Luonnon monimuotoisuus ja kestävyys
Luonnon monimuotoisuus tarkoittaa luonnon ja ekosysteemien kirjoa ja sillä on tärkeä merkitys elämän kestävyydelle. Ihmisen toiminnan seurauksena luonnon moninaisuus on köyhtymässä. Monimuotoisuuden vaaliminen ja kestävyys tulisi ottaa huomioon kaikessa toiminnassamme.

Haluatko ymmärtää, mikä merkitys luonnon monimuotoisuudella on elämän kestävyydelle?

Luonnon moninaisuus on häviämässä ja köyhtymässä ihmisen toiminnan seurauksena. Luonnon moninaisuuden köyhtymisellä on vakavia vaikutuksia luontoon ja ihmisten hyvinvointiin. Monia eläin- ja kasvilajeja on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Monimuotoisuus on erittäin tärkeätä ekosysteemeille ja niiden tarjoamille palveluille kuten pölytys, maaperän hedelmällisyys, tulvasuoja sekä elintarvikkeiden ja lääkkeiden tuotanto.

 

Olemme koonneet yhteen luonnon monimuotoisuuteen ja kestävyyteen liittyviä kursseja.

Esimerkkejä kursseilla käsiteltävistä teemoista ja sisällöistä:

  • kestävyyskysymysten kompleksisuus ja systeeminen lähestymistapa, kestävyyskysymysten ratkaisukeinot
  • biodiversiteettikriisi ja biodiversiteettikato
  • kiertotalous
  • ympäristö- ja luonnonsuojelu, ympäristötutkimus, ilmastonmuutos, ympäristöongelmien yhteenkietoutuneisuus
  • ilmastonsäätely, ekosysteemit, elinkierrot
  • evoluutio ilmiönä ja evoluutioteoria, luonnonvalinta ja eliöiden sopeutuminen ympäristöön
  • miten luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vaikuttaa luontoon ja ihmisten hyvinvointiin

 

Kenelle?

Jos haluat tietää, miten luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vaikuttaa luontoon ja ihmisten hyvinvointiin ja mitkä ovat köyhtymisen syitä.

Jos haluat oppia systeemiajattelusta ja miten eri ympäristöongelmat ovat kietoutuneet yhteen.

Jos haluat syventää ymmärrystäsi ympäristöntutkimuksesta, ympäristöongelmista, niiden ratkaisemisesta sekä ympäristönsuojelusta.

Nämä kurssit ovat sinulle, joka haluat ymmärtää kestävyyskysymysten erilaisia haasteita ja niihin liittyviä ilmiöitä ja prosesseja ja etsiä niihin ratkaisuja.
Hyödyt ja tavoitteet

Perehdyt erilaisiin kestävyyshaasteisiin, käynnissä oleviin muutoksiin ja niiden taustalla oleviin prosesseihin tai ilmiöihin.

Opit, miten ihmisen toiminta ja ilmastonmuutos vaikuttaa ekosysteemeihin, biodiversiteettiin ja eliöiden sopeutumiseen ympäristöön.

Saat yleiskäsityksen evoluutiosta ilmiönä ja sen eri taustaehdoista, prosesseista, tasoista ja seurauksista.

Opit ymmärtämään, miksi luonnon monimuotoisuudella on merkittävä rooli tarkasteltaessa maapallon kestävyyttä.
Rakenne ja sisältö

Luonnon monimuotoisuus ja kestävyys -teemakokonaisuus koostuu useiden eri tieteenalojen kursseista. Voit kiinnostuksesi ja tarpeidesi mukaan suorittaa kaikki kurssit tai vain yksittäisiä kursseja.

Voit kiinnostuksesi ja tarpeidesi mukaan suorittaa kaikki kurssit tai vain yksittäisiä kursseja.

 

SUST-001 Kestävyyskurssi 3 op

Kurssi koostuu kuudesta teemamoduulista; Globaalien luonnonjärjestelmien turvaaminen, Hyvinvointi ja mahdollisuudet muutokseen, Kestävä ja oikeudenmukainen talous, Kestävä ja terveellinen ruokajärjestelmä, Ilmastonmuutos ja oikeudenmukainen energiasiirtymä ja Kaupunkiseutujen kehitys, joissa perehdytään kyseiseen teemaan liittyviin kestävyyshaasteisiin, havaintoihin käynnissä olevista muutoksista, muutosten taustalla oleviin prosesseihin tai ilmiöihin sekä näiden kestävyyshaasteiden ratkaisukeinoihin.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Syksy 2022: 31.10.-18.12.2022

Kevät 2023: 13.3.-7.5.2023

YMPÄRISTÖTIETEIDEN OPINTOJA:

ENV-101A Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen, tutustumiskurssi 2 op

Tällä tutustumiskurssilla opit, millaiselta ympäristöongelmien kokonaiskenttä näyttää globaalisti, ja mitä näille ongelmille voidaan tehdä.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Syksy 2022: 6.9.-21.10.2022 Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen, tutustumiskurssi 2 op

Kevät 2023: tiedot julkaistaan myöhemmin.
 

ENV-101 Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 5 op

Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat mm. ylikulutus, resurssien käyttö, maatalous, kaupungistuminen sekä biodiversiteettikriisi sekä systeemiajattelu ja ympäristöongelmien yhteenkytkeytyneisyys.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Syksy 2022: 6.9.-21.10.2022 Maailman ympästistöongelmat ja niiden ratkaiseminen

Kevät 2023: tiedot julkaistaan myöhemmin.

ENV-102 Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin 5 op

Kurssin sisältöjä ovat mm. miten aineet kiertävät ja mikä niitä säätelee, uusiutumattomat ja uusiutuvat luonnonvarat, ilmastonsäätely, ekosysteemit ja biodiversiteetti.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Kevät 2023: 30.1.-6.3.2023

ENV-104 Monitieteinen ympäristötutkimus 5 op

Kurssilla opit mm. ympäristöntutkimuksen keskeisimmät käsitteet sekä eri tieteenalojen ympäristöntutkimuksen eri menetelmiä, tuloksia, teorioita ja lähestymistapoja ja tapoja tuottaa tieteellistä ympäristötietoa.

Syksy 2022: 1.11.-15.12.2022 Monitieteinen ympäristötutkimus -tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op

Kesä 2023: tiedot julkaistaan myöhemmin

 

BIOLOGIAN OPINTOJA:

BIO-101 Eliökunnan evoluutio 5 op

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskäsitys maapallon eliökunnasta ja sen evoluutiosta sekä evolutiikan ja systematiikan perusteista. Sisältöjä ovat mm. eliökunnan historia, muuntelu, luonnonvalinta, lajiutuminen, lajikäsite ja eliöiden sopeutuminen ympäristöön.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Syksy 2022: 3.10-27.10.2022 Eliökunnan evoluutio 5 op

BIO-104 Ekologian perusteet 5 op

Kurssilla opit, mitä ekologia on tieteenalana ja mitä ekologiassa tutkitaan. Kurssin teemoja ovat populaatioiden vaihtelut, populaatioiden sääntely, eliöyhteisöt, lajien väliset vuorovaikutukset, elinkierrot, sopeumat, luonnonsuojelu, ekosysteemit ja vesien ekologia.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Syksy 2022: 8.11.-30.11.2022 Ekologian perusteet 5 op
 

MAANTIETEEN OPINTOJA:

MAA-101 Maantiede tieteenalana 5 op

Kurssilla käydään läpi maantieteen kehitystä tieteenalana, maantieteen eri osalohkojen ominaispiirteitä, tieteenalan nykyisen kehityksen keskeisiä suuntia sekä maantieteen merkitystä tieteiden kentässä.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Syksy 2022: 5.9.20.10.2022

MAATALOUSTIETEEN OPINTOJA:

MAAT-051 Kiertotalous.nyt 3 op MOOC

Kurssilla käsitellään kiertotalouden perusperiaatteita, pohditaan nykyisen resurssien kulutuksen ongelmia ja kuinka kiertotalous voi auttaa ratkaisemaan näitä ongelmia. Lisäksi tutustutaan keinoihin, joilla kiertotaloutta voidaan edistää ja millä käytännön toimilla voidaan edistää kiertotaloutta.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Joustava aloitus 16.8.2022-31.7.2023

 

AGRI-222 Sustainable Food Systems

The contents follow the generic framework of “sustainable diet”, including dimensions of food safety, food security, food cultures, ethics, economics, social acceptability, ecology, environment, and natural resources.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Syksy 2022

 

ELINTARVIKETIETEIDEN OPINTOJA:

ETK-011 Ruoka 1.0 MOOC 2 op

Kurssilla käsitellään mm. ruokajärjestelmää, ruoantuotantoa sekä elintarviketaloutta ja kulutusta ja ruokaa ja kestävyyttä.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Joustava aloitus: kurssi auki: 15.8.2022-31.7.2023

 

YMPÄRISTÖMUUTOKSEN JA GLOBAALIN KESTÄVYYDEN OPINTOJA (Environmental change and global sustainability):
 

ECGS-001 Introduction to Sustainability Science 5 cr

The course introduces basic principles of sustainability science with special reference to its interdisciplinary and systemic dimensions. The theoretical and methodological orientation is clarified through addressing real world sustainability problems like food security, energy production, climate change, access to clean water and other complex or wicked problems.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Syksy 2022: 7.9.-21.10.2022 Introduction to sustainability science 5 cr

ILMAKEHÄTIETEIDEN MAISTERIOHJELMAN OPINTOJA

Sustainable.now (5 op)

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Syksy 2022: 12.9.-17.10.2022 Sustainable.now 5 cr

Opintopisteet ja todistus opintosuorituksista

Suoritetut kurssit kirjataan Helsingin yliopiston opintorekisteriin! (Rekisteröinti toteutetaan yksittäisinä kursseina, eikä kursseja sidota viralliseksi kokonaisuudeksi.)

Lue lisää:

Arviointi ja opintosuoritukset

Opintoja koskevat todistukset

Hinta ja ilmoittautuminen

Opintojen hinta on 15e / opintopiste. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan kurssisivun Ilmoittaudu-painikkeen kautta. Lue lisää: Ilmoittautuminen ja opintomaksut.

Varaamme oikeuden koulutuskokonaisuutta ja eri koulutuksia koskeviin muutoksiin.

Ohjeita opiskeluun

Tutustu opiskelun käytäntöihin. Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Etsitkö jotain muuta?

Tutustu avointen yliopisto-opintojen koko opintotarjontaan.