Kielitaidon osoittaminen

Tältä sivulta löydät kielitaidon osoittamisen tavat opettajien ammattipätevyyksiä tuottavien opintojen haussa. Ohjeet koskevat erillisten erityisopettajaopintojen, peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien, opettajan pedagogisten opintojen sekä yliopistopedagogiikan aineopintojen hakua. Ohjeet koskevat vuoden 2023 valintoja.
Suomen kielen taidon osoittaminen

Sinun tulee osoittaa suomen kielen taito, mikäli haet jossain seuraavissa hakukohteissa:

 • Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (opetus suomeksi)
 • Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (opetus suomeksi)
 • Erilliset perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (opetus suomeksi)
 • Erilliset erityisopettajan opinnot (opetus suomeksi)

Sinun tulee osoittaa joko suomen kielen taito tai ruotsin kielen taito, mikäli haet jossain seuraavissa hakukohteissa:

 • Yliopistopedagogiikan aineopinnot
 • Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot sivuaineopintoina (opetus suomeksi)
 • Kasvastustieteellisen tiedekunnan tarjoamat kotitaloustieteen ja käsityötieteen erilliset opinnot. Mikäli haet näihin koulutuksiin, noudatathan liitteiden toimittamisessa vain kyseisen haun osalta annettuja ohjeita.

Seuraavaksi on listattu eri tavat osoittaa tarvittava suomen kielen taito. Voit osoittaa kielitaidon vain jollain seuraavista tavoista. Jokaisessa kohdassa on kerrottu tarkemmin, millä liitteellä kielitaidon voi todentaa. Huomaathan, että joissakin tapauksissa sinun ei tarvitse toimittaa liitettä, vaan hakijapalvelut saa tiedon suoraan valtakunnallisesta opintosuoritusrekisteristä.

Toisen asteen tutkinnot

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomalaisella ylioppilastutkinnolla, jos koko tutkinto on suoritettu suomeksi. Tässä tapauksessa mikä tahansa hyväksytty suomi toisena kielenä -kokeen tai suomi äidinkielenä -kokeen arvosana kelpaa.

Jos et ole suorittanut koko tutkintoa

äidinkielen koe (suomen kielessä) on suoritettu vähintään arvosanalla approbatur, TAI

äidinkielen kokeen korvaava suomi toisena kielenä -koe on suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur.

Huomaa, että suomi toisena kielenä (S2) -kokeen kirjoittavien äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Suomi toisena kielenä -koe ei ole sama asia kuin toisen kotimaisen kielen koe (A1-, A2- tai B-kieli), jolla ei voi osoittaa suomen kielen taitoa.

Sinun ei tarvitse toimittaa kopiota tutkintotodistuksestasi, jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai myöhemmin. Yliopisto saa tiedon suoritetuista ylioppilastutkinnoista ja arvosanoista ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990, sinun tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu kopio ylioppilastutkintotodistuksesta tai erikseen suoritetusta äidinkielen kokeesta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon International Baccalaureate (IB) -tutkinnolla, jos olet suorittanut

 • suomi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (vähintään 2), TAI
 • suomi A2- tai B-kielenä vähintään arvosanalla 5, TAI
 • suomi A-kielenä (literature /language and literature /literature and performance) hyväksytyllä arvosanalla (vähintään 2).

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi (Diploma). Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2021, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta (Candidate Predicted Grades). Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit pyytää International Baccalaureate -organisaatiota toimittamaan arvosanasi myös sähköisesti suoraan Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.  Tällöin sinun tulee tilata opintosuoritusote (Transcript of Grades) IB-organisaatiolta ja pyytää toimittamaan se Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Jollet valtuuta IB-organisaatiota toimittamaan arvosanatietojasi Helsingin yliopistolle, tulee sinun toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu kopio itse.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon European Baccalaureate (EB) –tutkinnolla seuraavilla arvosanoilla:

 • suomi L1-kielenä vähintään arvosanalla 4, kun koe on suoritettu ennen vuotta 2021
 • suomi L1-kielenä vähintään arvosanalla 5, kun koe on suoritettu vuonna 2021 tai sen jälkeen, TAI
 • suomi L2-kielenä vähintään arvosanalla 7.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi. Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2020, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Reifeprüfung- tai Deutches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnolla, jos olet suorittanut:

 • suomi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= vähintään 4), TAI
 • suomi suullisesti vähintään arvosanalla 8.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkinnon nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife sekä suomenkielisestä vastaavuustodistuksesta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon ammatillisella perustutkinnolla, jos tutkinnon suorituskieli on suomi. Äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kielestä.

Jos olet suorittanut tutkinnon vuonna 2017 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota, koska yliopisto saa tiedot suoraan Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä.  Niissä poikkeustapauksissa, joissa aikaisempia opintojasi koskevia tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi. 

Jos olet valmistunut ennen vuotta 2017, toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat tutkinnosta yhden kopion.

Perus- ja lukio-opetus ja korkeakoulukelpoisuuden antavat muut tutkinnot

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadulla päättötodistuksella, jossa on hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä. Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio päättötodistuksestasi.

Voit myös osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomen kielellä suoritetusta perusopetuksesta tai lukio-opetuksesta saadulla päättötodistuksella. Tässä tapauksessa äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kuin suomen kielestä.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon muulla korkeakoulukelpoisuuden antavalla tutkinnolla, jos tutkinnon suorituskieli on suomi. Äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kielestä.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion. Korkeakoulukelpoisuuden tuottaviksi tutkinnoiksi käy:

 • ulkomainen koulutus, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE)
 • muutoin saavutettu korkeakoulukelpoisuus
 • Helsingin yliopiston dekaanin tai kanslerin myöntämä erivapauspäätös joltain aiemmalta vuodelta
 • myönnetty vastaavan tasoisen tai tätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus johonkin suomalaiseen tai ulkomaiseen yliopistoon
Korkeakoulututkinto ja korkeakouluopinnot

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon, jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa ja olet suorittanut:

 • tutkinnon suomeksi, TAI
 • tutkinnon pääaineena on ollut suomen kieli (tai vastaava oppiaine korkeakoulun antaman todistuksen mukaan), TAI
 • olet kirjoitanut kypsyysnäytteen suomen kielellä.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu Suomessa vuonna 1995 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkintotodistuksestasi tai opintosuoritusotteestasi. Helsingin yliopisto saa tiedot suorittamistasi opinnoista Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa aikaisempia opintojasi koskevia tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu Suomessa ennen vuotta 1995, sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu muualla kuin Suomessa, sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi, sekä viralliset käännökset elleivät alkuperäiset asiakirjat ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion. Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta hakijoille, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta hakemuksesi liitteeksi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakouluopinnoilla, jos olet suorittanut:

 • vähintään arvosanalla hyvä suoritetut, korkeakoulututkintoon sisältyvät kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa toisena kotimaisena kielenä (tai vastaava kielikoe) (asetus 481/2003 16 § 2 mom.), TAI
 • suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 60 op:n opinnot tai arvosana cum laude approbatur tai vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta (asetus 481/2003 16 § 3 mom.).

Suomen kieli ja kulttuuri koulutuksessa opiskelevat voivat osoittaa riittävän suomen kielen taidon pelkällä opiskeluoikeudella hakiessaan suomi toisena kielenä  valintakiintiössä pedagogisiin opintoihin.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi tai opintosi on suoritettu Suomessa vuonna 1995 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa paperisia jäljennöksiä tutkintotodistuksestasi tai opintosuoritusotteestasi. Helsingin yliopisto saa tiedot suorittamistasi opinnoista Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa aikaisempia opintojasi koskevia tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi tai opintosi on suoritettu Suomessa ennen vuotta 1995, sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi tai opintosi on suoritettu muualla kuin Suomessa, sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi, sekä viralliset käännökset elleivät alkuperäiset asiakirjat ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Kielitestit

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Yleisellä kielitutkinnolla (YKI), jos sinulla on vähintään taitotaso 5 kaikista osa-alueista käytettäessä 6-portaista asteikkoa tai taitotaso 7 käytettäessä 9-portaista asteikkoa. Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio todistuksesta.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Valtionhallinnon kielitutkinnolla, jos sinulla on taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa. Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio todistuksesta.

Huomioithan, että kielipalvelut eivät enää järjestä suomen kielen kielitestejä.

Jos olet aiemmin suorittanut Helsingin yliopiston kielikeskuksen kielitestin, jonka osa-alueet ovat luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto sekä kirjoittaminen ja suullinen taito, voit osoittaa sillä riittävän suomen kielen taidon, jos olet suorittanut testin keskiarvona taitotaso 5 (B2) käytettäessä asteikkoa 1–6. Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio todistuksesta.

Ruotsin kielen taidon osoittaminen

Sinun tulee osoittaa ruotsin kielen taito, mikäli haet jossain seuraavissa hakukohteissa:

 • Fristående studier i olika ämnen och ämneshelheter (undervisning på svenska)
 • Pedagogiska studier för lärare (undervisning på svenska)

Sinun tulee osoittaa joko ruotsin kielen taito tai suomen kielen taito, mikäli haet jossain seuraavissa hakukohteissa:

 • Erilliset erityisopettajan opinnot (opetus suomeksi)
 • Yliopistopedagogiikan aineopinnot
 • Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot sivuaineopintoina (opetus suomeksi)

Löydät tavat osoittaa ruotsin kielen taito ruotsinkielisiltä sivuilta.

Englannin kielen taidon osoittaminen

Sinun tulee osoittaa englannin kielen taito, mikäli haet seuraavassa hakukohteessa:

 • Subject Teacher Education Programme in English, STEP (teaching in English)

 

Löydät tavat osoittaa englannin kielen taito englanninkielisiltä sivuilta.