Kestävä talous
Kestävän talouden vaihtoehtojen pitää olla houkuttelevia ja helposti saatavilla. Ratkaisujen löytämiseen tarvitaan poliittista päätöksentekoa, tieteellistä tutkimusta sekä yksilöiden uusia valintoja.
Haluatko ymmärtää mistä kaikesta kestävässä taloudessa on kysymys?

Maapallon kantokyky on kaiken elämän ja hyvinvoinnin perusta. Kestävä talous sisältää mm. sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden. Poliittisella päätöksenteolla on tärkeä merkitys siihen, miten kestävän talouden periaatteet toteutuvat sekä kansallisella että globaalilla tasolla.

Esimerkkejä kursseilla käsiteltävistä teemoista ja sisällöistä:

  • kestävyyskysymysten kompleksisuus ja systeeminen lähestymistapa, kestävyyskysymysten ratkaisukeinot
  • kiertotalous
  • taloustieteen menetelmät, talouskasvu, väestönkasvu
  • globaali taloudellinen muutos 
  • poliittinen päätöksenteko

 

Kestävä talous -teemakokonaisuuden toteuttajana toimii Avoin yliopisto.

Kenelle?

Nämä kurssit sopivat sinulle, jos haluat ymmärtää paremmin kestävän talouden mekanismeja. Kokonaisuus antaa lisää osaamista mm. talousalan ammattilaisille, opettajille, kaupunkien ja kuntien työntekijöille sekä erilaisissa julkishallinnon tehtävissä työskenteleville.

Kestävä talous on kaikkien asia.

Teemakokonaisuus sopii sinulle, joka haluat saada monitieteistä ymmärrystä kestävän talouden ja systeemitason muutoksen tarkasteluun.
Hyödyt ja tavoitteet

Kestävä talous kannattaa. Poliittisella päätöksenteolla kestävistä ratkaisuista tehdään houkuttelevampia vaihtoehtoja kuluttajille, yhteisöille ja yrityksille. Suuret muutokset vaativat kaukonäköisyyttä ja rohkeutta.

Opit ymmärtämään, miten kestävyysajattelun pitäisi ohjata kaikkea toimintaa.
Rakenne ja sisältö

Kestävä talous -teemakokonaisuus koostuu useiden eri tieteenalojen kursseista. Voit kiinnostuksesi ja tarpeidesi mukaan suorittaa kaikki kurssit tai vain yksittäisiä kursseja.

Kurssit päivitetään tälle sivulle myöhemmin.

Kursseja järjestetään...

Opintopisteet ja todistus opintosuorituksista

Suoritetut kurssit kirjataan Helsingin yliopiston opintorekisteriin! (Rekisteröinti toteutetaan yksittäisinä kursseina, eikä kursseja sidota viralliseksi kokonaisuudeksi.)

Lue lisää:

Arviointi ja opintosuoritukset

Opintoja koskevat todistukset

Hinta ja ilmoittautuminen

Opintojen hinta on 15e / opintopiste. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan kurssisivun Ilmoittaudu-painikkeen kautta. Lue lisää: Ilmoittautuminen ja opintomaksut.

Varaamme oikeuden koulutuskokonaisuutta ja eri koulutuksia koskeviin muutoksiin.

Ohjeita opiskeluun

Tutustu opiskelun käytäntöihin. Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Etsitkö jotain muuta?

Tutustu avointen yliopisto-opintojen koko opintotarjontaan.