Luonnon monimuotoisuus ja kestävyys

Luonnon monimuotoisuus tarkoittaa luonnon ja ekosysteemien kirjoa ja sillä on tärkeä merkitys elämän kestävyydelle. Ihmisen toiminnan seurauksena luonnon moninaisuus on köyhtymässä. Monimuotoisuuden vaaliminen ja kestävyys tulisi ottaa huomioon kaikessa toiminnassamme.

Haluatko ymmärtää, mikä merkitys luonnon monimuotoisuudella on elämän kestävyydelle?

Luonnon moninaisuus on häviämässä ja köyhtymässä ihmisen toiminnan seurauksena. Luonnon moninaisuuden köyhtymisellä on vakavia vaikutuksia luontoon ja ihmisten hyvinvointiin. Monia eläin- ja kasvilajeja on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Monimuotoisuus on erittäin tärkeätä ekosysteemeille ja niiden tarjoamille palveluille kuten pölytys, maaperän hedelmällisyys, tulvasuoja sekä elintarvikkeiden ja lääkkeiden tuotanto.

 

Olemme koonneet yhteen luonnon monimuotoisuuteen ja kestävyyteen liittyviä kursseja.

Esimerkkejä kursseilla käsiteltävistä teemoista ja sisällöistä:

  • kestävyyskysymysten kompleksisuus ja systeeminen lähestymistapa, kestävyyskysymysten ratkaisukeinot
  • biodiversiteettikriisi ja biodiversiteettikato
  • kiertotalous
  • ympäristö- ja luonnonsuojelu, ympäristötutkimus, ilmastonmuutos, ympäristöongelmien yhteenkietoutuneisuus
  • ilmastonsäätely, ekosysteemit, elinkierrot
  • evoluutio ilmiönä ja evoluutioteoria, luonnonvalinta ja eliöiden sopeutuminen ympäristöön
  • miten luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vaikuttaa luontoon ja ihmisten hyvinvointiin

 

Kenelle?

Jos haluat tietää, miten luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vaikuttaa luontoon ja ihmisten hyvinvointiin ja mitkä ovat köyhtymisen syitä.

Jos haluat oppia systeemiajattelusta ja miten eri ympäristöongelmat ovat kietoutuneet yhteen.

Jos haluat syventää ymmärrystäsi ympäristöntutkimuksesta, ympäristöongelmista, niiden ratkaisemisesta sekä ympäristönsuojelusta.

Nämä kurssit ovat sinulle, joka haluat ymmärtää kestävyyskysymysten erilaisia haasteita ja niihin liittyviä ilmiöitä ja prosesseja ja etsiä niihin ratkaisuja.
Hyödyt ja tavoitteet

Perehdyt erilaisiin kestävyyshaasteisiin, käynnissä oleviin muutoksiin ja niiden taustalla oleviin prosesseihin tai ilmiöihin.

Opit, miten ihmisen toiminta ja ilmastonmuutos vaikuttaa ekosysteemeihin, biodiversiteettiin ja eliöiden sopeutumiseen ympäristöön.

Saat yleiskäsityksen evoluutiosta ilmiönä ja sen eri taustaehdoista, prosesseista, tasoista ja seurauksista.

Opit ymmärtämään, miksi luonnon monimuotoisuudella on merkittävä rooli tarkasteltaessa maapallon kestävyyttä.
Rakenne ja sisältö

Luonnon monimuotoisuus ja kestävyys -teemakokonaisuus koostuu useiden eri tieteenalojen kursseista. Voit kiinnostuksesi ja tarpeidesi mukaan suorittaa kaikki kurssit tai vain yksittäisiä kursseja.

Kaikille koulutusohjelmille yhteinen kurssi
 

Kaikille koulutusohjelmille yhteinen kurssi Opintojakso on Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille pakollinen tai valinnainen opintojakso koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaisesti.
Ympäristötieteiden opintoja Ympäristötieteet perehtyvät luontoon ja ihmisen muokkaamiin ympäristöihin.
Biologian opintoja Biologian opinnoissa perehdytään elämään sen eri tasoilla molekyyleistä ja soluista eliöihin ja ekosysteemeihin.
Maantieteen opintoja Maantieteen koulutusohjelma tutkii luonnonjärjestelmiä sekä yhteiskunnan jäsentymistä ja muutosta alueellisesta näkökulmasta. Opinnoissa tarkastellaan myös ihmisen ja ympäristön keskinäistä vuorovaikutusta.
Maataloustieteiden opintoja Maataloustieteet soveltavat biologiaa, kemiaa, fysiikkaa ja taloustiedettä ruoan- ja energiantuotantoon, jotka ovat ihmiskunnan tulevaisuuden suurimpia haasteita sekä kotimaassa että globaalisti.
Elintarviketieteiden opintoja Maailman muuttuessa kansalaisten tietoisuus ja vaatimukset ruoan ja ravinnon ekologisuudesta ja eettisyydestä kasvavat. Myös uudet teknologiat ja ruokatrendit luovat mahdollisuuksia elintarviketeollisuudelle. Niiden myötä elintarviketieteiden osaamiselle on tulevaisuudessa kysyntää.
Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Opintoihin ilmoittaudutaan verkossa kurssi kerrallaan. Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Opintomaksun suuruus riippuu kurssin laajuudesta ja on 15 euroa / opintopiste. 

Jos kurssi on MOOC (Massive Open Online Course, kaikille avoin verkkokurssi), alkaa opiskelu kirjautumalla kurssin verkko-oppimisympäristöön. Opiskelu on maksutonta. Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan vasta kurssin päätteeksi siinä tapauksessa, että opiksleija haluaa kurssista suoritusmerkinnän yliopiston opintotietojärjestelmään. 

Löydät ilmoittautumista ja opintomaksua koskevat ohjeet kunkin kurssin kurssisivulta sekä kootusti verkkosivultamme Ilmoittautuminen ja opintomaksut. 

 

Opintopisteet ja todistus opintosuorituksista

Suoritetut opinnot kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään yksittäisinä kursseina. Kurssit eivät muodosta virallista, kokonaisuutena kirjattavaa opintokokonaisuutta. 

Lisätietoa arvioinnista, opintosuoritusten kirjaamisesta ja todistuksista Opiskelijan ohjeissa:

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Etsitkö jotain muuta?

Tutustu avointen yliopisto-opintojen koko opintotarjontaan.