Eriarvoisuus

Haluatko oppia tunnistamaan eriarvoisuuden ja sitä tuottavat rakenteet yhteiskunnassa? Miten eriarvoisuutta voisi vähentää?

Kehitä osaamistasi työelämässä ja opiskele Eriarvoisuus -teemakokonaisuus!
Eriarvoisuuden ulottuvuudet

Eriarvoisuutta voidaan havaita monella eri ulottuvuudella kuten tuloeroissa, terveydessä, syrjäytymisessä, hyvinvoinnissa ja koulutuksessa. Siksi myös monessa työtehtävässä on hyvä olla tietoinen eriarvoisuutta tuottavista rakenteista, niiden synnystä ja vaikutuksista. Hanki uutta näkökulmaa työhösi suorittamalla avoimen yliopiston Eriarvoisuus-teemakokonaisuus tai sen yksittäisiä kursseja!Kokonaisuuden keskeisiä sisältöjä ovat:

 • Eriarvoisuutta tuottavat rakenteet ja niiden muotoutuminen
 • Eriarvoisuuden seuraukset
 • Eriarvoisuuden ilmeneminen eri aloilla

 

Kenelle?

Kokonaisuus sopii eriarvoisuuden parissa työskenteleville asiantuntijoille tai sellaisille muiden alojen osaajille, jotka haluavat perehtyä eriarvoisuuden teemoihin.  Hyödyt tästä teemakokonaisuudesta, jos työskentelet esimerkiksi jossakin seuraavista aloista:

 • Koulutusala
 • Sosiaaliala
 • Terveysala
 • Yhteiskunnalliset alat

Kokonaisuus sekä yksittäiset kurssit sopivat lisä- ja täydennyskoulutukseksi myös kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Opinnot antavat mahdollisuuden verkostoitua muiden samasta teemasta kiinnostuneiden kanssa.
Hyödyt ja tavoitteet

Teemakokonaisuuden tavoitteena on oppia tunnistamaan eriarvoisuutta synnyttäviä rakenteita ja eriarvoisuuden ilmentymistä eri aloilla. Kun opiskelija osaa tunnistaa syitä eriarvoisuuskehityksen taustalla, hänellä on paremmat mahdollisuudet toimia eriarvoisuuden vähentämiseksi. Teemakokonaisuus mahdollistaa myös verkostoitumisen yli ammattirajojen. Kursseilla opiskelijalla on mahdollisuus tuoda esiin omia kokemuksiaan ja reflektoida oppimaansa.

Tutkimustieto haastaa ennakko-oletuksesi ja syventää osaamistasi.
Rakenne ja sisältö

Eriarvoisuus -teemakokonaisuus muodostuu kolmesta kurssista, jotka muodostavat 15 op laajuisen kokonaisuuden. Voit halutessasi suorittaa joko koko kokonaisuuden tai vain yksittäisiä kursseja oman kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaan. Sisällöt tarjoavat mahdollisuuden tiedon soveltamiseen ja omien mielenkiinnonkohteiden tukemiseen; voit valita neljästä opintopolusta itsellesi sopivimman vaihtoehdon. Polut ovat seuraavat:

 1. Eriarvoisuus lasten ja nuorten parissa

 2. Eriarvoisuus koulussa

 3. Sukupuoli ja eriarvoisuus

 4. Kokoa oma kokonaisuus

Polkujen sisältökuvauksen sekä eri polkuihin kuuluvat kurssit löydät alta.

Millaista on eriarvoisuus lasten ja nuorten parissa? Millaista on nuorten syrjäytyminen yhteiskunnallisena ilmiönä? Valitse 1-2 eriarvoisuuteen taustoittavaa kurssia sekä 1-2 eriarvoisuutta lasten ja nuorten parissa käsittelevää kurssia.

Eriarvoisuuden teemaan taustoittavat kurssit Valitse 1-2 kurssia
Lasten ja nuorten eriarvoisuus Valitse 1-2 kurssia

Miten eriarvoistumista voidaan ehkäistä kouluissa? Tämä kokonaisuus on suunniteltu opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle. Valitse 1-2 eriarvoisuuteen taustoittavaa kurssia sekä 1-2 eriarvoisuutta koulussa tapahtuvaa eriarvoisuutta käsittelevää kurssia.

Eriarvoisuuden teemaan taustoittavat kurssit Valitse 1-2 kurssia
Eriarvoisuus koulussa Valitse 1-2 kurssia

Miten sukupuoli kytkeytyy erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin käytäntöihin? Teemakokonaisuudessa voit syventyä myös suomalaisen työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysymyksiin. Valitse 1-2 eriarvoisuuteen taustoittavaa kurssia sekä 1-2 sukupuolen ja eriarvoisuuden teemaan syventäviä kursseja.

Eriarvoisuuden teemaan taustoittavat kurssit Valitse 1-2 kurssia
Sukupuoli ja eriarvoisuus Valitse 1-2 kurssia

Valitse itsellesi sopivimmat kurssit teemakokonaisuuteen! Sisällytä kokonaisuuteen sekä eriarvoisuuden teeman taustoittavia kursseja että kursseja, jotka syventyvät eriarvoisuuteen tietyllä alalla.

Eriarvoisuuteen taustoittavat kurssit Valitse 1-2 kurssia
Tiettyyn aihepiiriin syventyvät kurssit Valitse 1-2 kurssia
Opintopisteet ja todistus opintosuorituksista

Suoritetut kurssit kirjataan Helsingin yliopiston opintorekisteriin! (Rekisteröinti toteutetaan yksittäisinä kursseina, eikä kursseja sidota viralliseksi kokonaisuudeksi.)

Lue lisää:

Arviointi ja opintosuoritukset

Opintoja koskevat todistukset

Hinta ja ilmoittautuminen

Opintojen hinta on 15e / opintopiste. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan kurssisivun Ilmoittaudu-painikkeen kautta. Kurssisivuille pääset klikkaamalla sinua kiinnostavan kurssin nimeä. Lue lisää: Ilmoittautuminen ja opintomaksut.

Varaamme oikeuden koulutuskokonaisuutta ja eri koulutuksia koskeviin muutoksiin.

Ohjeita opiskeluun

Tutustu opiskelun käytäntöihin. Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Etsitkö jotain muuta?

Tutustu avointen yliopisto-opintojen koko opintotarjontaan.