Webinaaritallenteet Helsingin yliopiston kandiohjelmista

Mietitkö mitä alaa alkaisit opiskelemaan? Jos, niin anna meidän auttaa! Helsingin yliopiston opiskelijat kertovat sinulle 15 tiedekuntakohtaisessa webinaarissa muun muassa alavalinnastaan, mikä opinnoissa ja opiskelussa on parasta sekö millaisiin tehtäviin alalta valmistuu. Tutustu myös teemakohtaisiin webinaareihin esimerkiksi opiskelijaelämästä Helsingin yliopistossa.
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, osa 1

Geotiede, maantiede ja tietojenkäsittelytiede ovat matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koulutusaloja, joita voit opiskella niitä vastaavissa kandi- ja maisteriohjelmissa.Katso webinaari, jossa koulutusohjelmien opiskelijat kertovat opiskelukokemuksistaan, sekä ohjelmien omat sivut. Saat käsityksen, josko jokin aloista voisi kiinnostaa sinua.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, osa 2

Kemia, matematiikka, fysikaaliset tieteet ja matematiikan, fysiikan ja kemian opettaja ovat matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koulutusaloja, joita voit opiskella niitä vastaavissa kandi- ja maisteriohjelmissa.Katso webinaari, jossa koulutusohjelmien opiskelijat kertovat opiskelukokemuksistaan, sekä ohjelmien omat sivut. Saat käsityksen, josko jokin aloista voisi kiinnostaa sinua.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, osa 3

Bachelor's programme in Science is a degree programme at the Faculty of Sciences of University of Helsinki.See the webinar video in which students tell about their study experiences, as well as programme's website. You can get a perception if this programme would meet your study and future career interests!

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Biologia, molekyylibiotieteet sekä ympäristötieteet ovat bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan koulutusaloja, joita voit opiskella niitä vastaavissa kandi- ja maisteriohjelmissa.Katso webinaari, jossa koulutusohjelmien opiskelijat kertovat opiskelukokemuksistaan, sekä ohjelmien omat sivut. Saat käsityksen, josko jokin aloista voisi kiinnostaa sinua.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Metsätieteet, maataloustieteet, elintarviketiede ja ympäristö- ja elintarviketalous ovat maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan koulutusaloja, joita voit opiskella niitä vastaavissa kandi- ja maisteriohjelmissa.Katso webinaari, jossa koulutusohjelmien opiskelijat kertovat opiskelukokemuksistaan, sekä ohjelmien omat sivut. Saat käsityksen, josko jokin aloista voisi kiinnostaa sinua.

Humanistinen tiedekunta, osa 1

Kielet sekä kotimaiset kielet ja kirjallisuudet ovat humanistisen tiedekunnan koulutusaloja, joita voit opiskella niitä vastaavissa kandi- ja maisteriohjelmissa.Katso webinaari, jossa koulutusohjelmien opiskelijat kertovat opiskelukokemuksistaan, sekä ohjelmien omat sivut. Saat käsityksen, josko jokin aloista voisi kiinnostaa sinua.

Humanistinen tiedekunta, osa 2

Historia, filosofia, kulttuurien tutkimus ja taiteet ovat humanistisen tiedekunnan koulutusaloja, joita voit opiskella niitä vastaavissa kandi- ja maisteriohjelmissa.Katso webinaari, jossa koulutusohjelmien opiskelijat kertovat opiskelukokemuksistaan, sekä ohjelmien omat sivut. Saat käsityksen, josko jokin aloista voisi kiinnostaa sinua.

Teologinen tiedekunta

Teologia ja uskonnontutkimus on teologisen tiedekunnan koulutusaloja, joita voit opiskella kandi- ja maisteritason ohjelmissa.Katso webinaari, jossa koulutusohjelman opiskelijat kertovat opiskelukokemuksistaan, sekä ohjelmien omat sivut. Saat käsityksen, josko jokin aloista voisi kiinnostaa sinua.

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Luokanopettaja, kotitalousopettaja, käsityönopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja, erityispedagogikka sekä yleinen ja aikuiskasvatustiede ovat kasvatustieteiden kandiohjelman opintosuuntia, joita voi opiskella myös maisteritason opinnoissa.Katso webinaari, jossa kandiohjelman opiskelijat kertovat opiskelukokemuksistaan, sekä ohjelman omat sivut. Saat käsityksen, josko jokin opintosuunnista voisi kiinnostaa sinua.

Valtiotieteellinen tiedekunta

Politiikka ja viestintä, yhteiskunnallinen muutos, sosiaalitieteet ja taloustieteet ovat valtiotieteellisen tiedekunnan koulutusaloja, joita voit opiskella niitä vastaavissa kandiohjelmissa ja maisterivaiheen opinnoissa.Katso webinaari, jossa koulutusohjelmien opiskelijat kertovat opiskelukokemuksistaan, sekä ohjelmien omat sivut. Näin saat käsityksen, josko jokin aloista voisi kiinnostaa sinua.

Svenska social- och kommunalhögskolan

Valtiotiede ja sosiaalitiede ovat ruotsinkielisen Svenska social och kommunalhögskolanin koulutusaloja, joita voit opiskella niitä vastaavissa kandi- ja maisteriohjelmissa.Katso webinaari, jossa koulutusohjelman opiskelijat kertovat opiskelukokemuksistaan, sekä ohjelmien omat sivut. Saat käsityksen, josko jokin aloista voisi kiinnostaa sinua.

Oikeustieteellinen tiedekunta

Oikeustiede on oikeustieteellisen tiedekunnan koulutusala, jota voit opiskella oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin koulutusohjelmissa.Katso webinaari, jossa koulutusohjelmien opiskelijat kertovat opiskelukokemuksistaan, sekä ohjelmien omat sivut. Saat käsityksen, josko oikeustiede voisi kiinnostaa sinua.

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketiede, hammaslääketiede, psykologia ja logopedia ovat lääketieteellisen tiedekunnan koulutusaloja.Katso webinaari, jossa koulutusohjelmien opiskelijat kertovat opiskelukokemuksistaan, sekä ohjelmien omat sivut. Saat käsityksen, josko jokin aloista voisi kiinnostaa sinua.

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Eläinlääketiede on eläinlääketieteellisen tiedekunnan koulutusala.Katso webinaari, jossa koulutusohjelman opiskelijat kertovat opiskelukokemuksistaan, sekä ohjelman omat sivut. Saat käsityksen, josko eläinlääketiede voisi kiinnostaa sinua.

Farmasian tiedekunta

Farmasia on koulutusala, jota voit opiskella farmasian tiedekunnan farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmissa.Katso webinaari, jossa koulutusohjelman opiskelijat kertovat opiskelukokemuksistaan, sekä ohjelmien omat sivut. Saat käsityksen, josko jokin aloista voisi kiinnostaa sinua.

Katso myös Tsekkaa Helsingin yliopiston kandiohjelmat -webinaarit 2021-2022

Tsekkaa Helsingin yliopiston kandiohjelmat -teemawebinaareissa kuulet opiskelijoiden kokemuksista seuraavista aiheista:  Opiskelijaelämä Helsingin yliopistossa, Minäkö Helsingin yliopistoon? ja Kuinka valmistaudun valintoihin?

Kuinka onnistun hakemisessa? -webinaarissa hakuneuvojamme kertovat sinulle miten sinun kannattaa valmistautua hakuprosessiin.