Profiili ja toiminta

Haluatko tietää, mitä teemme? Tällä sivulla kerromme tarkemmin tutkimusprofiilistamme ja tohtoriohjelmaan kuuluvista tieteenaloista. Sivulta löydät myös tietoa opinnoista sekä muusta toiminnasta ja verkostoista, joista tohtoriohjelmamme jäsenenä pääset osalliseksi.
Keskeiset tutkimusalueet

Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma (PYAM) sisältää eri tiedekuntien rajat ylittäviä monitieteisiä tutkimusyksiköitä, jotka keskittyvät alue- ja kulttuurintutkimukseen, erityisesti Pohjoismaiden, Euroopan, Venäjän, Euraasian ja Itä-Euroopan tutkimukseen, kuluttajaekonomiaan, globaaliin kehitystutkimukseen, talous- ja sosiaalihistoriaan, ihmismaantieteeseen, poliittiseen historiaan ja valtio-oppiin.

Ohjelman tutkimus kattaa muun muassa seuraavat aiheet: vertaileva politiikan ja käyttäytymisen tutkimus, globaali ja kehitysmaapolitiikka, poliittinen taloustiede ja ekologia, geopolitiikka ja kaupunkimaantiede, kansalaisyhteiskunta ja resilienssitutkimus.

Ohjelmassa kannustetaan tieteidenväliseen tutkimukseen.

Tieteenalat

Tohtoriohjelmaan kuuluu tiedekuntien rajat ylittäviä monitieteisiä yksiköitä.

Valtiotieteellinen tiedekunta:

Humanistinen tiedekunta:

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta:

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta:

Tohtoriohjelma tekee yhteistyötä myös seuraavien monitieteisten tiedekunta- ja laitosrajat ylittävien tutkimusyksiköiden kanssa:

Lisätietoa ohjelman eri tieteenaloista on niiden omilla sivuilla.

Opintojaksot ja opiskelu

Tohtorintutkinto muodostuu väitöskirjasta ja muista opinnoista, joita tulee suorittaa 40 opintopisteen verran. Opinnot jaetaan tutkimustyötä tukeviin tieteenalakohtaisiin opintoihin ja yleisiä valmiustaitoja kehittäviin opintoihin.

Useimmat opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti, perinteisistä suoritustavoista poiketen, esimerkiksi konferenssiesitysten, esseiden, tieteellisten ja tiedettä popularisoivien artikkelien tai tekstien toimittamisen muodossa. Kiinnostuitko? Lisätietoa on opiskelijan ohjeissa, joihin on kerätty nykyisiä tohtorikoulutettavia koskevaa tietoa opintojen ja tutkimuksen suunnittelusta.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu tarjoaa tutkimusetiikan kursseja ja yleisiä valmiustaitoja kehittäviä kursseja ympäri lukuvuoden.

Vuotuinen konferenssi

Tohtoriohjelma järjestää kerran vuodessa tohtoriopiskelijoille suunnatun tieteidenvälisen konferenssin yhdessä sosiaalitieteiden tohtoriohjelman kanssa. Konferenssi tarjoaa tohtorikoulutettaville erinomaisen mahdollisuuden esitellä keskeneräisiä töitään, kuunnella luentoja ja verkostoitua muiden tutkijoiden kanssa.