Kestävä talous

Kestävän talouden vaihtoehtojen pitää olla houkuttelevia ja helposti saatavilla. Ratkaisujen löytämiseen tarvitaan poliittista päätöksentekoa, tieteellistä tutkimusta sekä yksilöiden uusia valintoja.
Mitä on kestävä talous?

Maapallon kantokyky on kaiken elämän ja hyvinvoinnin perusta. Kestävä talous sisältää mm. sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden. Poliittisella päätöksenteolla on tärkeä merkitys siihen, miten kestävän talouden periaatteet toteutuvat sekä kansallisella että globaalilla tasolla.

Esimerkkejä kursseilla käsiteltävistä teemoista ja sisällöistä:

  • kestävyyskysymysten kompleksisuus ja systeeminen lähestymistapa, kestävyyskysymysten ratkaisukeinot
  • kiertotalous
  • taloustieteen menetelmät, talouskasvu, väestönkasvu
  • globaali taloudellinen muutos 
  • poliittinen päätöksenteko

 

Kestävä talous -teemakokonaisuuden toteuttajana toimii Avoin yliopisto.

Kenelle?

Nämä kurssit sopivat sinulle, jos haluat ymmärtää paremmin kestävän talouden mekanismeja. Kokonaisuus antaa lisää osaamista mm. talousalan ammattilaisille, opettajille, kaupunkien ja kuntien työntekijöille sekä erilaisissa julkishallinnon tehtävissä työskenteleville.

Kestävä talous on kaikkien asia.

Teemakokonaisuus sopii sinulle, joka haluat saada monitieteistä ymmärrystä kestävän talouden ja systeemitason muutoksen tarkasteluun.
Hyödyt ja tavoitteet

Kestävä talous kannattaa. Poliittisella päätöksenteolla kestävistä ratkaisuista tehdään houkuttelevampia vaihtoehtoja kuluttajille, yhteisöille ja yrityksille. Suuret muutokset vaativat kaukonäköisyyttä ja rohkeutta.

Opit ymmärtämään, miten kestävyysajattelun pitäisi ohjata kaikkea toimintaa.
Rakenne ja sisältö

Kestävä talous -teemakokonaisuus koostuu useiden eri tieteenalojen kursseista. Voit kiinnostuksesi ja tarpeidesi mukaan suorittaa kaikki kurssit tai vain yksittäisiä kursseja, kuitenkin vähintään 15 op.

 

Taloustieteen näkökulmia Valitse näistä mieleisesi kurssit. Huom. Jos valitset kurssin Talouden verkkokurssi: Miten talous toimii? 2 op valitse myös Ekologisesta kestävyydestä kurssi Kiertotalous nyt! 3 op
Ekologisia näkökulmia Valitse näistä mieleisesi kurssit. Huom. Jos valitset kurssin Kiertotalous nyt! 3 op valitse myös Taloudellisesta kestävyydestä Talouden verkkokurssi: Miten talous toimii? 2 op
Sosiaalisia, polittiisia ja globaaleja näkökulmia Valitse näistä mieleisesi kurssit.
Opintopisteet ja todistus opintosuorituksista

Suoritetut kurssit kirjataan Helsingin yliopiston opintorekisteriin! (Rekisteröinti toteutetaan yksittäisinä kursseina, eikä kursseja sidota viralliseksi kokonaisuudeksi.)

Lue lisää:

Arviointi ja opintosuoritukset

Opintoja koskevat todistukset

Hinta ja ilmoittautuminen

Opintojen hinta on 15e / opintopiste. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan kurssisivun Ilmoittaudu-painikkeen kautta. Lue lisää: Ilmoittautuminen ja opintomaksut.

Varaamme oikeuden koulutuskokonaisuutta ja eri koulutuksia koskeviin muutoksiin.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Etsitkö jotain muuta?

Tutustu avointen yliopisto-opintojen koko opintotarjontaan.