Muut erilliset opettajakoulutuksen hakukohteet

Löydät tältä sivulta muut opettajan ammattipätevyyksiä antavien opintojen hakukohteet, joista vastaa kasvatustieteellinen tiedekunta.
Erilliset kotitalous- ja käsityötieteen haut

Kasvatustieteellinen tiedekunta järjestää lukuvuonna 2023-2024 kotitaloustieteen 60 opintopisteen erilliset opinnot.

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa on myös mahdollisuus suorittaa käsityötieteen opintokokonaisuuksia erillisinä opintoina tutkinnon suorittamisen jälkeen. Haun järjestää kasvatustieteellinen tiedekunta ja lisätietoja hausta on saatavana tiedekunnasta.

Erilliset varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot