Opiskelupaikan vastaanottaminen ja läsnäoloilmoittautuminen

Tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse ottaa erikseen tarjottua opinto-oikeutta vastaan. Sen sijaan erillisopiskelijoiden (jotka ovat hakeneet erillistä opinto-oikeutta) tulee joko vastaanottaa tai perua opiskelupaikka Opintopolussa määräaikaan mennessä. Mikäli et ota opiskelupaikkaa vastaan määräaikaan mennessä, katsotaan myönnetty opinto-oikeus menetetyksi.
Ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseen

Opiskelupaikan vastaanottaminen tehdään Opintopolku.fi-sivuston Oma Opintopolku -palvelua käyttäen. Sinun tulee vastaanottaa opiskelupaikka tai kieltäytyä opiskelupaikasta viimeistään ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Pedagogisten opintojen ja monialaisten opintojen haussa Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse ottaa paikkaa vastaan Opintopolussa.

 

Ilmoituksesi on sitova. Kun olet lähettänyt ilmoituksen, et voi enää peruuttaa ilmoitusta etkä muuttaa sen sisältöä. Mikäli opiskelupaikan vastaanottoilmoitusta ei ole tehty määräaikaan mennessä, katsotaan myönnetty opinto-oikeus menetetyksi.

Mikäli et ota opiskelupaikkaa vastaan, peru tarjottu opiskelupaikka Opintopolussa. Siten et saa muistutusviestejä paikan vastaanotosta ja opiskelupaikkaa voidaan heti tarjota jonossa seuraavalle.

 

Palveluun kirjautuaksesi tarvitset suomalaiset verkkopankkitunnukset, suomalaisen mobiilivarmenteen tai suomalaisen sähköisen henkilökortin. Jos sinulla ei ole edellä mainittuja dokumentteja, ota välittömästi yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin (esim. hakijapalvelut@helsinki.fi). Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, Opintopolku-järjestelmä lähettää sinulle sähköpostiviestin. Kyseinen viesti sisältää linkin, jonka kautta pääset ilmoittamaan päätöksestäsi. Opintopolku-järjestelmä lähettää sinulle kyseisen viestin 24 tunnin kuluessa valinnan tuloksen julkaisemisesta.

 

Jos sinut on hyväksytty ehdollisesti, tulee sinun tulee toimittaa hyväksymiskirjeessä mainitut dokumentit joko alkuperäisinä tai virallisesti oikeaksi todistettuna Hakijapalveluihin. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta: Ehdollinen hyväksyminenMikäli et toimita vaadittuja dokumentteja määräaikaan mennessä, opiskelupaikan vastaanotto perutaan, vaikka olisit ottanut paikan jo vastaan Opintopolussa.

Läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautuminen

Katso ohjeet Opiskelijan ohjeista.

Läsnäolevaksi ilmoittautuminen

Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan Opintopolussa, viemme automaattisesti opiskelijarekisteriin läsnäolevana opiskelijana. Erillisopiskelijat voivat ilmoittautua ensimmäisenä opiskeluvuonna poissaolevaksi vain lakisääteisestä syystä.

Poissaolevaksi ilmoittautuminen

Yliopistolain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle vain lakisääteisistä syistä. Tämä lain kohta koskee myös erillisiä erityisopettajaopintoja.

La­ki­sää­tei­set syyt pois­sao­lol­le en­sim­mäi­se­nä lu­ku­vuon­na ja pois­sao­lon syyn to­dis­ta­vat asia­kir­jat

1. Suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:

  • palvelukseenastumismääräys

2. Olet vanhempainvapaalla:

  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
  • hoitovapaa ei ole peruste lykätä opintojen aloittamista

3. Olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojasi:

  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2023.
  • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Esimerkiksi ulkomailla oleskelu, työssäkäynti tai muussa oppilaitoksessa opiskelu eivät ole perusteita myöntää lykkäystä.

Poissaolon syyn todistavat asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Tarkennuksia
  • Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Voit myös muuttaa kevätlukukautta koskevan läsnäoloilmoittautumisen poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana.

Pois­sao­loil­moi­tuk­sen te­ke­mi­nen

Kasvatustieteelliselle tiedekunnalle osoitettu vapaamuotoinen hakemus liitteineen opintojen aloittamisen siirtämisestä tulee toimittaa hakijapalveluille ilmoittautumisasiakirjojen liitteenä viimeistään 1.7.2023 klo 15.00 mennessä. Mikäli lykkäyksen syy on tiedossa 1.7.2023 jälkeen, toimita hakemus kasvatustieteelliseen tiedekuntaan.

 

Opiskelujen aloittaminen poissaolon jälkeen

Ole yhteydessä kasvatustieteellisen tiedekunnan opintoneuvontaan opintojen aloittamisesta.