Palkalliset väitöskirjatutkijan tehtävät

Tohtoriohjelma järjestää kerran vuodessa haun yliopiston rahoittamiin tohtorikoulutettavien tehtäviin. Näihin tehtäviin valitut tohtorikoulutettavat tekevät väitöskirjatutkimuksensa yliopiston työntekijöinä. Paikkoja voivat hakea sekä nykyiset Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat että tohtorikoulutukseen hakemista suunnittelevat henkilöt.
Hakijan ohjeet

Helsingin yliopisto myöntää tohtoriohjelmille vuosittain rahoitusta palkallisia (työsuhteisia) väitöskirjatutkijan tehtäviä varten.

Seuraava hakuaika näihin tehtäviin on 29.8.–14.9.2023.

Palkallisten väitöskirjatutkijan tehtävien on tarkoitus mahdollistaa kokopäiväinen työskentely väitöskirjan ja tohtoriopintojen parissa siten, että tohtorintutkinto valmistuu neljässä vuodessa. Työsuhteen tarkka kesto (ts. sen alkamis- ja päättymispäivät) määritetään työsopimuksessa. 

Palkka ja muut työsuhdetiedot täsmennetään hakuilmoituksessa (julkaistaan haun alkaessa).

Voit hakea tohtoriohjelmasta palkallista väitöskirjatutkijan työsuhdetta, jos olet nykyinen Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija tai suunnittelet tohtorintutkinnon suorittamista. 

Jos sinulle on jo myönnetty tohtorintutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistossa, voit hakea palkallista väitöskirjatutkijan tehtävää sillä edellytyksellä, ettei sinulle ole aiemmin maksettu Helsingin yliopiston rahoittamaa väitöskirjatutkijan palkkaa yhteensä neljän vuoden ajan.

Jos sinulla ei ole vielä tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa, voit hakea sitä syyskuun haussa tai seuraavassa mahdollisessa kyseisen tohtoriohjelman opinto-oikeuden haussa, kuitenkin viimeistään keväällä. Tutustu tällöin huolellisesti myös opinto-oikeuden hakemisen ohjeisiin.

Katso tohtoriohjelmasi ohjeet alla.

Tohtoriohjelman tarjoamaa palkallista väitöskirjatutkijan tehtävää voi hakea lähettämällä tarkoitusta varten suunnitellun hakulomakkeen ja vaaditut liitteet. 

Jos sinulla ei ole vielä oikeutta suorittaa tohtorintutkintoa Helsingin yliopistossa, voit hakea oikeutta syyskuun hakukierroksella tai viimeistään keväällä. Huomaa, että työsuhteesi saattaa tällöin alkaa myöhemmin kuin 1.1.2024.

Jos sinulle tarjotaan palkallista väitöskirjatutkijan tehtävää, sinun on kuuden kuukauden koeajan kuluessa haettava tohtoriohjelmaltasi tohtorintutkinnon suoritusoikeutta ja saatava kyseinen oikeus. 

Huomaa, että voit hakea Helsingin yliopiston rahoittamaa väitöskirjatutkijan tehtävää enintään kahdesta tohtoriohjelmasta. Jos hakija on lähettänyt enemmän kuin kaksi hakemusta, kaksi viimeksi lähetettyä hakemusta käsitellään ja arvioidaan.

Jos sinulla on jo tohtorintutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistossa, voit hakea palkallista väitöskirjatutkijan tehtävää toisesta tutkimusprofiiliasi vastaavasta tohtoriohjelmasta.

Jos saat palkallisen tehtävän toisesta tohtoriohjelmasta, sinun on vaihdettava ohjelmaa. Tämä tarkoittaa, että saatat joutua hakemaan opinto-oikeutta uudelleen, jos tiedekuntasi tai tavoitetutkintosi muuttuu. Sinun on jätettävä hakemus viimeistään keväällä. Huomaa, että tämä saattaa vaikuttaa työsuhteesi aloituspäivämäärään. Jos haet palkallista väitöskirjatutkijan tehtävää useammasta kuin yhdestä tohtoriohjelmasta, sinun tulee jättää kuhunkin ohjelmaan erillinen hakemus.

Lisätietoja on tohtoriohjelmakohtaisissa ohjeissa alla.

Lue myös rekrytointijärjestelmän käyttöohjeet.

Lisätietoja voi pyytää kirjoittamalla osoitteeseen: phd-positions(at)helsinki.fi.

Ohjelmakohtaiset hakuohjeet

Helsingin yliopiston poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma avaa haun kolmeen (3) yliopiston rahoittamaan tohtorikoulutettavan tehtävään, jotka täytetään määräajaksi alkaen 1.1.2024. Kuhunkin tehtävään nimitetään neljän vuoden pituiseksi määräajaksi.

Tohtoriohjelmien omien tehtävien lisäksi Helsingin yliopiston tutkijakoulussa on avoinna 10 strategisesti kohdennettua väitöskirjatutkijan tehtävää nelivuotiskaudeksi 2024–2027. Tehtävien hakuprosessin teemana on yhteistä terveyttä (One Health) koskeva monitieteinen tutkimus, johon sisältyy maailmanlaajuinen ulottuvuus. Valinta tehdään kaikkien tohtoriohjelmien nelivuotisia tehtäviä hakeneiden ja erinomaiset pisteet saaneiden henkilöiden joukosta, ja valinnasta päättää erillinen tätä hakuprosessia varten koottu monitieteinen arviointiryhmä. Jos haluat hakea näitä tehtäviä, täytä teemahakua koskeva hakulomakkeen osio. 

One Health ymmärretään laajimmassa laajuudessaan, eli viittaavan integroituun, yhdistävään lähestymistapaan ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyden tasapainottamiseksi ja optimoimiseksi.
Globaali ulottuvuus saattaa näkyä tutkimusehdotuksissa globaalin vastuullisuuden hengessä, erityisesti Afrikkaan suuntautuen.
Haussa tuetaan uraauurtavaa perustutkimusta, ennakkoluulotonta uteliaisuutta ja rajat ylittävää yhteistyötä. Hankkeiden odotetaan lisäävän osaamistamme kohti kestävän tulevaisuuden rakentamista etsimällä ratkaisuja sekä paikallisiin että globaaleihin ongelmiin ja hyödyttävän näin globaalia yhteisöä.

Lisäksi Helsingin yliopiston tiedesäätiö myöntää rahoituksen 10 hakijalle, jotka ovat hakeneet nelivuotista tehtävää jostakin tohtoriohjelmasta ja saaneet erinomaiset pisteet. Säätiö korostaa monitieteisyyttä ja hakijan kykyä kertoa, mihin yhteiskunnallisiin ongelmiin tai kysymyksiin hänen tutkimuksensa pyrkii vastaamaan.

Tohtoriohjelman valintakriteerit

1.     Tehtävään valittavalla on oltava oikeus suorittaa tohtorintutkinto Helsingin yliopiston poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelmassa. Jos tehtävään valittavalla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta, hänen on saatava se Helsingin yliopistolta kuuden kuukauden kuluessa tehtävän alkamisesta erillisen tutkinnonsuoritusoikeutta koskevan menettelyn mukaisesti.

2.     Tehtävään valittavalla on oltava hyvin arvosanoin myönnetty ylempi korkeakoulututkinto (nyrkkisääntönä pro gradu -tutkielmasta vähinään arvosana 4/5 tai magna cum laude) ja laadukas tutkimussuunnitelma, joka osoittaa suunnitellun väitöstutkimuksen ja tohtoriohjelman tutkimusosaamisen välisen yhteyden.

3.     Tehtävään valittavan on suositeltavaa tutustua Helsingin yliopiston poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelman ohjaajalistaan ennen hakemista ja nimetä mahdollinen ohjaaja hakemuksessa.

Lisäksi edellytetään aiemman tutkinnon suorittamisen yhteydessä tai muutoin osoitettua kykyä ja motivaatiota jatko-opintoihin. Tehtävään valittavalta edellytetään myös sujuvaa englannin kielen taitoa.

Muista kertoa hakemuksessasi tarkasti suunnittelemasi tutkimuksen aiemmasta ja nykyisestä rahoituksesta. Hakijat eivät ole hakukelpoisia, jos he ovat ovat hakuajan päättymispäivään mennessä saaneet yhteensä 12 kuukauden ajan rahoitusta, joka vastaa päätoimiseen tutkimukseen myönnettyä rahoitusta.

Tehtävään valittavan odotetaan työskentelevän kokoaikaisesti ja saavan väitöskirjansa valmiiksi neljän vuoden kuluessa. Tehtävän rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti tohtorikoulutettaville, jotka ovat juuri aloittaneet tai aloittamassa jatko-opinnot Helsingin yliopistossa. Jatko-opintojen alkuvaiheessa olevat hakijat asetetaan etusijalle, sillä näiden neljän vuoden määräaikaisten tehtävien ensisijainen tarkoitus on väitöskirjatutkimus.

Täytä hakemus ja liitä siihen kaikki vaaditut asiakirjat. Valitse Tieteenala-valikosta haluamasi vaihtoehto. Tieteenalan on oltava jokin tohtoriohjelman tieteenaloista tai monitieteisistä tutkimusalueista. Jos oma tutkimusalasi ei ole valikossa, voit kirjoittaa sen valikon alapuolella olevaan avoimeen kenttään.

Muista kertoa hakemuksessasi tarkasti suunnittelemasi tutkimuksen aiemmasta ja nykyisestä rahoituksesta.

Hakemuksen voi täyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Jos haluat kirjoittaa tutkimussuunnitelman ja ansioluettelon (CV) ruotsiksi, ota yhteyttä uhds-office@helsinki.fi.

Hakulomake

Palkallista väitöskirjatutkijan tehtävää haetaan Helsingin yliopiston rekrytointijärjestelmän kautta.  

Hakiessasi poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelmaan liitä hakemukseesi seuraavat asiakirjat tässä järjestyksessä: 

•    Tutkimussuunnitelma
o    Hakijoiden tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi käytä mallissa esitettyä tutkimussuunnitelmarakennetta äläkä ylitä mallin mukaista enimmäismerkkimäärää (ml. välilyönnit). Ohjeista poikkeavat hakemukset voidaan hylätä.
o    LINKKI tutkimussuunnitelmamalliin

•    Ansioluettelo  
o    Hakijoiden tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi ansioluettelon on noudatettava tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) mallia. Ohjeista poikkeavat hakemukset voidaan hylätä.
o    LINKKI ansioluettelomalliin  
o    Asettelu: fontti Arial/Calibri, fontin koko 11 (tai vastaava, jos et käytä Wordia)
o    Riviväli vähintään 1,15
o    Ansioluettelon enimmäispituus: 2 sivua

•    Tutkintotodistuksen ja opintosuoritusotteen kopiot (tai vain opintosuoritusotteen kopio, jos et ole vielä suorittanut tutkintoa)
•    Kaikki liitteet tulee yhdistää yhdeksi PDF-tiedostoksi, joka liitetään hakemuksen Ansioluettelo-osioon. PDF-tiedoston enimmäiskoko on 5 Mt.
 
Hakulomake on avoinna hakuaikana. Voit täyttää kunkin tohtoriohjelman hakulomakkeen hakuaikana (29.8.–14.9.2023) Helsingin yliopiston Avoimet työpaikat -verkkosivulla.
 
Huomaa, että voit hakea Helsingin yliopiston rahoittamaa väitöskirjatutkijan tehtävää enintään kahdesta tohtoriohjelmasta. Jos hakija on lähettänyt enemmän kuin kaksi hakemusta, kaksi viimeksi lähetettyä hakemusta käsitellään ja arvioidaan.

Vaikka hakuaika päättyy keskiyöllä, suosittelemme, että lähetät hakemuksesi hyvissä ajoin. Emme vastaa kysymyksiin hakemuksista tai hakulomakkeesta viimeisenä hakupäivänä klo 16:n jälkeen.

Kärkihakijat kutsutaan haastatteluun, joka pidetään 9.11. etähaastatteluna.

Tohtoriohjelman johtoryhmä tekee esityksen palkallisiin väitöskirjatutkijan tehtäviin nimitettävistä henkilöistä. Työllistävän yksikön johtaja tekee lopullisen nimityspäätöksen.  

Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille henkilökohtaisesti marraskuun loppuun mennessä. Tehtäviin valittujen hakijoiden nimet julkaistaan tohtoriohjelman verkkosivuilla (jos hakija on sallinut nimensä julkaisun).  

Huomaa, että tohtorintutkinnon suoritusoikeutta koskevat hakemukset käsitellään erikseen niistä vastaavan tiedekunnan aikataulussa. Kukin tiedekunta päättää suoritusoikeuksista, ja hakijat saavat päätöksistä erillisen, henkilökohtaisen ilmoituksen. Jos haet myös tutkinnonsuoritusoikeutta, lue tohtoriohjelmasi verkkosivuilta hakijoille suunnatut ohjeet.

Valinnat julkaistaan tohtoriohjelman verkkosivuilla joulukuussa 2023.

Lisätietoja tohtorikoulutettavien paikoista saa suunnittelija Maiju Raassinalta, citycentre-dp@helsinki.fi.

Yleiset kysymykset hakemiseen liittyen: phd-positions@helsinki.fi
 

Syksyn 2023 hakukierroksella väitöskirjatutkijan tehtäviin valittiin seuraavat henkilöt:

Jani Korhonen, 4 vuotta
Janette Kotivirta, 4 vuotta
Anniina Kotkaniemi, 4 vuotta

Onnittelut valituille ja kiitokset kaikille paikkaa hakeneille!

 

 

 

Sinua voisivat kiinnostaa myös