Ehdollinen hyväksyminen

Jos tuloskirjeessäsi tai Oma Opintopolku -palvelussa lukee, että olet ehdollisesti hyväksytty, tämän sivun ohjeet koskevat sinua. Hyväksyntäsi on ehdollinen, koska tarvitsemme sinulta vielä joitain virallisesti oikeaksi todistettuja asiakirjoja tai tiedon valmistumisestasi. Jos et toimita pyydettyjä asiakirjoja määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.
Mahdolliset toimitettavat asiakirjat

Löydät valikosta hakukohteesi mahdolliset toimitettavat asiakirjat sekä lisätietoa toimitettavasta asiakirjasta. Sinun tulee toimittaa vain ne asiakirjat, jotka on merkitty hyväksymiskirjeeseesi. Asiakirjat on toimitettava virallisesti oikeaksi todistettuna tai alkuperäisinä. Emme palauta toimitettuja asiakirjoja. Mikäli hyväksymiskirjeeseesi ei ole merkitty mitään toimitettavia liitteitä, ei sinun tule toimittaa liitteitä. Tällöin hyväksyminen opintoihin ei ole ehdollinen.

 

Mahdollisia toimitettavia liitteitä

 1. Virallisesti oikeaksi todistettu kopio hakuperusteena olevan korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksesta tai Opetushallituksen antamasta tutkinnon rinnastamispäätöksestä
 2. Virallisesti oikeaksi todistettu kopio dokumentista, josta käy ilmi erityispedagogiikan tai erityisopetuksen yliopistollinen perusopintojen opintokokonaisuuden (25 op) suorittamisen päivämäärä. Dokumentti voi olla virallinen opintosuoritusote, erillinen todistus tai tutkintotodistus
 3. Työtodistukset. Työtodistuksena käy työ-, virka- tai palvelussuhdetodistus. Työtodistus tulee olla allekirjoitettu. Jos sinulla on enemmän opettajakokemusta kuin vaadittu 18 kuukautta (= kaksi lukuvuotta), sinun tarvitsee toimittaa vain sen verran työtodistuksia, että niistä ilmenee tämä vaadittu 18 kuukautta opettajakokemusta.
 4. Virallisesti oikeaksi todistettu kopio kielitaidon osoittamisen liitteestä. Katso kielitaidon osoittamisen sivulta tarkemmat ohjeet.
 1. Virallisesti oikeaksi todistettu kopio hakuperusteena olevan korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksesta tai Opetushallituksen antamasta tutkinnon rinnastamispäätöksestä
 2. Virallisesti oikeaksi todistettu kopio opetettavan aineen vastaavuustodistuksesta. Mikäli opetettavan aineen vastaavuus on ilmoitettu tutkintotodistuksessa vastaavuuslausekkeessa, toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta.
 3. Työtodistukset. Työtodistuksena käy työ-, virka- tai palvelussuhdetodistus. Työtodistus tulee olla allekirjoitettu
 4. Virallisesti oikeaksi todistettu kopio kielitaidon osoittamisen liitteestä. Katso kielitaidon osoittamisen sivulta tarkemmat ohjeet.
 1. Virallisesti oikeaksi todistettu kopio hakuperusteena olevan korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksesta tai Opetushallituksen antamasta tutkinnon rinnastamispäätöksestä
 2. Virallisesti oikeaksi todistettu kopio opetettavan aineen vastaavuustodistuksesta. Mikäli opetettavan aineen vastaavuus on ilmoitettu tutkintotodistuksessa vastaavuuslausekkeessa, toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta.
 3. Virallisesti oikeaksi todistettu kopio kielitaidon osoittamisen liitteestä. Katso kielitaidon osoittamisen sivulta tarkemmat ohjeet.
Asiakirjoja koskevat vaatimukset
 • Toimitettavien asiakirjojen on oltava virallisesti oikeaksi todistettuja paperisia jäljennöksiä tai sähköisesti varmennettuja asiakirjoja. Sähköpostissa lähetetty liite ei kelpaa, ellei se ole sähköisesti varmennettu.
 • Kopio virallisesta oikeaksi todistetusta tai alkuperäisestä dokumentista ei kelpaa.
 • Asiakirjat tulee toimittaa joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos asiakirjat on myönnetty jollain muulla kielellä, sinun tulee toimittaa alkuperäinen asiakirja virallisesti oikeaksi todistettuna sekä virallinen käännös (joko suomen, ruotsin tai englannin kieleen).
Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Sinun tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistettuna tai alkuperäisenä vain ne dokumentit, jotka on kirjattu hyväksymiskirjeeseesi. Voit toimittaa liitteet jollain allaolevista tavoista.

 • osallistumalla liitteiden näyttöpalveluun (ks. ohjeet alta)

Jos liitteiden näyttöpalvelun ajankohdat eivät sovi, voit toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut liitteet seuraavilla tavoilla:

 • postitse
  • Toimitusosoite: Helsingin yliopisto, Hakijapalvelut, PL 24, 00014 Helsingin yliopisto. Merkitse kuoreen haun nimi, esim. "Pedagogiset opinnot".
 • tuo asiakirjat postilaatikkoon
  • Postilaatikko sijaitsee Helsingin yliopiston Metsätalon seinässä osoitteessa Unioninkatu 40, (Unioninkadun ja Yrjö Koskisen kadun risteyksessä). Merkitse kuoreen haun nimi, esim. "Pedagogiset opinnot".

Emme palauta lähetettyjä liitteitä. Jos lähetät liitteen postitse tai tuot postilaatikkoon, laitathan asiakirjojesi mukana tiedon siitä, mihin hakukohteeseen sinut on hyväksytty. Toimitettuja asiakirjoja ei palauteta, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistustasi. Jos et pysty toimittamaan virallisesti oikeaksi todistettua jäljennöstä alkuperäisestä todistuksestasi, voit varata ajan näyttöpalveluun.

Asiakirjojen toi­mit­ta­mi­sen jäl­keen

Emme lähetä erillistä kuittausviestiä asiakirjojen saapumisesta. Asiakirjat käsitellään yleensä muutaman päivän kuluessa niiden saapumisesta. Kun toimittamasi asiakirjat on käsitelty, saat hakijapalveluilta tiedon sähköpostitse. Mikäli osallistut näyttöpalveluun, erillistä kuittausviestiä ei lähetetä, vaan saat tiedon paikan päällä virkailijalta.

Jos toimittamasi asiakirjasi ovat puutteellisia, lähetämme sinulle täydennyspyynnön sähköpostilla. Täydennyspyynnölle ei myönnetä lisäaikaa vaan dokumentin toimittamisen määräaika pysyy samana.