Oppivat aivot
Oppivat aivot -teemaopintokokonaisuus esittelee aivotutkimuksen menetelmiä oppimisen tukemisessa. Teemakokonaisuuten sisältyvillä kursseilla saa peruskäsityksen aivotutkimuksen menetelmistä ja aivojen toiminnasta oppimisen näkökulmasta.
Ha­luat­ko oppia miten aivotutkimusta sovelletaan oppimisen kysymyksiin?

Helsingin yliopistossa tehdään monipuolista oppimisen ja opetuksen tutkimusta sekä aivotutkimusta, jota sovelletaan oppimisen kysymyksiin.

Poimintoja kokonaisuuteen kuuluvien kurssien teemoista ja aihepiireistä:
 

  • Aivojen muovautuvuus ja aivojen toiminnan perusperiaatteet
  • Aivojen muovautuvan toiminnan ja oppimisen yhteydet
  • Aivojen tutkimusmenetelmät ja niiden keskeiset oppimiseen liittyvät tulokset
  • Aivotutkimuksen soveltamismahdollisuudet oppimisen ja opetuksen ja kasvatuksen alalla

Oppivat aivot -teemakokonaisuuden toteuttajana toimii Avoin yliopisto.

Kenelle?

Teemakokonaisuus sopii luokanopettajille, aineenopettajille, varhaiskasvattajille ja erityispedagogiikan parissa työskenteleville sekä kaikille aivoista ja oppimisesta kiinnostuneille.

Monitieteinen kokonaisuus sopii monenlaisille opiskelijoille myös kasvatustieteen ulkopuolelta.
Hyödyt ja tavoitteet

Kursseilla käsitellään neurotieteen uusimpia tutkimuslöydöksiä ja niiden valossa oppimisen esteitä ja hidasteita - esimerkiksi lukivaikeutta, matematiikan oppimisen erityisvaikeutta, tarkkaavuuden pulmia, autismikirjoa ja kuulovammoja - mutta myös oppimista edistäviä ilmiöitä kuten unen, liikunnan ja taito- ja taideaineiden vaikutusta aivoihin ja oppimiseen.

Teemakokonaisuus auttaa suunnittelemaan eri ikäisten kasvatusta, opetusta ja koulutusta siten, että sen toteutus ja menetelmät sopivat paitsi neurotyypillisille oppijoille, myös laajalle kirjolle erityisiä oppijoita.
Rakenne ja sisältö

Oppivat aivot -teemakokonaisuus muodostuu kolmesta kurssista, jotka muodostavat 15 op laajuisen kokonaisuuden. Voit halutessasi suorittaa joko koko kokonaisuuden tai vain yksittäisiä kursseja oman kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaan.

Mikäli kiinnostunut syventämään ymmärrystäsi aivojen oppimisesta suosittelemme näiden kolmen kurssin rinnalle myös Johdatus neuropsykologiaan 5 op -kurssia, joka on osa psykologian perusopintokokonaisuutta 25 op.

Aivot ja oppiminen 5 op

Kurssilla käsitellään mm. keskushermoston kehitystä ja aivotoiminnan muovautuvuutta, aivojen muovautuvuuden tukemista sekä oppimisvaikeuksien diagnostiikkaan liittyviä erityiskysymyksiä.
Kurssi on osa erityispedagogiikan aineopintoja.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Syksy 2022: Aivot ja oppiminen 5 op

 

Neuroscientific approach to artistic practical subjects 5 cr

Kurssilla tutustutaan aivotutkimuksen menetelmiin taito- ja taideaineisiin liittyvän tutkimuksen näkökulmasta ja opitaan keskeisimpiä tuloksia taito- ja taideaineiden neurotieteeseen ja oppimisvaikutuksiin liittyen.
Kurssi on Changing Education -maisteriohjelman valinnaisia opintoja.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Syksy 2021
Kevät 2022
Syksy 2022
Kesä 2023 (independent)

Neuroscience in Educational Sciences 5 cr

Kurssilla perehdytään aivojen tutkimusmenetelmiin, niiden keskeisiin oppimiseen liittyviin tuloksiin ja soveltamismahdollisuuksiin oppimisen ja opettamisen alalla.
Kurssi on Changing Education -maisteriohjelman pakollisia opintoja.
 

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Kevät 2022
Kevät/Kesä 2022 (independent)
Kesä 2023 (independent)

 

Jos haluat vielä syventää tietämystäsi aivoista:

Tämä kurssi suositellaan suoritettavaksi kolmen edellisen kurssin jälkeen.

Johdatus neuropsykologiaan 5 op

Kurssin sisältöjä:

  • hermosolujen rakenne ja toiminta
  • hermoston rakenne, toiminta ja kehitys
  • aivotutkimusmenetelmien perusteet
  • pääpiirteet kognitiivisten toimintojen (havaitseminen, oppiminen, muisti, kieli) neuraalisesta perustasta

Kurssi on osa psykologian perusopintoja.

Kurssi järjestetään seuraavasti:

Kolme kertaa vuodessa: syksyllä,  keväällä ja kesällä.

Opintopisteet ja todistus opintosuorituksista

Suoritetut kurssit kirjataan Helsingin yliopiston opintorekisteriin! (Rekisteröinti toteutetaan yksittäisinä kursseina, eikä kursseja sidota viralliseksi kokonaisuudeksi.)

Lue lisää:

Arviointi ja opintosuoritukset

Opintoja koskevat todistukset

Hinta ja ilmoittautuminen

Opintojen hinta on 15e / opintopiste. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan kurssisivun Ilmoittaudu-painikkeen kautta. Lue lisää: Ilmoittautuminen ja opintomaksut.

Varaamme oikeuden koulutuskokonaisuutta ja eri koulutuksia koskeviin muutoksiin.

Ohjeita opiskeluun

Tutustu opiskelun käytäntöihin. Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

 

Etsitkö jotain muuta?

Tutustu avointen yliopisto-opintojen koko opintotarjontaan.