Muut erilliset opettajakoulutuksen hakukohteet
Löydät tältä sivulta muut opettajan ammattipätevyyksiä antavien opintojen hakukohteet. Haun järjestää kasvatustieteellinen tiedekunta, ei hakijapalvelut.
Erilliset kotitalous- ja käsityötieteen haut

Kasvatustieteellinen tiedekunta järjestää lukuvuonna 2021-2022 kotitaloustieteen 60 opintopisteen erilliset opinnot. Lisätietoja valintamenettelystä.

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa on myös mahdollisuus suorittaa käsityötieteen opintokokonaisuuksia erillisinä opintoina tutkinnon suorittamisen jälkeen. Haun järjestää kasvatustieteellinen tiedekunta ja lisätietoja hausta on saatavana tiedekunnasta.

Erilliset varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Tätä hakukohdetta ei ole enää tarjolla.

Koulutus on Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan toteuttama pilottikoulutus (75op), jonka yhteistyökumppaneina toimivat pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien kuntatoimijat. Hakuaika syksyllä 2020 alkavaan koulutukseen on 3.8.2020-21.8.2020. Koulutus järjestetään suomeksi.

Koulutus on Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan toteuttama pilottikoulutus (75op), jonka yhteistyökumppaneina toimivat pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien kuntatoimijat. Koulutus on suunnattu pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien päiväkodeissa työskenteleville kasvatustieteen kandidaateille ja kasvatustieteen maistereille, joilla ei ole varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta. Koulutus tuottaa pätevyyden varhaiskasvatuksen opettajaksi ja se koostuu varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista (60op) sekä varhaiskasvatuksen opettajan harjoitteluista (15op). Koulutus noudattaa  Helsingin yliopiston kasvatustieteiden kandiohjelman  varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opetussuunnitelmaa 2020-2023.  

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua ja oppimistehtäviä sekä työpaikoilla tehtäviä oppimistehtäviä. Läsnäoloa vaativia lähipäiviä koulutuksessa on noin yksi perjantai ja yksi lauantai (joinakin kuukausina kaksi lauantaita) per kuukausi. Koulutukseen sisältyy myös opetusharjoittelua, josta valtaosa toteutetaan omassa päiväkodissa. Opinnot on tarkoitus suorittaa työn ohella siten, että opinnot ja työ tukevat toisiaan ja opintoja voi hyödyntää jo koulutuksen aikana omissa työtehtävissä. Koulutus alkaa marraskuussa 2020 ja kestää toukokuuhun 2022. 

Koulutukseen voi hakea henkilöt: 

  • jotka ovat suorittaneet kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinnon ja  
  • ovat hakuaikana työsuhteessa päiväkodissa lastenhoitajana, varhaiskasvatuksen opettajana tai  varhaiskasvatuksen erityisopettajana  

Koulutus toteutetaan yhteistyössä pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien kanssa. Tietyt kunnat ovat sitoutuneet antamaan kunnallisissa päiväkodeissa toimiville henkilöille jotka pääsevät tähän koulutukseen  yhden  perjantain kuusta työaikaa tähän. Varmistathan omasta päiväkodistasi koskeeko tämä sinua ennen hakemista koulutukseen. Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että lähipäiviin osallistuminen on mahdollista, joten mikäli työnantajasi ei anna lähipäiviä työajaksi, sinun tulee hoitaa ne muulla tavoin vapaaksi voidaksesi osallistua koulutukseen. Harjoitteluja varten et tarvitse opintovapaata työpaikastasi.

Opintojen sisällöstä löydät tietoa Opiskelijan ohjeista.