Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma

Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma (PYAM) sisältää eri tiedekuntien rajat ylittäviä monitieteisiä tutkimusyksiköitä, jotka keskittyvät alue- ja kulttuurintutkimukseen, (Aasian tutkimus, Latinalaisen Amerikan tutkimus, Lähi-idän ja islamin tutkimus, Pohjois-Amerikan tutkimus, Pohjoismaiden ja Euroopan tutkimus sekä Venäjän tutkimus), kuluttajaekonomiaan, globaaliin kehitysmaatutkimukseen, talous- ja sosiaalihistoriaan, ihmismaantieteeseen, poliittiseen historiaan ja valtio-oppiin.

Ohjelman tutkimus kattaa muun muassa seuraavat aiheet: vertaileva politiikan ja käyttäytymisen tutkimus, globaali ja kehitysmaapolitiikka, poliittinen taloustiede ja ekologia, geopolitiikka ja kaupunkimaantiede, kansalaisyhteiskunta ja resilienssitutkimus.
Tiesitkö?

Tohtoriohjelma tarjoaa laadukasta tohtorikoulutusta Pohjoismaiden, Euroopan ja Venäjän tutkimuksessa, Euraasian ja Itä-Euroopan tutkimuksessa, kuluttajaekonomiassa, globaalissa kehitysmaatutkimuksessa, talous- ja sosiaalihistoriassa, ihmismaantieteessä, poliittisessa historiassa ja valtio-opissa. 

Ohjelmaan hyväksytään vuosittain 30 uutta tohtoriopiskelijaa. Ohjelma on kansainvälinen ja monikielinen, mikä tarkoittaa, että opiskelijat voivat suorittaa tutkinnon suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

Haluatko tietää lisää? Tutustu tohtoriohjelman englanninkielisiin sivuihin, joilla on kerrottu enemmän profiilistamme ja ohjelman toiminnasta.

Tohtoriohjelma järjestää kerran vuodessa tohtoriopiskelijoille suunnatun tieteidenvälisen konferenssin yhdessä sosiaalitieteiden tohtoriohjelman kanssa.
Etsitkö näitä?