU) toimenkuvan suunnittelu.

Tutkimustoimikunnan tehtävänä on edistää SSH-alojen monitieteistä tutkimusta uusien tutkimusavausten synnyttämiseksi.

Instituutin päivittäinen toiminta jaetaan kolmeen osa-alueeseen: infratutkimus ja foorum. Tutkimusinfrastruktuuriin liittyvää toimintaa ja palveluja kehittää metodologinen yksikkö. Tämän hetkinen tutkimusinfrastruktuuripalvelu on HSSH:n pienlaitelainaamo.

Instituutin alkuvaiheessa monitieteistä tutkimusta viedään eteenpäin Brown Bag Lunch –tutkija- ja asiantuntijatapaamisten sekä New Research Culture –luentosarjan kautta.

Foorum on instituutin kolmas osa-alue, ja se sisältää tutkimusverkostojen sekä PROFI-tutkimusteemojen kehittämisen.