Profiili & toiminta

Haluatko tietää, mitä teemme? Tällä sivulla kerromme tarkemmin tutkimusprofiilistamme ja tohtoriohjelmaan kuuluvista tieteenaloista. Sivulta löydät myös tietoa opinnoista sekä muusta toiminnasta ja verkostoista, joista tohtoriohjelmamme jäsenenä pääset osalliseksi.
Keskeiset tutkimusalueet

Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma (SKY) on humanistisessa tiedekunnassa toimiva monitieteinen ohjelma, jolla on yhteyksiä kaikkiin Helsingin yliopiston keskustakampuksen viiteen tiedekuntaan. Ohjelma ottaa vastaan hakemuksia tutkijoilta, jotka ovat kiinnostuneita sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja feminismiin liittyvästä tutkimuksesta kaikkien tutkimus- ja tieteenalojen piirissä. Tiivis ja laadukas ohjaus on olennainen osa ohjelmaa. Siitä vastaa suuri joukko ohjaajia ohjelman piiriin kuuluvista tiedekunnista, jotka ovat sitoutuneita sukupuoleen liittyvään tohtorikoulutukseen. Ohjausryhmien säännölliset tapaamiset ja ansioituneiden kansainvälisten tutkijoiden verkosto, joka tukee ohjelmaa vierailujen ja seminaarien muodossa, luovat omalta osaltaan väitöstutkimusta innoittavaa ilmapiiriä.

Teoreettista ja metodologista opetusta tarjotaan etupäässä englannin kielellä. Ohjelma tekee tiivistä yhteistyötä pohjoismaisten ja eurooppalaisten sukupuolentutkimukseen erikoistuneiden tahojen kanssa.

Ohjelma tarjoaa opiskelijoille ajanmukaista, innostavaa tutkijankoulutusta sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan parissa. Ohjelmassa sukupuoli ymmärretään moniulotteisena ilmiönä, ja sen kanssa risteävät kategoriat, kuten etnisyys, rotu, ikä, yhteiskuntaluokka, uskonto ja seksuaalisuus, saavat suuren painoarvon. Nykyiset tohtorikoulutettavamme tutkivat sukupuolta ja seksuaalisuutta sekä moderneissa että historiallisissa ympäristöissä, ihmisten jokapäiväisessä elämässä sekä elokuvissa ja kirjallisuudessa, digitaalisissa ympäristöissä, nykylainsäädännössä ja pyhien kirjoitusten teksteissä.

Opintojaksot ja opiskelu

Tohtorintutkinto muodostuu väitöskirjasta ja muista opinnoista, joita tulee suorittaa 40 opintopisteen verran. Opinnot jaetaan tutkimustyötä tukeviin tieteenalakohtaisiin opintoihin ja yleisiä valmiustaitoja kehittäviin opintoihin.

Useimmat opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti, perinteisistä suoritustavoista poiketen, esimerkiksi konferenssiesitysten, esseiden, tieteellisten ja tiedettä popularisoivien artikkelien tai tekstien toimittamisen muodossa. Kiinnostuitko? Lisätietoa on opiskelijan ohjeissa, joihin on kerätty nykyisiä tohtorikoulutettavia koskevaa tietoa opintojen ja tutkimuksen suunnittelusta

Tohtoriohjelmassamme järjestetään säännöllisesti tieteenalakohtaisia tutkimusseminaareja, joissa voit esitellä työtäsi, saada palautetta ja kannustaa muita tohtorikoulutettavia.

Helsingin yliopiston tutkijakoulu tarjoaa tutkimusetiikan kursseja ja yleisiä valmiustaitoja kehittäviä kursseja ympäri lukuvuoden.

Tapahtumat ja tilaisuudet

SKY MEET -työpajat

SKY MEET -työpajoja järjestetään kolme kertaa vuodessa tammi-, touko- ja lokakuussa. Osallistujat valmistelevat työpajaa varten väitöskirjaansa liittyvän artikkelin. Artikkeleita ja väitöstutkimuksia käsitellään pienryhmissä yhdessä tohtoriohjelman ohjaajien ja muiden tohtorikoulutettavien kanssa. SKY MEET -työpajat tarjoavat sekä ohjaajille että tohtorikoulutettaville erinomaisen mahdollisuuden tieteidenväliseen keskusteluun ja verkostoitumiseen.

Prepare for Postdoc -tapahtuma

Tohtoriohjelma järjestää tohtorikoulutettavilleen kerran vuodessa Prepare for Postdoc -tapahtuman, jossa tutkijan uraa suunnittelevat tohtorikoulutettavat saavat hyödyllistä tietoa. Tapahtuma on ensisijaisesti suunnattu jatko-opintojensa loppusuoralla oleville tohtoriohjelman opiskelijoille, mutta myös muut akateemista uraa harkitsevat tohtoriohjelman opiskelijat ovat tervetulleita riippumatta siitä, missä vaiheessa opintojaan he ovat.

SKY:n tuettu kirjoitusryhmä

SKY:n kirjoitusryhmä kokoontuu viikoittain, ja sen tarkoituksena on kehittää ja pohtia väitöstutkimuksen kirjoitusprosessia sekä auttaa osallistujia kirjoittamaan yksi luku väitöskirjaansa varten.

SKY Advanced Research Seminar

SKY Advanced Research Seminar (Christina Research Seminar) on syys- ja kevätlukukaudella kahden viikon välein kokoontuva tutkimusseminaari, joka saattaa yhteen sukupuolentutkimukseen liittyvien alojen tutkijoita. Kaikille avoimessa seminaarissa kuullaan kansainvälisten ja kotimaisten vierailevien tutkijoiden pitämiä esityksiä ja keskustellaan niistä.

SKY-kurssit

Monitieteisen sukupuolentutkimuksen eri aloihin liittyviä SKY-kursseja järjestetään säännöllisin väliajoin. Suurin osa kursseista pidetään englanniksi joko tiettyyn aiheeseen tai kirjoittajaan keskittyvänä temaattisena kurssina tai työpajoina, joissa keskitytään ensisijaisesti osallistujien väitöskirjahankkeisiin.

SKY:n väitöskirjahankkeet

Päivitetty 12.2.2024

Tiedekunnat:
Humanistinen tiedekunta = H
Kasvatustieteellinen tiedekunta = K
Oikeustieteellinen tiedekunta= O
Valtiotieteellinen tiedekunta = V
Teologinen tiedekunta = T

Alanko, Vilja: Mothers and Daughters: Stories of Feminine Becoming in Early Christian Hagiography. Ohjaajat: Outi Lehtipuu ja Elina Vuola. Uuden testamentin eksegetiikka, T.

Alin, Ella: Relationships at the Intersection of Gender and Race: Deconstructing Whiteness in Multicultural Finland. Ohjaajat: Elina Oinas, Eija Ranta ja Veronika Honkasalo. Sosiologia, V. 

Ameen, Suzy: Honour and Ownership – A Study of the Contestations Surrounding Egyptian Women’s Bodies in Private and Public Spheres. Ohjaajat: Mulki Al-Sharmani, Kuura Irni ja Elina Oinas. Sukupuolentutkimus, H.

Clark, Stephanie: Otherness and the construction and deconstruction of masculinities in Anglo-Western migrant men in Finland. Ohjaajat: Marjut Jyrkinen ja Mira Karjalainen. Sukupuolentutkimus, H.

Eggert, Eija: On the Finns party women's conceptions of equality. Ohjaajat: Riikka Taavetti, Johanna Rainio-Niemi. Valtio-oppi, V.

Gregersen, Sofie Skovfoged: White identities in an egalitarian society: an intersectional study of gender, race and 'colorblindness' in the Nordics. Ohjaajat: Josephine Hoegaerts, Saara Kekki ja Leonardo Da Costa Custodio. Alue ja kulttuuritutkimus, H.

Haggrén, Heidi: Kollektiivisen edunvalvonnan ja sosiaalisten sitoumusten väliset jännitteet. Sairaanhoitajien järjestäytyminen 1945 -1971. Ohjaaja: Pauli Kettunen. Poliittinen historia, V.

Haikonen, Iris: Aikakauslehti maailmankuvan rakentajana. Ohjaajat: Lotte Tarkka ja Satu Apo. Folkloristiikka, H.

Harju, Otso: Daughter-Mother relationships and the reproduction of gender and class in urban India. Supervisors: Elina Oinas ja Tuija Pulkkinen. Sukupuolentutkimus, H.

Heinonen, Anna: Intimate Relations in Finnish Communes. Ohjaajat: Elina Penttinen ja Anna Moring. Sukupuolentutkimus, H.

Hirvonen, Meri-Tuuli: Dancehall Made Me Do It. Ohjaajat: Päivi Berg ja Inga Jasinskaja-Lahti. Sosiaalipsykologia, V.

Horsmanheimo, Laura: Seksityö nyky-yhteiskunnassa: Rajojen tuottaminen ja rikkominen performatiivisissa prosesseissa. Ohjaajat: Emilia Palonen, Niina Vuolajärvi. Valito-oppi, V.

Huotari, Edna: Medical Electricity in France and Germany ca. 1740-1840: Shining a Light on Medical Knowledge Construction and the Birth of the Modern Medical Subject.Ohjaajat: Soile Ylivuori, Johanna Skurnik. Historia, H.

Huttunen, Katriina: The Ethics and Politics of a Touristic Vaccine Trial: Producing Knowledge and Other. Ohjaajat: Salla Sariola ja Elina Oinas. Sosiologia, S.

Hyytinen Johanna: Ambigious voices in Kaija Saariaho's opera "Only the Sound remains". Sensing the voice and the body producing the voice. Ohjaajat: Susanna Välimäki, Milla Tiainen ja Laura Wahlfors. Musiikkitiede, H.

Joki, Milla-Maria: Caring About Cats. A Feminist and Critical Analysis of Rescuing Cats in Finland. Ohjaajat: Kuura Irni ja Touko Vaahtera. Sukupuolentutkimus, H.

Jussila, Utu-Tuuli: Extra/Ordinary – the Norms and Utopias in Visual Representation of Non-Binary Genders. Ohjaajat: Kuura Irni ja Julian Honkasalo. Sukupuolentutkimus, H.

Jämsä, Linnea: Vihapuhe naispoliitikkojen kokemana: Aktiivinen kansalaisuus ja vihapuheen kulttuuriset merkitykset. Ohjaajat: Pia Olsson, Heidi Härkönen, Tuija Saresma. Etnologia, H.

Kettunen, Paju: Cissexist, ableist, racist and classist background assumptions in science journalism on etiology of homosexuality. Ohjaajat: Kuura Irni ja Venla Oikkonen. Sukupuolentutkimus, H.

Kinnunen, Moona: The Queer Gender of Jesus in the Gospel of John. Ohjaajat: Martti Nissinen, Rose-Marie Peake ja Ismo Dunderberg. Eksegetiikka, T.

Koivisto, Maija: Tyhjä syli – kuurot naiset, avioliittolaki, pakkoabortoinnit ja -sterilisaatiot Suomessa vuosina 1929–1969. Ohjaajat: Hisayo Katsui ja Julian Honkasalo. Yhteiskuntapolitiikka, V.

Korpijärvi, Anna-Leena: Chinese Womanhood beyond Dragon Ladies and China Dolls. Ohjaajat: Outi Hakola ja Tiina Airaksinen. Alue ja kulttuuritutkimus, H.

Koskinen, Pekka: Vammaisjärjestöihin institutionalisoitunut aktivismi: erot, identiteetti ja ääni. Ohjaajat: Reetta Mietola ja Marjut Jyrkinen. Sukupuolentutkimus, H.

Kujanpää, Emmi:  Kehollisuuden, affektien ja sukupuolisuuden kokemukset ylirajaisessa itäeurooppalaisessa nykykansanlaulussa. Ohjaajat: Susanna Välimäki ja Milla Tiainen. Musiikkitiede, H.

Lappalainen, Topi: Verklighetsbilder – mimesis, intertextualitet, och alienation i Henrika Ringboms författarskap. Ohjaaja: Hadle Andersen. Pohjoismainen kirjallisuus, H.

Linnamäki, Katinka: Production and Reproduction – A Feminist Analysis of the Populist Discourse and its Historical Context in Hungary and Austria. Ohjaajat: Emilia Palonen, Anne Holli ja Katja Kahlina. Valtiotiede, V.

Löf, Riku: Maskuliinisuudet ympäristökriisin Suomessa - tapaustutkimuksena Elokapina ja kansalaiskeskustelu sen ympärillä. Ohjaajat: Anu Korhonen, Outi Hakola. Kulttuurien tutkimus, H.

Lönnroth-Olin, Marja: Young Muslim masculinities – An intersectional approach. Ohjaajat: Inga Jasinskaja-Lahti ja Satu Venäläinen. Sosiaalipsykologia, V.

Malm, Karla: Jihadistista tyttövoimaa? Radikalisoituminen, toimijuus ja poliittinen väkivalta osana nuorten naisten elämänkulkua. Ohjaajat: Hanna Kuusi, Leena Malkki ja Marja Vuorinen. Poliittinen historia, V

Markkanen, Kristiina: Gender-based violence in the lives of survivors of human trafficking from Nigeria. Ohjaajat: Reetta Toivanen, Faith Mkwesha. Sukupuolentutkimus, H.

Mela, Kia Marianne: Poliisin lähisuhdeväkivallan määrittely, tunnistaminen sekä puuttumisen mahdollistavat rakenteet ja kompetenssit. Ohjaajat: Elina Penttinen, Marjut Jyrkinen ja Marita Husso. Sukupuolentutkimus, H.

Nasser El-Dine, Soraja: Negotiating the New Normal: Gender and the Normalization of Cosmetic Surgery in Lebanon. Ohjaajat: Susanne Dahlgren ja Tuija Pulkkinen. Sukupuolentutkimus, H.

Niinisalo, Tommi: Discourses of queer teachers: variation in language use and interactive styles as socially meaningful phenomena. Ohjaajat: Liisa Tainio, Elizabeth Peterson. Kasvatustiede, K.

Oertel, Noora Talvikki: Being touched through Dance Practices during Times of Infectious Diseases in the Finnish Indepenent Society. Interpretations and Perceptions from the 1918 Flu Pandemic over the Peak of HIV/AIDS Infections to the Digital Age of COVID-19. Ohjaajat: Kirsi Saarikangas, Leena-Maija Rossi ja Tara Mehrabi. Taidehistoria, H.

Ostrovljanovic, Marjukka: Give her a voice! Victims of violence - a reading of Judges 19. Ohjaajat: Martti Nissinen, Outi Lehtipuu ja Elina Vuola. Eksegetiikka, T.

Paajanen, Annukka: Geenipankit ja lajien asema antroposeenin aikakaudella. Ohjaajat: Elina Penttinen, Sanna Karhu ja Kuura Irni. Sukupuolentutkimus, H.

Paavilainen, Aleksi: Varhaiskasvatus ekokriisin aikakaudella: ekofeministinen etnografia ympäristötietoisessa varhaiskasvatuksessa. Ohjaajat. Kuura Irni, Sanna Karhu ja Sirpa Lappalainen. Sukupuolentutkimus, H.

Pöllänen, Katri: Gender and Emotional Abuse at Work – Tolerance of Gendered Violence. Ohjaajat: Marjut Jyrkinen, Elina Penttinen ja Raminta Pucetaite. Sukupuolentutkimus, H.

Rantala, Marjo: Judging Sex. Interpretations of sex/gender in non-discrimination law. Ohjaajat: Johanna Niemi ja Panu Minkkinen. Oikeuden ja sukupuolen tutkimus, O.

Rautanen-Uunila, Saara: Destination Finland - Integration and Agency of Latin American Women in Finnish Society. Ohjaaja: Professor Martti Pärssinen. Latinalaisen Amerikan tutkimus, H.

Rinta-Pollari, Alma: Maskuliinisuuden representaatioista suomalaisessa rap-musiikissa. Ohjaajat: Riikka Rossi, Leena-Maija Rossi ja Elina Westinen. Kirjallisuuden tutkimus, H.

Riverin, Maude: Looking at Insanity: Feminist Aesthetics in New French Extremity Cinema. Ohjaajat: Outi Hakola, Jaakko Seppälä. Elokuva- ja televisiotutkimus, H.

Ruotsalainen, Nelli: Normatiivisen valkoisuuden haastaminen feministisessä toiminnassa. Ohjaajat: Suvi Keskinen ja Johanna Leinonen. Sosiologia, V.

Aldrin Salskov, Salla: Acts of Homonationalism: Understanding Racilization in Finnish/Nordic LGBTIQ Politics. Ohjaajat: Tuija Pulkkinen ja Elina Oinas. Sukupuolentutkimus, H.

Schwanck, Ada: Facing Silence: Witnessing Trauma Fiction. Ohjaajat: Elina Penttinen, Julian Honkasalo ja Hanna Meretoja. Sukupuolentutkimus, H.

Seling, Hanna: Representations of Female Sexual Desire in Erotic Literature. Ohjaajat: Elina Penttinen, Eva Maria Korsisaari and Heta Rundgren. Sukupuolentutkimus, H.

Setälä, Esa: Queer(ing) Finland? Family and Close Relationships of Queers in Finland in the 2020s. Ohjaajat: Elina Penttinen, Anna Moring, Sanna Karhu. Sukupuolentutkimus, H.

Sood, Ira: Impact of Organizational Culture on Imposter Phenomenon in women leaders in the ICT sector in Finland. Ohjaajat: Marjut Jyrkinen, Mira Karjalainen. Sukupuolentutkimus, H.

Sundström, Satu: Global Feminism. Transformation and Transformative Politics. Ohjaajat: Teivo Teivainen ja Marjaana Jauhola. Valtiotiede, V.

Suni, Anna: "Hyvät kollegat, pyytäisin että käyttäytyisitte kuin aikuiset": Nuorten osallistuminen, kuuluminen ja yhteiskunnallinen toimijuus. Ohjaajat: Reetta Mietola ja Reetta Toivanen. Alue- ja kulttuuritutkimus, H.

Tainio, Luca: Trans Bodies, Vulnerability and Resistance. Ohjaajat: Kuura Irni ja Marie-Louise Holm. Sukupuolentutkimus, H.

Taivaloja, Nita-Helena: Hetero- and mononormativity in consensually non-monogamous ways of forming romantic, emotional and sexual relationships in Finland. Ohjaajat: Päivi Berg, Satu Venäläinen ja Kari Vesala. Sosiaalipsykologia, V.

Tayenjam, Arvind: Right to health and transgender women: a path torwards a more inclusive Women's Convention. Supervisors: Marianna Muravyeva, Johanna Niemi. Oikeuden ja sukupuolen tutkimus, O.

Tuomenvirta, Kaarna: Trans healing journeys: narratives and moments. Ohjaajat: Kuura Irni ja Lottamari Kähkönen. Sukupuolentutkimus, H

Utkina, Valeriya: Young Women in Public Administration: Gender Discrimination and Career Paths. Ohjaajat: Marianna Muravyeva, Anna-Liisa Heusala. Sukupuolentutkimus, H.

Vainio, Mari: Äitiys sosiaalisessa steriloimiskysymyksessä vuosina 1950–1970. Ohjaaaja: Pauli Kettunen. Poliittinen historia, V.

Viljanen, Vuokko: Redefined Kinship in Queer Communities – The Politics of Judith Butler’s Thought. Ohjaajat: Antu Sorainen ja Tuija Pulkkinen. Sukupuolentutkimus, H.

Virtanen, Ella: Registering every step of the way: body maps and memories as counter-narratives of Central American migrant women's experiences in Mexico. Ohjaajat: Sarah Green, Heidi Härkönen, Katja Uusihakala. Sosiaali- ja kulttuuriantropologia, V.

Weaver, Cai: Gays, Perverts, Degenerates and Democratic Values. The Governance of (Homo)sexuality in Putin’s Russia. Ohjaajat: Jemima Repo ja Sergei Prozorov. Valtiotiede, V.

Yli-Räisänen, Heli: Female and Queer Desires in the Ancient Near Eastern Literature. Ohjaajat: Martti Nissinen ja Tuija Pulkkinen. Eksegetiikka, T.

Zhabenko, Alisa: Russian Lesbian Families and Motherhood form Stalinism to Putinism – an empirical multi-method study. Ohjaaja: Tuija Pulkkinen. Sukupuolentutkimus, H.

Zhu, Yanjin: Adolescent Asian Girl Victims' Narratives of Acquaintance Sexual Violence and the Criminal Justice System in Europe. Ohjaajat: Inga Jasinskaja-Lahti, Satu Venäläinen. Sukupuolentutkimus, V.

2023

Ali, Ali: Queer in Exile and Exile in Queer. Journeys for Asylum and Belonging across Borders and Norms. Ohjaajat: Elina Oinas, Magdalena Kmak. Sosiologia, V. 3.11.2023.

Oroza, Siboné: "When I'm on Stage, I Rule" - Cholita Futurism in Cochabamba, Bolivia. Ohjaajat: Klisala Harrison, Pirkko Moisala, Eva Korsisaari. Musiikkitiede, H. 28.4.2023.

2022

Liisa Tuomi: Poplaulaja mediassa. Popmusiikin naiskuva 2000-luvun alun suomalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä. Ohjaajat: Susanna Välimäki, Taru Leppänen, Milla Tiainen. Musiikkitiede, H. 23.9.2022

Weiland-Särmälä, Katja: Pappisperheen aineeton perintö. Ohjaaja: Juha Siltala. Suomen ja Pohjoismaiden historia, H. 28.5.2022

Salminen, Janne: Gender Narratives of Hollywood Legacy Blockbuster Franchises in the 2010s. Ohjaajat: Mikko Saikku, Outi Hakola. Alue- ja kulttuurintutkimus, H. 16.5.2022

2021

Joutseno, Astrid: Life Writing from Birth to Death – How M/others Know. Ohjaajat: Kirsi Saarikangas, Eva Korsisaari, Tuija Saresma. Sukupuolentutkimus, H. 22.9.2021.

Helosvuori, Elina: Procreative entanglements - Embryos, clinical practices and experiences of childlessness in the age of assisted reproduction. Ohjaajat: Mianna Meskus, Ilpo Hélen. Sosiologia, V. 11.9.2021

Svanström, Maria: Speech and Politics in Deliberative Democracy and Sexual Difference Philosophies. Ohjaajat: Sergei Prozorov, Kristian Klockars. Valtio-oppi, V. 7.5.2021

Hyvönen, Henri: The Meaning of Self-care that Increases Occupational Well-Being in Men’s Lives. Ohjaajat: Marjut Jyrkinen, Jukka Lehtonen. Sukupuolentutkimus, H. 19.3.2021

2020

Avdeeva, Anna: Natural Parenting in Contemporary Russia: When 'Nature' Meets Kinship. Ohjaajat: Antu Sorainen, Marianna Muravyeva. Sukupuolentutkimus, A. 14.8.2020

2019

Kurki, Tuuli: Immigrant-ness as (Mis)fortune? – Immigrantisation through integration policies and practices in education. Ohjaajat: Kristiina Brunila, Elina Lahelma. Kasvatustiede, E. 22.2.2019

Vaahtera, Touko: Toward a Theory of Able-bodied Belonging: Cripping Swimming – Culture, Ableism, and the Re-articulation of Able-Bodiedness. Ohjaajat: Sirpa Lappalainen, Kristiina Brunila, Minna Uimonen. Kasvatustiede, E. 31.5.2019

Kinnunen, Heini: The Public Sphere, Feminism and the Left: the Concept of Public Sphere in Three Feminist Theorists’ Works. Ohjaajat: Tuija Pulkkinen, Anna Elomäki. Sukupuolentutkimus, A. 14.8.2019

Jyrkiäinen, Senni: Virtual and Urban Intimacies: Youth Desires, and Mediated Relationship in an Egyptian City. Ohjaajat: Sarah Green, Susanne Dahlgren. Sosiaali- ja kulttuuriantropologia, S. 14.9.2019

Väkiparta, Maria: Young Men as Agents for Gender Equality - Case Female Gential Cutting. Ohjaajat: Marjut Jyrkinen, Lena Näre. Sukupuolentutkimus, A. 13.12.2019

2018

Rantala, Teija: Beyond Sisters and Mothers: Women’s Aspirations Within the Conservative Laestadian Movement. Ohjaajat: Marjut Jyrkinen, Johanna Kantola, Mirka Koro-Ljungberg. Sukupuolentutkimus, A. 11.5. 2018

Taavetti, Riikka: Queer Politics of Memory. Undisciplined Sexualities as Glimpses and Fragments in Finnish and Estonian Pasts. Ohjaajat: Pauli Kettunen, Kirsti Salmi-Niklander. Poliittinen historia, S. 5.10.2018

Järviö, Nina: Polkuja suomalaiseen tasa-arvoon? Kansalaistoiminta, Tahdon2013 ja translaki. Ohjaajat: Marjut Jyrkinen, Johanna Kantola, Anna Moring. Sukupuolentutkimus, A. 15.12.2018 

2017

Härkönen, Mitra: Tibetan Nuns between Oppression and Opportunities - An Intersectional Study. Ohjaajat: René Gothóni, Juha Janhunen and Eva Maria Korsisaari. Uskontotiede, A. 11.1.2017

Katto, Jonna: Beautiful Mozambique. Haptics of belonging in the life narratives of female war veterans. Ohjaajat: Axel Fleisch, Tuija Saresma, Isabel Casimiro. Afrikan tutkimus, A. 1.2.2017   

Karhu, Sanna: From Violence to Resistance: Judith Butler's Critique of Norms. Ohjaajat: Tuija Pulkkinen, Johanna Oksala. Sukupuolentutkimus, A. 23.9.2017

Alava, Henni: "There is Confusion." - The Politics of Silence, Fear and Hope in Catholic and Protestant Northern Uganda. Ohjaajat: Elina Oinas, Mika Vähäkangas. Globaali kehitystutkimus, S. 14.10.2017

Venäläinen, Satu: Women as Perpetrators of Violence – Meanings of Gender and Violence in Womens’ Accounts and in Tabloids. Ohjaajat: Päivi Berg, Suvi Ronkainen, Social Psychology, S. 10.11.2017

2016

Honkasalo, Julian: Sisterhood, Natality, Queer. Reframing Feminist Interpretations of Hannah Arendt. Ohjaaja: Tuija Pulkkinen. Sukupuolentutkimus, A. 23.1.2016.

Hart, Linda: Relational Subjects: Family Relations, Law and Gender in the European Court of Human Rights. Ohjaajat: Anna-Maija Castrén, Kevät Nousiainen. Sosiologia, S. 13.5.2016.

Pellander, Saara: Gatekeepers of the Family: Regulating Family Migration to Finland. Ohjaajat: Pauli Kettunen, Johanna Kantola. Poliittinen historia, S. 11.6.2016.

Saari, Milja: Samapalkkaisuus – neuvoteltu oikeus. Naisten ja miesten palkkaeriarvoisuus poliittisena ja oikeudellisena kysymyksenä korporatistisessa Suomessa. Ohjaajat: Johanna Kantola, Juri Mykkänen. Valtio-oppi, S. 27.8.2016.

Ikävalko, Elina: Vaikenemisia ja vastarintaa. Valtasuhteet ja toiminnan mahdollisuudet oppilaitosten tasa-arvosuunnittelussa. Ohjaajat: Kristiina Brunila, Johanna Kantola, Elina Lahelma. Kasvatustiede, B. 2.9.2016.

Sivelä, Jonas: AIDS Myths and Myths about AIDS Myths: A Study about AIDS related Perceptions in South Africa. Ohjaajat: Axel Fleisch, Annika Teppo. Afrikan tutkimus, A. 11.11.2016

Rundgren, Heta: Vers une théorie du roman postnormâle. Féminisme, réalisme et conflit sexuel chez Doris Lessing, Märta Tikkanen, Stieg Larsson et Virginie Despentes. Ohjaajat: Tuija Pulkkinen, Anne E. Berger. Cotutelle, Universite Paris 8 – Vincennes – Saint-Denis / UH, Sukupuolentutkimus, A. 12.12.2016.

2015

Hakkarainen, Minna: Between Ideas of Democracy and Gendered Local Practices in Vietnam A Bakhtinian Reading of Development Aid Practice. Ohjaajat: Tiina Kontinen, Adam Fforde. Globaali kehitystutkimus, S. 24.1. 2015

Kornak, Jacek: Queer as a Political Concept. Ohjaaja: Tuija Pulkkinen. Sukupuolentutkimus, A. 4.2.2015.

Kuronen, Tanja: Hoivapommin purkajat. Ohjaajat: Antti Karisto, Silva Tedre. Sosiaaalipolitiikka, S. 14.11.2015.

2014

Xu Qingbo: The Evolutionary Feminism of Zhang Kangkang and the Developing Dialogue between Darwinism and Gender Studies. Ohjaajat: Anna Rotkirch, Kirsi Saarikangas. Sukupuolentutkimus, A. 5.11.2014.

 • Elina Helosvuori, four years, 2014–2017 (Sociology, Faculty of Social Sciences)
 • Soili Petäjäniemi-Brown, one year, 2014 (Gender Studies, Faculty of Arts)
 • Elina Ikävalko, one year, 2014 (Educational Sciences, Faculty of Behavioural Sciences)
 • Heta Rundgren, one year, 2015 (Gender Studies, Faculty of Arts)
 • Heini Kinnunen, two years, 2015–2016 (Gender Studies, Faculty of Arts)
 • Satu Venäläinen, two years, 2015–2016 (Social Psychology, Faculty of Social Sciences)
 • Hanna Etholén, three years, 2016–2018 (Gender Studies, Faculty of Arts)
 • Nina Järviö, one year, 2017 (Gender Studies, Faculty of Arts)
 • Henri Hyvönen, four years, 2017-2020 (Gender Studies, Faculty of Arts)
 • Riikka Taavetti, two years, 2017-2018 (Political History, Faculty of Social Sciences)
 • Astrid Joutseno, four years, 2017-2020 (Gender Studies, Faculty of Arts)
 • Marjo Rantala, two years, 2017-2018 (Gender and Law, Faculty of Law)
 • Cai Weaver, one year, 2017 (Political Science, Faculty of Social Sciences)
 • Tuuli Kurki, half a year, 2018 (Education, Faculty of Educational Sciences), granted by the Faculty of Educational Science)
 • Suzy Ameen, four years, 2018-2021 (Gender Studies, Faculty of Arts)
 • Ada Schwanck, four years, 2018-2021 (Gender Studies, Faculty of Arts)
 • Elisabeth Wide, ten months, 11.11. 2018–31.8.2019 (Sociology, Faculty of Social Sciences)
 • Anna Heinonen, four years, 2019–2022 (Gender Studies, Faculty of Arts)
 • Ella Alin, four years, 2020-2023 (Sociology, Faculty of Social Sciences)
 • Katinka Linnamäki, four years, 2021-2024 (Political Science, Faculty of Social Sciences)
 • Stephanie Clark, four years, 2022-2025 (Gender Studies, Faculty of Arts)
 • Aleksi Paavilainen, four years, 2023-2026 (Gender Studies, Faculty of Arts)
 • Annukka Paajanen, four years, 2024-2027 (Gender Studies, Faculty of Arts)

Suunnitteletko artikkelin julkaisemista? Tässä muutamia vinkkejä, joilla pääset alkuun:

 • Lue ohjeet.
 • Enimmäispituus tarkoittaa juuri sitä. Älä nolaa itseäsi pyytämällä lisätilaa.
 • Avointa julkaisemista koskevat linjaukset (Jotkut rahoittajat edellyttävät kirjoitusten julkaisemista avoimesti tarjolla olevissa tiedelehdissä. Kuinka avoimesta lehdestä on kyse? Valitse vihreän julkaisemisen tie!)
 • Viittauskäytännöt (Miespuolisiin kirjoittajiin viitataan useammin kuin naispuolisiin. Kiinnitä huomiota siihen, kehen viittaat. Viittaatko muihin kuin länsimaisiin kirjoittajiin?)
 • Artikkelipohjaiset väitöskirjat. Yhteenveto voi olla jopa 60 000 sanaa pitkä. Kannattaako se? Vähentääkö se työmäärää?
 • Julkaisun kieli: tue muita kieliä kuin englantia. On tärkeää julkaista myös kansallisilla ja paikallisilla kielillä.
 • Artikkelin julkaisemiselle pitää olla syy. Älä julkaise vain siksi, että sinun on pakko, vaan siksi, että haluat jakaa näkemyksiäsi ja osallistua keskusteluun.
 • Kärsivällisyys ja sinnikkyys Julkaisuprosessi ei ole helppo eikä nopea. Voit lähettää lehden toimittajille seurantaviestin, mutta älä pommita heitä sähköposteilla.
 • Arvioijan kanssa voi ja saa olla eri mieltä. Jos tietty arvioija ei mielestäsi ole ymmärtänyt kirjoituksesi tarkoitusta, voit pyytää, ettei artikkeliasi lähetetä takaisin hänelle.
 • Varaa riittävästi aikaa arvioijille vastaamiseen. Käy arvioijien huomautukset tarkkaan läpi ja vastaa erikseen joka kohtaan. Tämä on avuksi myös toimittajalle, ja jos olet vakuuttava, saatat välttyä toiselta arviointikierrokselta.

Esimerkkejä tiedelehdistä

Etsitkö sopivaa julkaisupaikkaa artikkelillesi? Olemme koonneet tähän työtäsi helpottamaan aakkostetun luettelon tiedelehdistä, jotka liittyvät tutkimusprofiiliimme. Lisää ideoita voit hakea Helsingin yliopiston kirjaston sukupuolentutkimusta koskevista ohjeista.