Yhteystiedot & ohjaajat

Tarvitsetko apua? Etsitkö ohjaajaa? Tällä sivulla on tohtoriohjelman hallintohenkilöstön yhteystiedot sekä tietoa tohtoriohjelman johtoryhmästä ja ohjelman tieteenalojen ohjaajista.

Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
PL 4
00014 Helsingin yliopisto

Tohtorikoulutuksen suunnittelija
Lauri Turpeinen
citycentre-dp@helsinki.fi

Humanistisen tiedekunnan jatko-opintopalvelut
(tohtorintutkinnon suoritusoikeuden hakemiseen, tohtorintutkinnon suoritusoikeuteen ja väitöskirjojen tarkistamiseen liittyvät kysymykset)
hum-postgrad@helsinki.fi

professori Tuija Pulkkinen

 • professori Tuija Pulkkinen, Sukupuolentutkimus (Humanistinen tiedekunta) (johtaja)
 • professori Marjut Jyrkinen, Sukupuolentutkimus (Humanistinen tiedekunta) (varajohtaja)
 • professori Liisa Tainio, Kasvatustiede (Kasvatustieteellinen tiedekunta)
 • apulaisprofessori Susanna Välimäki, Musiikkitiede (Humanistinen tiedekunta)
 • vanhempi yliopistonlehtori Outi Lehtipuu, Eksegetiikka (Teologinen tiedekunta)
 • professori Marianna Muravyeva, Oikeustiede ja Sukupuolentutkimus (Oikeustieteellinen tiedekunta)
 • vanhempi yliopistonlehtori Emilia Palonen, Valtio-oppi (Valtiotieteellinen tiedekunta)
 • MA Aleksi Paavilainen, opiskelijaedustaja
Kuinka löydän ohjaajan?

Yksi tärkeimmistä tehtävistäsi ennen hakemuksen jättämistä on löytää sopivat ohjaajat väitösprojektillesi. Koska ohjaajien löytäminen ei aina ole ihan helppoa, alle on koottu muutamia vinkkejä siitä, kuinka etsinnöissä kannattaa edetä:

 • Aloita ajoissa. Ja kun sanomme ajoissa, tarkoitamme kuukausia, emme viikkoja. Sopivien ohjaajien löytämiseen kuluu usein hyvin paljon aikaa.
 • Perehdy taustoihin. Saat todennäköisemmin myönteisen vastauksen, kun lähestyt tutkijoita, joiden tutkimusintressit vastaavat omiasi. Lähesty ohjaajan etsimistä samalla tavalla kuin lähestyisit työnhakua – saman yleisluontoisen viestin lähettäminen laajalle vastaanottajajoukolle johtaa harvoin toivottuun lopputulokseen. Tutustu ohjaajien tutkimusprofiileihin ja keskity yhteydenotoissa tutkijoihin, joiden kanssa sinulla on yhteneviä tutkimusintressejä.
 • Huomioi yksityiskohdat. Ainakin yhden ohjaajistasi tulee olla pysyvässä tai pitkäaikaisessa työsuhteessa siihen tiedekuntaan, jonka tutkinnonsuoritusoikeutta haet. Ainakin yhdellä ohjaajista täytyy myös olla dosentin arvo tai vastaava tieteellinen pätevyys. Kun löydät mahdollisia ohjaajia, varmista jatkokeskusteluissa, että ainakin yksi ohjaajistasi täyttää nämä ehdot.
 • Ole täsmällinen. Ohjaajat saavat paljon sähköpostia. Kun lähestyt mahdollista ohjaajaa, esittele aiheesi ja motivaatiosi selkeästi ja napakasti, jotta ohjaajan on helppo arvioida vaikuttavatko suunnitelmasi kiinnostavilta ja toteutuskelpoisilta.
 • Ole kärsivällinen ja varaudu pettymyksiin. Ohjaajaa etsiessäsi saat mahdollisesti useita kieltäviä vastauksia – toisinaan sinulle ei ehkä vastata lainkaan. Joskus aiheesi ei yksinkertaisesti sovi yhteen ohjaajan asiantuntemuksen ja intressien kanssa, ja toisinaan ohjaajan uusien ohjattavien kiintiö on jo täynnä tai hän ei muista syistä voi ottaa uusia ohjattavia. Jos saat kielteisen vastauksen, siirry etsinnöissä eteenpäin. Huomaathan myös, että erityisesti jos aiheesi edustaa pientä tutkimusalaa, on mahdollista, että sopivia ohjaajia ei Helsingin yliopistosta yksinkertaisesti löydy. Tällöin ainoa mahdollisuutesi on jatkaa etsintöjä ja siirtää hakemista myöhemmäksi – tai kääntää katseesi johonkin toiseen yliopistoon, jossa mahdollisuudet asiantuntevan ohjaajan löytämiseen ovat paremmat.

Alta löydät listauksen tohtoriohjelman tämänhetkisistä ohjaajista. Lista on suuntaa antava ja sen tarkoituksena on auttaa sinut alkuun. Ohjaajien nimet on linkitetty kunkin ohjaajan henkilökohtaiseen profiiliin Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa, jonka kautta pääset tutustumaan ohjaajien tutkimusintresseihin tarkemmin.

Tutkimusportaalista voit etsiä henkilöitä myös esimerkiksi tutkimukseesi liittyvien avainsanojen avulla. Huomaa kuitenkin, että portaali listaa kaikki Helsingin yliopistoon jollakin tavalla affilioituneet tutkijat – mukaan lukien nykyiset väitöskirjatutkijat, joita ei pitäisi vielä harkita ohjaajiksi. Jos löytämäsi henkilö on työsuhteessa yliopistoon, löydät profiilista yhteystiedot ja tehtävänimikkeen.

Ohjaajat tällä hetkellä

Hakijoille tiedoksi: Svenska social- och kommunalhögskolan on itsenäinen yksikkö, jolla ei ole oikeutta myöntää tohtorin tutkintoa. Yksikön opetushenkilöstö voi toimia (palkattuna) pääohjaajana hakijalle, joka hakee opinto-oikeutta valtiotieteellisestä tiedekunnasta. Jos haet opinto-oikeutta muusta tiedekunnasta, ainakin yhdellä ohjaajistasi on oltava toistaiseksi voimassa oleva tai pitkäaikainen työsuhde kyseiseen tiedekuntaan.

SKY doctoral researchers may also have additional, external supervisors from other universities. Currently acting external supervisors for individual SKY doctoral researchers are the following professors:

 • Da Costa Custódio, Leonardo, Åbo Akademi, migration studies
 • Storm Bjørner, Sølve, Karlstadt University, gender studies
 • Kondakov, Alexander, University College Dublin, Russian studies
 • Harrison, Klisala, Ethnomusicology, University of Aarhus
 • Holm, Solve Marie-Louise (senior lecturer, Karlstad University), gender studies
 • Husso, Marita, University of Tampere, social policy
 • Hoegaerts, Josephine, University of Amsterdam, history
 • Kähkönen, Lottamari, University of Turku, gender studies
 • Lappalainen, Sirpa, University of Eastern Finland, educational sciences
 • Leinonen, Johanna, University of Turku, sociology
 • Leppänen, Taru, University of Turku, gender studies
 • Mehrabi, Tara, Karlstad University, gender studies
 • Meretoja, Hanna, University of Turku, literature
 • Peake, Rose-Marie, University of Tampere, history
 • Pucetaite, Raminta, Kaunas University of Technology/University of Jyväskylä, organization studies
 • Raino, Päivi, Silta-Valmennusyhdistys
 • Tiainen, Milla, University of Turku, musicology
 • Vaahtera, Touko, University of Eastern Finland, gender studies
 • Vuolajärvi, Niina, London School of Economics and Political Science, European Studies.
 • Westinen, Elina, University of Jyväskylä, cultural studies.

Puuttuuko nimesi luettelosta? Jos haluat lisätä nimesi luetteloon, ota yhteyttä tohtoriohjelman suunnittelijaan Lauri Turpeiseen (lauri.turpeinen(at)helsinki.fi). Luetteloon voidaan lisätä Helsingin yliopistoon työsuhteessa oleva ohjaaja tai henkilö, joka esimerkiksi tekee aktiivista tutkimusta henkilökohtaisen tutkimusrahoituksen turvin ja on halukas ottamaan uusia tohtorikoulutettavia ohjattavakseen. Jos et enää toimi tohtoriohjelman ohjaajana, ota yhteyttä Lauri Turpeiseen.