Luonnon monimuotoisuus ja kestävyys

Luonnon monimuotoisuus tarkoittaa luonnon ja ekosysteemien kirjoa ja sillä on tärkeä merkitys elämän kestävyydelle. Ihmisen toiminnan seurauksena luonnon moninaisuus on köyhtymässä. Monimuotoisuuden vaaliminen ja kestävyys tulisi ottaa huomioon kaikessa toiminnassamme.

Haluatko ymmärtää, mikä merkitys luonnon monimuotoisuudella on elämän kestävyydelle?

Luonnon moninaisuus on häviämässä ja köyhtymässä ihmisen toiminnan seurauksena. Luonnon moninaisuuden köyhtymisellä on vakavia vaikutuksia luontoon ja ihmisten hyvinvointiin. Monia eläin- ja kasvilajeja on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Monimuotoisuus on erittäin tärkeätä ekosysteemeille ja niiden tarjoamille palveluille kuten pölytys, maaperän hedelmällisyys, tulvasuoja sekä elintarvikkeiden ja lääkkeiden tuotanto.

 

Olemme koonneet yhteen luonnon monimuotoisuuteen ja kestävyyteen liittyviä kursseja.

Esimerkkejä kursseilla käsiteltävistä teemoista ja sisällöistä:

  • kestävyyskysymysten kompleksisuus ja systeeminen lähestymistapa, kestävyyskysymysten ratkaisukeinot
  • biodiversiteettikriisi ja biodiversiteettikato
  • kiertotalous
  • ympäristö- ja luonnonsuojelu, ympäristötutkimus, ilmastonmuutos, ympäristöongelmien yhteenkietoutuneisuus
  • ilmastonsäätely, ekosysteemit, elinkierrot
  • evoluutio ilmiönä ja evoluutioteoria, luonnonvalinta ja eliöiden sopeutuminen ympäristöön
  • miten luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vaikuttaa luontoon ja ihmisten hyvinvointiin

 

Kenelle?

Jos haluat tietää, miten luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vaikuttaa luontoon ja ihmisten hyvinvointiin ja mitkä ovat köyhtymisen syitä.

Jos haluat oppia systeemiajattelusta ja miten eri ympäristöongelmat ovat kietoutuneet yhteen.

Jos haluat syventää ymmärrystäsi ympäristöntutkimuksesta, ympäristöongelmista, niiden ratkaisemisesta sekä ympäristönsuojelusta.

Nämä kurssit ovat sinulle, joka haluat ymmärtää kestävyyskysymysten erilaisia haasteita ja niihin liittyviä ilmiöitä ja prosesseja ja etsiä niihin ratkaisuja.
Hyödyt ja tavoitteet

Perehdyt erilaisiin kestävyyshaasteisiin, käynnissä oleviin muutoksiin ja niiden taustalla oleviin prosesseihin tai ilmiöihin.

Opit, miten ihmisen toiminta ja ilmastonmuutos vaikuttaa ekosysteemeihin, biodiversiteettiin ja eliöiden sopeutumiseen ympäristöön.

Saat yleiskäsityksen evoluutiosta ilmiönä ja sen eri taustaehdoista, prosesseista, tasoista ja seurauksista.

Opit ymmärtämään, miksi luonnon monimuotoisuudella on merkittävä rooli tarkasteltaessa maapallon kestävyyttä.
Rakenne ja sisältö

Luonnon monimuotoisuus ja kestävyys -teemakokonaisuus koostuu useiden eri tieteenalojen kursseista. Voit kiinnostuksesi ja tarpeidesi mukaan suorittaa kaikki kurssit tai vain yksittäisiä kursseja.

Voit kiinnostuksesi ja tarpeidesi mukaan suorittaa kaikki kurssit tai vain yksittäisiä kursseja.

Kestävyyskurssi 3 op (SUST-001) 

Kurssi koostuu kuudesta teemamoduulista; Globaalien luonnonjärjestelmien turvaaminen, Hyvinvointi ja mahdollisuudet muutokseen, Kestävä ja oikeudenmukainen talous, Kestävä ja terveellinen ruokajärjestelmä, Ilmastonmuutos ja oikeudenmukainen energiasiirtymä ja Kaupunkiseutujen kehitys, joissa perehdytään kyseiseen teemaan liittyviin kestävyyshaasteisiin, havaintoihin käynnissä olevista muutoksista, muutosten taustalla oleviin prosesseihin tai ilmiöihin sekä näiden kestävyyshaasteiden ratkaisukeinoihin.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Syksy 2023

Kurssi järjestetään seuraavan kerran kevätlukukaudella 2024. 
 

YMPÄRISTÖTIETEIDEN OPINTOJA: 

ENV-102 Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin 5 op

Kurssin sisältöjä ovat mm. miten aineet kiertävät ja mikä niitä säätelee, uusiutumattomat ja uusiutuvat luonnonvarat, ilmastonsäätely, ekosysteemit ja biodiversiteetti.

Kurssi järjestetään seuraavan kerran kevätlukukaudella 2024. Kurssisivu
 

BIOLOGIAN OPINTOJA:

Ekologian perusteet 5 op (BIO-104)

Kurssilla opit, mitä ekologia on tieteenalana ja mitä ekologiassa tutkitaan. Kurssin teemoja ovat populaatioiden vaihtelut, populaatioiden sääntely, eliöyhteisöt, lajien väliset vuorovaikutukset, elinkierrot, sopeumat, luonnonsuojelu, ekosysteemit ja vesien ekologia.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Syksy 2023: Kurssisivu
 

MAANTIETEEN OPINTOJA:

MAA-101 Maantiede tieteenalana 5 op

Kurssilla käydään läpi maantieteen kehitystä tieteenalana, maantieteen eri osalohkojen ominaispiirteitä, tieteenalan nykyisen kehityksen keskeisiä suuntia sekä maantieteen merkitystä tieteiden kentässä.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Syksy 2023: Kurssisivu

MAATALOUSTIETEEN OPINTOJA:

MAAT-051 Kiertotalous.nyt 3 op MOOC

Kurssilla käsitellään kiertotalouden perusperiaatteita, pohditaan nykyisen resurssien kulutuksen ongelmia ja kuinka kiertotalous voi auttaa ratkaisemaan näitä ongelmia. Lisäksi tutustutaan keinoihin, joilla kiertotaloutta voidaan edistää ja millä käytännön toimilla voidaan edistää kiertotaloutta.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Joustava aloitus lv 2023-2024

 

ELINTARVIKETIETEIDEN OPINTOJA:

ETK-011 Ruoka 1.0 MOOC 2 op

Kurssilla käsitellään mm. ruokajärjestelmää, ruoantuotantoa sekä elintarviketaloutta, kulutusta ja ruokaa ja kestävyyttä.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Joustava aloitus: kurssi auki: 15.8.2022-31.7.2023

Joustava aloitus: kurssi auki 14.8.2023-31.7.2024
 

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Opintoihin ilmoittaudutaan verkossa kurssi kerrallaan. Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Opintomaksun suuruus riippuu kurssin laajuudesta ja on 15 euroa / opintopiste. 

Jos kurssi on MOOC (Massive Open Online Course, kaikille avoin verkkokurssi), alkaa opiskelu kirjautumalla kurssin verkko-oppimisympäristöön. Opiskelu on maksutonta. Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan vasta kurssin päätteeksi siinä tapauksessa, että opiksleija haluaa kurssista suoritusmerkinnän yliopiston opintotietojärjestelmään. 

Löydät ilmoittautumista ja opintomaksua koskevat ohjeet kunkin kurssin kurssisivulta sekä kootusti verkkosivultamme Ilmoittautuminen ja opintomaksut.

 

 

Opintopisteet ja todistus opintosuorituksista

Suoritetut opinnot kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään yksittäisinä kursseina. Kurssit eivät muodosta virallista, kokonaisuutena kirjattavaa opintokokonaisuutta. 

Lisätietoa arvioinnista, opintosuoritusten kirjaamisesta ja todistuksista Opiskelijan ohjeissa:

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

Etsitkö jotain muuta?

Tutustu avointen yliopisto-opintojen koko opintotarjontaan.