Hae tutkinnonsuoritusoikeutta
Haluatko tohtoriksi poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelmasta? Hyvä valinta! Meille voit hakea kaksi kertaa vuodessa. Huomioi siis hakuajat, aloita valmistautuminen hyvissä ajoin ja varmista, että olet tutustunut valintakriteereihin ennen hakemista.
Hakuajat

Tohtoriohjelmassamme on kaksi hakuaikaa vuodessa – yksi keväällä ja yksi syksyllä.

 

Kevään 2023 hakuaika alkaa 4.4.2023 klo 9.00 ja päättyy 18.4.2023 klo 15.00:

 •     Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä 8.6.2023 mennessä.
 •     Tarjotut opiskelupaikat tulee ottaa vastaan 22.6.2023 mennessä.
 •     Hakukierroksella myönnetyt opinto-oikeudet alkavat 1.8.2023.

 

Syksyn 2023 hakuaika alkaa 1.9.2023 klo 9.00 ja päättyy 14.9.2023 klo 15.00:

 • Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä 23.11.2023 mennessä
 • Tarjotut opiskelupaikat tulee ottaa vastaan 8.12.2023 mennessä
 • Hakukierroksella myönnetyt opinto-oikeudet alkavat 1.1.2024

 

Tutkinnonsuoritusoikeuden voi saada ainoastaan valintamenettelyn kautta – hakuaikojen ulkopuolella ohjelmaan ei siis ole mahdollista hakea.

Kuka voi hakea?

Yliopiston yleisten tohtorihakijoiden hakukelpoisuutta ja kielitaitoa koskevien vaatimusten lisäksi tohtoriohjelma edellyttää, että hakemuksesi täyttää seuraavat kriteerit:

 • Tohtoriohjelma suosittelee, että hakija on hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä tutkimusintressiensä kannalta relevanttiin ohjaajaan ja keskustelee alustavista opinto- ja tutkimussuunnitelmistaan sekä väitöskirjan ohjausjärjestelyistä (muuten tutkimussuunnitelman tekemiseen ei voida tarjota ohjausapua). Opettajalle lähetettyyn sähköpostiviestiin on liitettävä alustava tutkimussuunnitelma (max 5 sivua). Hakijalta edellytetään oma-aloitteisuutta ohjaajan etsimisessä (lisätietoja kohdassa tohtoriohjelman valintakriteerit).
 • Toivotulta työn ohjaajalta ei vaadita puoltoa vielä hakuvaiheessa.
 • Aiemman tutkintosi (ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava) tulee soveltua pohjaksi suunnitellulle tutkimusaiheelle ja tieteenalalle. Soveltuvaksi katsotaan suoritettu tutkinto tai koulutus, johon sisältyy syventävät opinnot (tai vastaavat) aineessa, joka väitöskirjan aiheen huomioon ottaen soveltuu tohtoriopintojen pohjaksi.
 • Kaikkien hakukelpoisuuden antavaan tutkintoon (ylempi korkeakoulutututkinto tai vastaava) kuuluvien opintojen tulee olla suoritettuna, arvosteltuna ja rekisteröitynä hakuajan päättymiseen mennessä. Poikkeuksia tähän sääntöön ei tehdä. Hyväksytyn hakijan tulee voida esittää virallinen tutkintotodistus ennen tarjotun opiskelupaikan vastaanottamista.
 • Tohtorin tutkinnon toisella alalla jo suorittaneita suositellaan myös esittämään tieteellinen perustelu uudeksi jatko-opiskelijaksi hyväksymiselle.

 

 

Tohtoriohjelmaan on mahdollista hakea suorittamaan jotakin seuraavista tavoitetutkinnoista:

 • Valtiotieteiden tohtori (valtiotieteellinen tiedekunta)
 • Filosofian tohtori (humanistinen tiedekunta, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, maatalous- ja metsätieteellinen tiedekunta)
 • Maatalous- ja metsätieteiden tohtori (maatalous- ja metsätieteellinen tiedekunta)

Kaikki opiskelijat valitaan suorittamaan tohtorintutkintoa, mutta he voivat halutessaan suorittaa ensin lisensiaatin tutkinnon.

Kussakin tiedekunnassa on omat tavoitetutkintonsa, joten kiinnitä hakemusta tehdessäsi huomiota siihen, mihin tohtorin tutkintoon pohjakoulutuksesi antaa valmiudet.  Huomaathan, että ohjausjärjestelyjesi tulee sopia yhteen valitsemasi tavoitetutkinnon ja tiedekunnan kanssa. Pääsääntöisesti vähintään yhden ohjaajistasi tulee olla pysyvässä tai pitkäaikaisessa työsuhteessa siihen tiedekuntaan, jonka tavoitetutkintoa haet suorittamaan.

 

Tohtoriohjelman valintakriteerit

Tohtoriohjelman mahdollisuus tarjota korkeatasoista ohjausta ja tukea suunnitellulle tutkimukselle on keskeinen osa väitöskirjatutkimusta. Siksi työnohjaajaksi suostuneella ei saa pääsääntöisesti olla ohjattavanaan enempää kuin kuusi aktiivisesti jatkotutkintoa suorittavaa opiskelijaa.

Tohtoriohjelma suosittelee, että hakija on hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä tutkimusintressiensä kannalta relevanttiin ohjaajaan ja keskustelee alustavista opinto- ja tutkimussuunnitelmistaan sekä väitöskirjan ohjausjärjestelyistä. Hakijalta edellytetään oma-aloitteisuutta ohjaajan etsimisessä.Opettajalle lähetettyyn sähköpostiviestiin on liitettävä alustava tutkimussuunnitelma (max 5 sivua).

Listaus tohtoriohjelman potentiaalisista ohjaajista (in English)

Toivotulta työn ohjaajalta ei vaadita puoltoa vielä hakuvaiheessa. Jos hakulomakkeessa pyydetään pakollisena liitteenä ohjaajanpuoltolomaketta, siihen voi liittää tyhjän sivun tai mahdollisen sähköpostikeskustelun suostuneen ohjaajan kanssa.

 

Tutkimussuunnitelmaa arvioitaessa keskeistä on sen 

 • tieteellinen laatu
 • suunnitellun väitöskirjatutkimuksen yhteys tohtoriohjelman tieteenaloilla tehtävään tutkimukseen
 • tutkimussuunnitelma noudattaa hakulomakkeella määriteltyä muotoa ja laajuutta

 

Aiempien opintojen arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

 • riittävä opintomenestys: aiempaan tutkintoon kuuluneen kirjallisen lopputyön arvosana on pääsääntöisesti vähintään 4/5, magna cum laude tai vastaava
 • opintojen soveltuminen suunnitellun ohjelman ja siihen kuuluvien tieteenalojen profiiliin
 • aiemmat opinnot antavat valmiudet tulevalle tohtorin tutkinnolle

Tutustu tohtoriohjelman tutkintovaatimuksiin sekä opetustarjontaan. Opintosuunnitelma on alustava eikä siinä tarvitse olla yksityiskohtaista kurssilistausta. Tärkeintä on, että opintosuunnitelmastasi näkyy millaisia opintoja arvelet tarvitsevasi väitöskirjatutkimuksesi tueksi ja millainen on sen alustava toteuttamisaikataulu. 

Tohtoriohjelman opetus ja tutkintovaatimukset (in English)

 

Hakemuksen valmisteluun on syytä paneutua huolella, sillä haku on melko kilpailtu.

Tohtoriohjelman uusien opiskelijoiden enimmäismäärä vuodessa on 24 (kiintiö päätetty vuosille 2021-2024).

 

Kuinka haen?

Hakijan tulee huolellisesti pohtia hakemuksensa kohdentamista:

1) mihin tiedekuntaan ehdotettu väitöskirjatutkimus kuuluu,

2) mille tämän tohtoriohjelman tieteenalalle / oppiaineeseen hakemus ensisijaisesti kuuluu ja

3) viimeiseksi, kehen potentiaaliseen ohjaajaan ao. tieteenalalla hakija on yhteydessä.

Hakemuksessa valittua tieteenalaa ei enää vaihdeta tohtoriohjelman tekemässä hakemuksen tieteellisessä arvioinnissa.

 

Oletko tutustunut ohjelman valintakriteereihin ja valmiina hakemaan? Hienoa! Palaa seuraavaksi takaisin yliopiston yleisiin ohjeisiin tohtorihakijoille, joista löydät kaiken tarvittavan tiedon hakemuksen ja tarvittavien liitteiden valmisteluun ja jättämiseen. Onnea matkaan!

Päätöksenteko

Hakemukset, jotka täyttävät hakukelpoisuuden muodolliset vaatimukset etenevät hakemuksen tieteelliseen arviointiin, joka tapahtuu tohtoriohjelmassa ja sen ohjaajien toimesta. Lopullisen päätöksen tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä tekee tavoitetutkinnosta vastaava tiedekunta tohtoriohjelman johtoryhmän esityksen perusteella.

Valinnan yhteydessä tohtorikoulutettavalle vahvistetaan tohtorintutkinnon tutkintonimike, tohtoriohjelma ja vähintään kaksi väitellyttä ohjaajaa, joista ainakin yksi on pysyvässä tai pidempiaikaisessa työsuhteessa siihen tiedekuntaan, jonka tutkintoa opiskelija suorittaa. Ohjaajien lisäksi jokaiselle opiskelijalle nimetään vastuuhenkilö, jonka tulee olla professori tai dosentti, joka toimii tiedekunnassa uraportaikon vähintään kolmannen tason tehtävässä ja jolla on kokemusta väitöskirjojen valmiiksi ohjaamisesta. Vastuuhenkilö voi olla myös yksi väitöskirjan ohjaajista.

Tarkempaa tietoa päätöksenteon aikatauluista löydät yliopiston yleisistä ohjeista tohtorihakijoille.