Oikaisuvaatimus

Mikäli opiskelijavalintaa koskeva päätös on mielestäsi virheellinen, voit vaatia päätöksen oikaisua. Lue ohjeet huolella ja toimita oikaisuvaatimuksesi hakijapalveluihin määräaikaan mennessä. Tämän sivun ohjeet koskevat kasvatustieteellisen tiedekunnan erillisten opettajaopintojen hakuja vuonna 2024.

Tämän sivun ohjeet koskevat seuraavia hakukohteita:

  • erilliset erityisopettajan opinnot
  • opettajan pedagogiset opinnot (aineenopettajakoulutus); sekä
  • yliopistopedagogiikan aineopinnot
  • perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

Sinun tulee vaatia oikaisua kirjallisesti ja vaatimuksestasi on käytävä ilmi seuraavat asiat:

  • mihin päätökseen vaadit oikaisua
  • mitä kohtaa päätöksestä vaadit oikaisemaan
  • miten vaadit oikaisemaan päätöstä
  • millä perusteilla vaadit päätöksen oikaisua
  • yhteystietosi (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).

Sinun on liitettävä oikaisuvaatimukseesi ne asiakirjat, joihin haluat oikaisuvaatimuksessasi vedota.

 

Katso oikaisuvaatimusaika saamastasi tuloskirjeestä. Ilmoitetun määräajan jälkeen tulleita oikaisuvaatimuksia ei käsitellä.

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksesi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin jollakin seuraavista tavoista:

1. Luottamuksellisena sähköpostiviestinä

Suosittelemme toimittamaan oikaisuvaatimuksen meille luottamuksellisena sähköpostiviestinä. Tällöin viestisi sisältö siirtyy meille salattuna, eivätkä sivulliset saa ongittua siitä tietoa niin helposti.

Noudata luottamuksellisen sähköpostin lähettämiseksi ohjeita, jotka löydät seuraavalta verkkosivulta: Luottamuksellisen sähköpostiviestin lähettäminen hakijapalveluille.

Kirjoitathan selkeästi mitä hakukohdetta oikaisuvaatimuksesi koskee.

2. Tavallisena sähköpostiviestinä

Mikäli et halua toimittaa oikaisuvaatimustasi luottamuksellisena sähköpostiviestinä, voit omalla vastuullasi toimittaa oikaisuvaatimuksesi hakijapalveluille myös tavallisena sähköpostiviestinä. Helsingin yliopisto ei vastaa tavallisena sähköpostiviestinä lähetettyjen oikaisuvaatimusten lähetyksen tietoturvasta.

Mikäli haluat lähettää oikaisuvaatimuksesi hakijapalveluihin tavallisella sähköpostilla, lähetä se osoitteeseen hakijapalvelut@helsinki.fi. Kirjoita sähköpostiviestin otsikoksi "Oikaisuvaatimus" ja sitten sen hakukohteen nimi, jota oikaisuvaatimuksesi koskee (esimerkiksi "Oikaisuvaatimus: monialaiset opinnot"). Lähetä oikaisuvaatimuksesi mieluiten siitä sähköpostiosoitteesta, jonka ilmoitit sähköpostiosoitteeksesi hakulomakkeella, jolla hait Helsingin yliopistoon.

3. Postitse

Kirjeen tulee olla perillä annettuun määräaikaan mennessä. Voit lähettää oikaisuvaatimuksen osoitteella: Helsingin yliopisto, Hakijapalvelut, Unioninkatu 40, PL 24, 00014 Helsingin yliopisto.

4. Tuomalla itse postilaatikkoon

Voit tuoda oikaisuvaatimuksesi hakijapalveluiden postilaatikkoon määräaikaan mennessä. Postilaatikko sijaitsee metsätalon ulkoseinässä osoitteessa Unionkatu 40 C, Unioninkadun ja Yrjö-Koskisen kadun kulmassa.

HUOM! Toimita oikaisuvaatimuksesi hakijapalveluihin vain yhdellä edellä mainitusta neljästä tavasta, älä useilla tavoilla tai jollakin muulla tavalla. Huomaa, että oikaisuvaatimus on toimitettava nimenomaan hakijapalveluihin eikä mihinkään muuhun Helsingin yliopiston yksikköön (esimerkiksi kirjaamoon, tiedekuntaan tai opiskelijaneuvontaan).

Oikaisuvaatimuksien käsittelyaika on arviolta 1-2 kuukautta. Kun oikaisuvaatimuksesi on käsitelty, tiedotamme sinulle ratkaisusta sähköpostitse tai kirjeitse. Jos oikaisuvaatimuksesi hylätään tai jätetään tutkimatta, sinulle toimitetaan tiedoksiannon yhteydessä valitusosoitus, jossa kerrotaan, miten voit valittaa ratkaisusta hallinto-oikeuteen.

Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi verkkosivultamme, tavoitat asiakaspalvelijamme osoitteesta: hakijapalvelut@helsinki.fi