Avoin yliopisto: Yleinen kirjallisuustiede
Yleinen kirjallisuustiede on Helsingin yliopiston Taiteiden tutkimuksen kandi- ja maisteriohjelmien opintosuunta.

Yleisen kirjallisuustieteen tavoitteena on perehdyttää opiskelija teoreettisesti ja metodisesti perusteltuun kirjallisuuden lukemiseen ja tutkimukseen. Oppiaineessa keskitytään kirjallisuuden sekä sen tutkimuksen ja kritiikin filosofisiin perusteisiin, teorioihin ja metodeihin. Käsiteltävää kirjallisuutta ei rajata historiallisesti, kielellisesti tai lajiperustein.

Yleisessä kirjallisuustieteessä tutkitaan maailmankirjallisuutta keskittyen erityisesti suurten länsimaisten kielialueiden kirjallisuuteen:

  • miten kirjallisuus synnyttää merkityksiä ja
  • minkälaisia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia tehtäviä sillä on aikojen saatossa ollut.
Yleisen kirjallisuustieteen opintokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta.

Katso ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot
 

Kevätlukukauden 2022 koko opintotarjonta on julkaistu!
Tutustu kevään kursseihin

 

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman opintoja

Voit opiskella yleisen kirjallisuustieteen opintotarjonnasta sinulle sopivia yksittäisiä perus- ja aineopintotasoisia kursseja tai suorittaa koko opintokokonaisuuden perusopinnoista (30 op) tai valinnaisista opinnoista (15 op).

Lukuvuoden 2021-2022 opinnoista (päivitetty 29.6.2021):

Osa opinnoista järjestetään yhteistyössä Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kanssa.
Kurssit järjestetään paikkakunnasta riippumattomina etäopintoina.
 

Opetus syyslukukaudella 2021:
TTK-410 Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op (päiväopetus)
TTK-YL110 Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen 5 op

Opetus kevätlukukaudella 2022 (opinto-ohjelmat valmiit viimeistään 1.11.21):
TTK-YL140 Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin 5 op (alkaa tammikuussa -22)
TTK-YL150 Kirjallisuushistoria II: valistuksesta nykyaikaan 5 op (alkaa maaliskuussa -22)

Opetus kesällä 2022:
TTK-YL120 Perusopintojen tekstianalyysi 5 op
TTK-YL150 KIrjallisuudentutkimuksen menetslmiä 5 op
 

Perusopinnot 21-22 Yleisen kirjallisuustieteen perusopintoja 30 op järjestetään lukuvuosittain. Osa opinnoista järjestään kesäopintoina.

15 opintopisteen kokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi ja kaksi vapaavalintaista kurssia. Kaikki kursseja ei välttämättä tarjota avoimina yliopisto-opintoina joka lukuvuosi.

Pakollinen kurssi Alla mainittu kurssi on pakollinen 15 opintopisteen kokonaisuudessa.
Valinnaiset kurssit Valitse seuraavista kaksi kurssia.

Lukuvuoden 2021-2022 opinnoista (päivitetty 28.10.2021):

Syyslukukaudella 2021 järjestetään seuraavat kurssit:
TTK-YL230 Kirjallisuudentutkimuksen klassikoita 5 op
TTK-YL241 Lasten ja nuortenkirjallisuus: Johdatus lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimukseen 5 op
TTK-YL242 Populaarikirjallisuus: Kauhun ja pelon heijastuksia 5 op

Kevätlukukaudella 2022 järjestetään seuraavat kurssit (ohjelmat julkaistaan marraskuun aikana):
TTK-YL210 Aineopintojen tekstianalyysi: Feministisen kirjallisuudentutkimuksen luentopraktikum 5 op (alkaa tammikuussa -22)
TTK-YL221 Kertomuksen teoria: Feministisen kirjallisuudentutkimuksen luentopraktikum 5 op (alkaa tammikuussa -22)
TTK-YL260 Kirjallisuushistoria III syventävä jakso: Johdatus saksankieliseen nykyteatteriin ja -draamaan 5 op (alkaa maaliskuussa -22)
TTK-YL223 Lajiteoria: Johdatus saksankieliseen nykyteatteriin ja -draamaan 5 op (alkaa maaliskuussa -22)

Aineopintoja lukuvuonna 2021-2022 Voit suorittaa yksittäisiä kursseja yleisen kirjallisuusitieteen aineopinnoista.
Yhteisiä aineopintoja lukuvuonna 2021-2022 Voit suorittaa osan Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kaikille opintosuunnille yhteisistä aineopinnoista.
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman opintoja

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on ajoittain yksittäisiä kursseja, jotka ovat osa Taiteidentutkimuksen maisteriohjelman opintoja.

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman yhteisiä opintoja Voit suorittaa yksittäisiä kursseja.
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen