Erityispedagogiikkaa opettajan työn tueksi

Erityispedagogiikkaa opettajan työn tueksi -teemaopintokokonaisuus esittelee teorioita ja näkökulmia, joiden avulla sinun on mahdollista saada uusia ajatuksia ja ideoita erilaisten oppijoiden oppimisen tukemiseen. Teemakokonaisuus antaa valmiuksia ymmärtää ja auttaa oppilaita, jotka tarvitsevat tavallista enemmän tukea.
Haluatko oppia uusia näkökulmia ja ajatuksia opettamiseen? Haluatko tietää, miten erityispedagogiikan avulla voidaan tukea oppimista?

Helsingin yliopistossa tehdään kansainvälisesti merkittävää tieteidenvälistä ja poikkitieteellistä oppimisen tutkimusta. Uusi kasvatukseen ja oppimiseen suuntautuva teemakokonaisuus tarjoaa näkökulmia ja tutkittua tietoa erityispedagogisiin kysymyksiin. Poimintoja sisällöistä:

 • opinnoissa perehdytään yleisimpiin oppimisen vaikeuksiin, haastavaan käyttäytymiseen, oppilashuollollisiin toimenpiteisiin ja perheiden kohtaamiseen.
 • ajatuksena on perusopintokokonaisuutta kevyempi paketti, jonka opiskelu on mahdollista työn ohessa (mahdollisuus myöhemmin täydentää opinnot erityispedagogiikan perusopinnoiksi: suoritetut kurssit ovat voimassa 10 vuotta).
 • teemakokonaisuuden myötä opettajilla on mahdollisuus lisätä osaamistaan erityispedagogiikan alalla ja saada eväitä selviytyä tämän ajan erityishaasteista heterogeenisissa opetusympäristöissä.

Erityispedagogiikkaa opettajan työn tueksi -teemakokonaisuuden toteuttajana toimii Avoin yliopisto. Opinnot on mahdollista suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta verkkokursseina.

Kenelle?

Teemakokonaisuudesta on hyötyä kasvatuksen ja opetuksen parissa työskenteleville sekä aihealueista kiinnostuneille. Kokonaisuudesta on myös erityisesti hyötyä, jos työskentelet opettajana varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa, toisella asteella tai aikuiskoulututuksessa.

Kokonaisuus sopii etenkin sinulle, jos työskentelet kasvatuksen, oppimisen ja ohjauksen parissa.
Hyödyt ja tavoitteet

Teemakokonaisuuden avulla sinulla on mahdollisuus lisätä osaamistasi erityispedagogiikassa ja saada keinoja selviytyä tämän ajan erityishaasteista heterogeenisissa opetusympäristöissä.

Teemakokonaisuuden avulla opit ymmärtämään esimerkiksi

 • erityispedagogiikan merkityksen suomalaisessa koulujärjestelmässä
 • erityispedagogiikan lainsäädännön pääpiirteitä
 • erilaisia oppimisvaikeuksia
 • millainen merkitys on monialaisella yhteistyöllä tuen tarpeessa oleville lapsille, nuorille ja aikuisille
Teemakokonaisuuden avulla opit ymmärtämään erityispedagogiikan näkökulmia.
Rakenne ja sisältö

Erityispedagogiikkaa opettajan työn tueksi -teemakokonaisuus muodostuu kolmesta kurssista, jotka muodostavat 15 op laajuisen kokonaisuuden. Voit halutessasi suorittaa joko koko kokonaisuuden tai vain yksittäisiä kursseja oman kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaan.

 

Tässä osiossa saat lisätietoja kursseista, jotka sisältyvät teemakokonaisuuteen. Kursseja järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa (aloitus syyskuussa tai tammikuussa). Tarkemmat kurssitiedot löydät jokaisen kurssin omilta kurssisivuilta. 

1) Erityispedagogiikan peruskurssi

Kurssilla tutustuaan erityispedagogiikkan maailmaan ja sen lähtieteisiin, erityiskasvatuksen historiaan, Suomen erityisopetusjärjestelmään, oppimisvaikeuksiin ja erityispedagogiikan lainsäädäntöön.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää erityispedagogiikan osana käyttäytymistieteitä ja tietää erityispedagogiikan lähitieteet
 • on tutustunut käytännön erityispedagogiikan toteutukseen
 • tutustuu erityiskasvatuksen historiaan
 • tuntee Suomen erityisopetusjärjestelmän kaikenikäisten oppijoiden osalta
 • on tutustunut oppimisvaikeuksiin
 • tuntee erityispedagogiikkaan liittyvän lainsäädännön pääpiirteet

Kurssi järjestetään seuraavasti:

2) Tuen tarve

Kurssilla käsitellään tuen tarpeen kirjoa, varhaiskasvatusta sekä perusopetusta lasten ja huoltajien tukena sekä, miten lastensuojelu toimii yhtenä tuen tarjoajana. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, 

 • miten monialainen yhteistyö tukee tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria ja aikuisia
 • miten oppimisympäristön järjestelyt voivat vaikuttaa tuen tarpeeseen

Kurssi järjestetään seuraavasti:

 • Lukukausi 2022-23 (syys-huhtikuu): Tuen tarve 
 • Kesä 2023 (touko-elokuu): aikataulut tarkentuvat keväällä 2023

3) Oppimisen haasteet

Kurssilla käsitellään erilaisia oppimisvaikeuksia, esimerkiksi kielellisiä, matemaattisia ja tarkkaavuusongelmia. Tutustutaan myös autisminkirjoon, kehitys- ja kuulovammaisuuteen sekä, miten oppimisympäristöt toimivat oppimista estävänä ja tukevana muotona.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää,

 • oppimisvaikeuksien ja kehityshäiriöiden kirjoa
 • oppimisympäristöjen vaikutuksia oppimiseen sekä pedagogisten toimien mahdollisuuden fokuksessa yksilö
 • kehityksellisen kielihäiriön, matemaattiset oppimisvaikeudet, tarkkaavaisuusongelmat ja lukemisen vaikeudet pääpiirteittäin
 • autismikirjoon, kehitysvammaisuuteen ja aistien toimintaan liittyviä oppimisvaikeuksia.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

 • Lukukausi 2022-23 (syys-huhtikuu): Oppimisen haasteet 
 • Kesä 2023 (touko-elokuu): aikataulut tarkentuvat keväällä 2023

 

 

 

 

Opintopisteet ja todistus opintosuorituksista

Suoritetut kurssit kirjataan Helsingin yliopiston opintorekisteriin! (Rekisteröinti toteutetaan yksittäisinä kursseina, eikä kursseja sidota viralliseksi kokonaisuudeksi.)

Lue lisää:

Arviointi ja opintosuoritukset

Opintoja koskevat todistukset

Hinta ja ilmoittautuminen

Opintojen hinta on 15e / opintopiste. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan kurssisivun Ilmoittaudu-painikkeen kautta. Lue lisää: Ilmoittautuminen ja opintomaksut.

Varaamme oikeuden koulutuskokonaisuutta ja eri koulutuksia koskeviin muutoksiin.

Ohjeita opiskeluun

Tutustu opiskelun käytäntöihin. Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi