Eriarvoisuus
Haluatko oppia tunnistamaan eriarvoisuuden ja sitä tuottavat rakenteet yhteiskunnassa? Miten eriarvoisuutta voisi vähentää?

Kehitä osaamistasi työelämässä ja opiskele Eriarvoisuus -teemakokonaisuus!
Eriarvoisuuden ulottuvuudet

Eriarvoisuutta on havaittavissa monella eri ulottuvuudella kuten esimerkiksi tuloeroissa, terveydessä, syrjäytymisessä, hyvinvoinnissa ja koulutuksessa. Siksi myös monessa työtehtävässä on hyvä olla tietoinen eriarvoisuutta tuottavista rakenteista, niiden synnystä ja vaikutuksista. Hanki uutta näkökulmaa työhösi suorittamalla Avoimen yliopiston Eriarvoisuus-teemakokonaisuus.

Kokonaisuuden keskeisiä sisältöjä ovat:

 • Eriarvoisuutta tuottavat rakenteet ja niiden muotoutuminen
 • Eriarvoisuuden seuraukset
 • Eriarvoisuuden ilmeneminen eri aloilla

Eriarvoisuus-teemakokonaisuuden toteuttajana toimii Avoin yliopisto.

Kenelle?

Kokonaisuus sopii eriarvoisuuden parissa työskenteleville asiantuntijoille tai sellaisille muiden alojen osaajille, jotka haluavat perehtyä eriarvoisuuden teemoihin.  Hyödyt tästä teemakokonaisuudesta, jos työskentelet esimerkiksi jossakin seuraavista aloista:

 • Koulutusala
 • Sosiaaliala
 • Terveysala
 • Yhteiskunnalliset alat

Kokonaisuus sekä yksittäiset kurssit sopivat lisä- ja täydennyskoulutukseksi myös kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Opinnot antavat mahdollisuuden verkostoitua muiden samasta teemasta kiinnostuneiden kanssa.
Hyödyt ja tavoitteet

Teemakokonaisuuden tavoitteena on oppia tunnistamaan eriarvoisuutta synnyttäviä rakenteita ja eriarvoisuuden ilmentymistä eri aloilla. Kun opiskelija osaa tunnistaa syitä eriarvoisuuskehityksen taustalla, hänellä on paremmat mahdollisuudet toimia eriarvoisuuden vähentämiseksi. Teemakokonaisuus mahdollistaa myös verkostoitumisen yli ammattirajojen. Kursseilla opiskelijalla on mahdollisuus tuoda esiin omia kokemuksiaan ja reflektoida oppimaansa.

Tutkimustieto haastaa ennakko-oletuksesi ja syventää osaamistasi.
Rakenne ja sisältö

Eriarvoisuus -teemakokonaisuus muodostuu kolmesta kurssista, jotka muodostavat 15 op laajuisen kokonaisuuden. Voit halutessasi suorittaa joko koko kokonaisuuden tai vain yksittäisiä kursseja oman kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaan. Sisällöt tarjoavat mahdollisuuden tiedon soveltamiseen ja omien mielenkiinnonkohteiden tukemiseen; voit valita neljästä opintopolusta itsellesi sopivimman vaihtoehdon. Polut ovat seuraavat:

Eriarvoisuus lasten ja nuorten parissa

Millaista on eriarvoisuus lasten ja nuorten parissa? Millaista on nuorten syrjäytyminen yhteiskunnallisena ilmiönä? Valitse 1-2 eriarvoisuuteen taustoittavaa kurssia sekä 1-2 eriarvoisuutta lasten ja nuorten parissa käsittelevää kurssia.

Eriarvoisuus koulussa

Miten eriarvoistumista voidaan ehkäistä kouluissa? Tämä kokonaisuus on suunniteltu opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle. Valitse 1-2 eriarvoisuuteen taustoittavaa kurssia sekä 1-2 eriarvoisuutta koulussa tapahtuvaa eriarvoisuutta käsittelevää kurssia.

Sukupuoli ja eriarvoisuus

Miten sukupuoli kytkeytyy erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin käytäntöihin? Teemakokonaisuudessa voit syventyä myös suomalaisen työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysymyksiin. Valitse 1-2 eriarvoisuuteen taustoittavaa kurssia sekä 1-2 sukupuolen ja eriarvoisuuden teemaan syventäviä kursseja.

Kokoa oma kokonaisuus

Valitse itsellesi sopivimmat kurssit teemakokonaisuuteen! Sisällytä kokonaisuuteen sekä eriarvoisuuden teeman taustoittavia kursseja että kursseja, jotka syventyvät eriarvoisuuteen tietyllä alalla.

Eriarvoisuuden teemaan taustoittavat kurssit (valitse 1-2 kurssia)

 1. Erot ja eroavaisuus
 2. Hyvinvointivaltio
 3. Näkökulmia suomalaiseen sosiaalihistoriaan
 4. Rakenteet ja kehitys
 5. Yhteiskunnan rakenteet ja eriarvoisuus
 6. Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä

Lasten ja nuorten eriarvoisuus (valitse 1-2 kurssia)

 1. Lastensuojelu ja lapsen oikeudet
 2. Nuoruus ja syrjäytyminen (järjestetään keväällä 2022, lisätietoa aikataulusta viim. 11/2021)

Eriarvoisuuden teemaan taustoittavat kurssit (valitse 1-2 kurssia)

 1. Erot ja eroavaisuus
 2. Hyvinvointivaltio
 3. Näkökulmia suomalaiseen sosiaalihistoriaan
 4. Rakenteet ja kehitys
 5. Yhteiskunnan rakenteet ja eriarvoisuus
 6. Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä

Eriarvoisuus koulussa (valitse 1-2)

 1. Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa
 2. Kulttuuri- katsomus ja kielitietoinen opetus (ennakkotieto: järjestetään kesällä 2022)

Eriarvoisuuden teemaan taustoittavat kurssit (valitse 1-2 kurssia)

 1. Erot ja eroavaisuus
 2. Hyvinvointivaltio
 3. Näkökulmia suomalaiseen sosiaalihistoriaan
 4. Rakenteet ja kehitys
 5. Yhteiskunnan rakenteet ja eriarvoisuus
 6. Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä

Tiettyyn aihepiiriin syventyvät kurssit (valitse 1-2 kurssia)

 1. Johdatus vammaistutkimukseen (ennakkotieto: järjestetään kesällä 2022)
 2. Kasvatus, koulutus työelämä ja tasa-arvo
 3. Kulttuuri- katsomus ja kielitietoinen opetus (ennakkotieto: järjestetään kesällä 2022)
 4. Lastensuojelu ja lapsen oikeudet
 5. Nuoruus ja syrjäytyminen (järjestetään keväällä 2022, lisätietoa aikataulusta viim. 11/2021)
 6. Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa
 7. Sukupuolentutkimus yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ilmiöiden analyysissä
 8. Terveys ja hyvinvointierot ja niiden ennaltaehkäisy (maisterikurssi)
 9. Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (maisterikurssi)
 10. Sukupolvet, liikkuvuus ja eriarvoisuus
Opintopisteet ja todistus opintosuorituksista

Suoritetut kurssit kirjataan Helsingin yliopiston opintorekisteriin! (Rekisteröinti toteutetaan yksittäisinä kursseina, eikä kursseja sidota viralliseksi kokonaisuudeksi.)

Lue lisää:

Arviointi ja opintosuoritukset

Opintoja koskevat todistukset

Hinta ja ilmoittautuminen

Opintojen hinta on 15e / opintopiste. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan kurssisivun Ilmoittaudu-painikkeen kautta. Kurssisivuille pääset klikkaamalla sinua kiinnostavan kurssin nimeä. Lue lisää: Ilmoittautuminen ja opintomaksut.

Varaamme oikeuden koulutuskokonaisuutta ja eri koulutuksia koskeviin muutoksiin.

Ohjeita opiskeluun

Tutustu opiskelun käytäntöihin. Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Etsitkö jotain muuta?

Tutustu avointen yliopisto-opintojen koko opintotarjontaan.