Avoin yliopisto: Yleinen kirjallisuustiede

Yleinen kirjallisuustiede on taiteiden tutkimuksen kandi- ja maisteriohjelmien opintosuunta. Osa yleisen kirjallisuustieteen opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajemman opintokokonaisuuden (15-30 op).

Yleisen kirjallisuustieteen tavoitteena on perehdyttää opiskelija teoreettisesti ja metodisesti perusteltuun kirjallisuuden lukemiseen ja tutkimukseen. Oppiaineessa keskitytään kirjallisuuden sekä sen tutkimuksen ja kritiikin filosofisiin perusteisiin, teorioihin ja metodeihin. Käsiteltävää kirjallisuutta ei rajata historiallisesti, kielellisesti tai lajiperustein.

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman opintoja

Voit opiskella yleisen kirjallisuustieteen opintotarjonnasta sinulle sopivia yksittäisiä perus- ja aineopintotasoisia kursseja tai suorittaa koko opintokokonaisuuden perusopinnoista (30 op) tai valinnaisten opintojen opintokokonaisuuden (15 op).

Kurssit sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille! Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.
Lisätiedot voit tarkistaa kunkin kurssin kurssisivulta.
 

Ennakkotiedot lukuvuoden 2023–2024 kursseista julkaistaan 31.3.2023 sivulla:
Ennakkotietoa tulevista opinnoista.
Lukuvuoden 2023-2024 valmis opintotarjonta julkaistaan 1.7.2023.

Lukuvuonna 2023-2024 järjestettävät yleisen kirjallisuustieteen opinnot
(päivitetty 22.9.2023)

Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot (30 op) ja Yleisen kirjallisuustieteen opintokokonaisuus (15 op):

 • TTK-410 Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op (lähiopinnot), alk. 09/2023
 • TTK-YL110 Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen 5 op Syyskuussa 2023 alkaa kaksi kurssia.
  Toinen toteutetaan lähiopintoina ja toinen verkko-opintoina.
 • TTK-YL120 Perusopintojen tekstianalyysi 5 op:
  kolme kurssia lukuvuoden aikana, jotka alkavat syyskuussa 2023 lähiopinnot), tammikuussa 2024 (lähiopinnot) ja maaliskuussa 2024 (verkko-opinnot).
 • TTK-YL130 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä 5 op (lähiopinnot), alk. 10/2023
 • TTK-YL140 Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin: Antiikin kirjallisuushistoria 5 op (verkko-opinnot), alk. 10/2023
 • TTK-YL150 Kirjallisuushistoria II: Ympäristökriisi ja myytit nykykirjallisuudessa 5 op (lähiopinnot), alk. 03/2024

Yleisen kirjallisuustieteen aineopinnoista järjestetään seuraavat kurssit:

 • TTK-YL210 Aineopintojen tekstianalyysi: Kuningas Oidipus ja sen adaptaatiot 5 op (lähiopinnot), alk. 10/2023
 • TTK-YL221 Kertomuksen teoria: Kertomus ja etiikka -luentopraktikumi 5 op (lähiopinnot), alk. 01/2024
 • TTK-YL223 Lajiteoria: Uusviktoriaanisen romaanin teemapraktikumi 5 op (lähiopinnot), alk.03/2024
 • TTK-YL230 Kirjallisuudentutkimuksen klassikoita 5 op (verkko-opetusta), alk. 09/2023
 • TTK-YL243 Postkoloniaalinen kirjallisuus: Postcolonial Literature 5 op (monimuoto-opetus), alk. 03/2024
 • TTK-YL260 Kirjallisuudenhistoria III: syventävä jakso: Kirjallisuus ja aika 5 op (lähiopinnot), alk. 01/2024
 • TTK-YL260 Kirjallisuudenhistoria III: syventävä jakso: Sonetti Dantesta Dylaniin 5 op (verkko-opinnot), alk. 01/2024

Lisäksi voit suorittaa Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman yhteisistä aineopinnoista seuraavan kurssin:

 • TTK-420 Taiteiden tutkimuksen historia 5 op (lähiopinnot), alkaa 11/2023

Muutokset kurssitarjontaan mahdollisia.

Tutustu kursseihin tarkemmin kurssisivuilla (alla). Kurssisivuilta löydät tiedot mm. kurssien suoritustavoista, aikatauluista ja ilmoittautumisen ajankohdista.

Opintokokonaisuuden suoritettuasi  tunnet kirjallisuudentutkimuksen ja tekstianalyysin perusteita. Osaat keskustella kirjallisuushistorian aikakausista ja kirjallisuudenlajien kehityksestä. Lisäksi tunnet eri aikakausien keskeisiä kirjailijoita ja osaat kuvata heidän teostensa yhteyksiä ajan estetiikkaan ja kulttuuriin.

Osa opinnoista opinnoista järjestetään yhteisopetuksena taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kanssa.

Perusopinnot Yleisen kirjallisuustieteen perusopintoja 30 op järjestetään lukuvuosittain.

15 opintopisteen kokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi ja kaksi vapaavalintaista kurssia. Kaikkia kursseja ei välttämättä tarjota avoimina yliopisto-opintoina joka lukuvuosi.

Pakollinen kurssi Alla mainittu kurssi on pakollinen 15 opintopisteen kokonaisuudessa.
Valinnaiset kurssit Valitse seuraavista kaksi kurssia.
Aineopintoja Voit suorittaa yksittäisiä kursseja yleisen kirjallisuusitieteen aineopinnoista. Lukuvuonna 2023-2024 järjestetään seuraavat kurssit:
Yhteisiä aineopintoja Voit suorittaa osan Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kaikille opintosuunnille yhteisistä aineopinnoista.
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman opintoja

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on ajoittain yksittäisiä kursseja, jotka ovat osa Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman opintoja.

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman yhteisiä syventäviä  opintoja lukuvuonna 2023-2024:

 • TTM-410 Taiteet ja filosofia 5 op: Tieto, tunne ja taiteen merkitys  5 op (etä-/verkko-opinnot), alk. 09/2023
 • TTM-440 Taiteidenvälisyys: digitaalisuus, multimediaalisuus ja transmediaalisuus: Skandaalit! Taidekohut ja kulttuurikiistat 5 op (lähiopinnot), alk. 01/2024
 • TTM-440 Taiteidenvälisyys: digitaalisuus, multimediaalisuus ja transmediaalisuus: Teatteri ja uudet teknologiat 5 op (verkko-opinnot), alk.01/2024

Valinnaiset opinnot:

 • TTM-471, TTM-472 ja TTM-473 Taiteiden tutkimuksen valinnainen opintojakso: Kestävyyskurssi, taiteiden tutkimus 5 op, alk, 11/2023

Muutokset mahdollisia.

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman yhteiset syventävät opinnot Voit suorittaa yksittäisiä kursseja.
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman valinnaiset opintokokonaisuudet Voit suorittaa yksittäisiä kursseja.
Siirtymäsäännöt

Jos olet suorittanut aiempina vuosina yleisen kirjallisuustieteen opintoja, voit oheiselta sivulta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

 

 

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

 

 

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.