Hakemuksen jättämisen jälkeen

Oletko uusi väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa? Ennen kuin voit aloittaa, sinun täytyy ottaa tohtorikoulutuspaikka vastaan ja ilmoittautua yliopistoon. Tältä sivulta löydät myös muuta uusille tohtorikoulutettaville suunnattua tietoa.
Päätösaikataulu

Kun valintapäätökset on tehty, saat päätöskirjeen sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.

Mikäli yhteystietosi muuttuvat hakuprosessin aikana, ilmoita siitä tohtoriohjelmallesi ja hakijapalveluihin (phd-admissions@helsinki.fi).

Jos hakemuksesi hyväksytään, seuraa tarkasti päätöskirjeessä saamiasi ohjeita.

Jos hakemuksesi hylätään, sinulle kerrotaan päätöksen perustelut. Mikäli koet, että valinnassa on tapahtunut virhe, sinulla on oikeus tehdä oikaisuvaatimus.

 • Tammikuun 2024 hakukierroksen päätöksistä tiedotetaan viimeistään 15.3.2024, paikka vastaanotettava viimeistään 2.4.2023. Opinto-oikeus alkaa 1.5.2024.
 • Huhtikuun 2024 hakemusliitteet on toimitettava viimeistään 3.5.2024. Hakukierroksen päätöksistä tiedotetaan viimeistään 6.6.2024, paikka vastaanotettava viimeistään 19.6.2024. Opinto-oikeus alkaa 1.8.2024.
 • Heinäkuun 2024 hakemusliitteet on toimitettava viimeistään 8.8.2024. Hakukierroksen päätöksistä tiedotetaan viimeistään 23.8.2024, paikka vastaanotettava viimeistään 6.9.2024. Opinto-oikeus alkaa 2.9.2024.

 

 • Syyskuun 2024 hakemusliitteet on toimitettava viimeistään3.10.2024. Hakukierroksen päätöksistä tiedotetaan viimeistään 21.11.2024, paikka vastaanotettava viimeistään 5.12.2024. Opinto-oikeus alkaa 1.1.2025.
 • Marraskuun 2024 hakemusliitteet on toimitettava viimeistään 4.12.2024. Hakukierroksen päätöksistä tiedotetaan viimeistään 22.1.2025, paikka vastaanotettava viimeistään 5.2.2025. Opinto-oikeus alkaa 1.3.2025.
Toh­to­ri­kou­lu­tus­pai­kan vas­taan­ot­to ja il­moit­tau­tu­mi­nen

Hyväksymiskirjeessä sinua ohjeistetaan siihen, miten otat tohtorikoulutuspaikan vastaan ja miten ilmoittaudut ensimmäiselle lukuvuodelle tohtorikoulutettavana. Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan määräajassa, menetät opiskelupaikkasi.

Huomioithan, että voit ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä opiskeluvuotenasi tohtorikoulutettavana ainoastaan siinä tapauksessa, että

 • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua,
 • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
 • olet oman sairauden tai vamman vuoksi kyvytön aloittamaan opintojasi.

Kun tohtorikoulutusoikeutesi kirjataan Helsingin yliopiston opiskelijarekisteriin, sinne kirjataan paitsi perustietosi myös tieto siitä, mihin tohtoriohjelmaan kuulut ja ovatko tohtoriopintosi pää- vai sivutoimisia.

Jos olet olet aloittanut tohtorikoulutettavana jo aiemmin, löydät ilmoittautumisohjeet Opiskelijan ohjeista.

Yh­den kor­kea­kou­lu­pai­kan sään­nös

Yhden paikan säännös laajenee kaikkiin korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Muutos koskee koulutuksia, jotka alkavat 1.8.2016 tai sen  jälkeen. Yhden opiskelupaikan säännös koskee kaikkia tutkinnonsuoritusoikeuden hakuja.

Yhden korkeakoulupaikan säännös lyhyesti:

 • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 • Muutos koskee myös korkeakoulujen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
 • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
 • Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.
Opiskelutodistus

Kun olet tehnyt lukuvuosi-ilmoittautumisen voit saada opiskelutodistuksen. Mikäli asut ulkomailla postitamme todistuksen sinulle. Suomessa asuvat opiskelijat voivat tulostaa opiskelutodistuksen itse Sisusta sen jälkeen, kun ovat aktivoineet käyttäjätunnuksensa. Tarkemmat ohjeet opiskelutodistuksen tilaamiseen löydät Opiskelijan ohjeista.

Opiskelutodistuksesta käy ilmi opinto-oikeus Helsingin yliopistossa sekä tiedot ilmoittautumisesta läsnä- tai poissaolevaksi.

Oleskelulupahakemukseen tarvitset ensisijaisesti hosting agreement -sopimuksen.

Käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ak­ti­voin­ti

Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja tehnyt lukuvuosi-ilmoittautumisen, tietosi tallennetaan yliopiston opiskelijarekisteriin Sisuun muutaman viikon kuluessa siitä, kun olet tehnyt läsnäoloilmoittautumisen. Saat kuittauksen kun tietosi on rekisteröity. Huomaathan, että et voi ilmoittautua kursseille ennen kuin olet rekisteröinyt käyttäjätunnuksesi. Tarkemmat ohjeet käyttäjätunnuksen aktivointiin löydät Opiskelijan ohjeisiin kootuista uuden tohtorikoulutettavan ohjeista.

Muut­ta­mas­sa Suo­meen?

After accepting your study place, it's time to start planning on relocating to Finland. The University of Helsinki Uni Arrival Advisor is an electronic service that will help you find your way to information related to e.g. immigration, insurance, taxing issues, public transportation and other important things you need to take into account when moving to a new country. Through the service you will get a personal checklist that guides you through the process of arriving in Finland and settling in Helsinki step by step.

Im­mig­ra­tion and res­id­ence per­mits

 • Citizens of EU, Liechtenstein and Switzerland intending to reside and work in Finland for longer than three months must register their right to reside in Finland at the Finnish Immigration Service MIGRI.
 • Nordic citizens must register at the Local Register Office within one week from arrival in Finland in case their stay exceeds 6 months.
 • Citizens of other countries must apply for a residence permit if the intended stay in Finland is longer than three months. As a rule, all doctoral students apply for a residence permit for scientific research, independent of their source of funding. The residence permit needs to be applied for before arrival in Finland.
 • The residence permit is applied for from the Finnish Immigration Service MIGRI. You will need a hosting agreement from the University of Helsinki as a part of your residence permit application. You will find an example of the hosting agreement from MIGRI's site. 
 • If you need a hosting agreement, please contact the Doctoral Student Services of your home faculty. Contact information for Faculty Doctoral Student Services is available in the Instructions for Students -service.
 • MIGRI letter for new postgraduate students arriving from abroad (pdf, opens in a new window)
 • Requesting a Finnish Identity Code in the immigration process is recommended for all doctoral students.
Asuminen

Jos olet muuttamassa Helsinkiin, asunnon etsiminen kannattaa aloittaa heti, kun olet ottanut tarjotun opiskelupaikan vastaan. Ohjeita asunnon etsimiseen löydät Opiskelijan ohjeista.