Avoin yliopisto: Yleinen kirjallisuustiede
Yleinen kirjallisuustiede on taiteiden tutkimuksen kandi- ja maisteriohjelmien opintosuunta. Osa yleisen kirjallisuustieteen opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajemman opintokokonaisuuden (15-30 op).

Yleisen kirjallisuustieteen tavoitteena on perehdyttää opiskelija teoreettisesti ja metodisesti perusteltuun kirjallisuuden lukemiseen ja tutkimukseen. Oppiaineessa keskitytään kirjallisuuden sekä sen tutkimuksen ja kritiikin filosofisiin perusteisiin, teorioihin ja metodeihin. Käsiteltävää kirjallisuutta ei rajata historiallisesti, kielellisesti tai lajiperustein.

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman opintoja

Voit opiskella yleisen kirjallisuustieteen opintotarjonnasta sinulle sopivia yksittäisiä perus- ja aineopintotasoisia kursseja tai suorittaa koko opintokokonaisuuden perusopinnoista (30 op) tai valinnaisten opintojen opintokokonaisuuden (15 op).

Kurssit sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille! Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.
Lisätiedot voit tarkistaa kunkin kurssin kurssisivulta.
 

Ennakkotiedot lukuvuoden 2023–2024 kursseista julkaistaan 31.3.2023 sivulla:
Ennakkotietoa tulevista opinnoista.
Lukuvuoden 2023-2024 valmis opintotarjonta julkaistaan 1.7.2023.

Lukuvuonna 2022-2023 järjestettävät yleisen kirjallisuustieteen opinnot
(päivitetty 4.11.2022)

Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot (30 op) ja Yleisen kirjallisuustieteen opintokokonaisuus (15 op):

 • TTK-410 Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op (lähiopetus), alkaa 09/2022
 • TTK-YL110 Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen 5 op (etäopetus), alkaa 09/2022
 • TTK-YL120 Perusopintojen tekstianalyysi 5 op, kesäopetus 2023 (alustava tieto)
  (Huom! kurssi järjestetään elokuussa 2022 kesäopintoina (etäopetus).Ilmoittautuminen kurssille jatkuu kurssin alkuun saakka.)
 • TTK-YL130 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä, kesäopetus 2023 (alustava tieto)
 • TTK-YL140 Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin: Antiikin kirjallisuushistoria 5 op (etäopetus), alkaa 10/2022
 • TTK-YL150 Kirjallisuushistoria II: valistuksesta nykyaikaan 5 op (etäopetus), alkaa 01/2023

Yleisen kirjallisuustieteen aineopinnoista järjestetään seuraavat kurssit:

 • TTK-YL241 Johdatus lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimukseen 5 op (voi suorittaa joko etä- tai lähiopintoina), alkaa 09/2022
 • Esseen historiaa ja teoriaa 5 op (etäopetus), alkaa 01/2023,
  vastaavuus seuraaviin opetussuunnitelman kohtiin: TTK-YL223 Lajiteoria ja TTK-Yl260 Kirjallisuushistoria III: syventävä jakso
 • TTK-YL223 Laulava salapoliisi, rikosfiktio taiteissa (lähiopinnot), alkaa 01/2023'
 • TTK-YL221 Kirjallisia henkilöitä 5 op (lähiopinnot), alkaa 02/2023

Lisäksi voit suorittaa Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman yhteisistä aineopinnoista seuraavan kurssin:

 • TTK-420 Taiteiden tutkimuksen historia 5 op (lähiopetus), alkaa 11/2022

Muutokset kurssitarjontaan mahdollisia.

Tutustu kursseihin tarkemmin kurssisivuilla (alla). Kurssisivuilta löydät tiedot mm. kurssien suoritustavoista, aikatauluista ja ilmoittautumisen ajankohdista.

Perusopinnot Yleisen kirjallisuustieteen perusopintoja 30 op järjestetään lukuvuosittain. Osa opinnoista järjestään kesäopintoina.

15 opintopisteen kokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi ja kaksi vapaavalintaista kurssia. Kaikkia kursseja ei välttämättä tarjota avoimina yliopisto-opintoina joka lukuvuosi.

Pakollinen kurssi Alla mainittu kurssi on pakollinen 15 opintopisteen kokonaisuudessa.
Valinnaiset kurssit Valitse seuraavista kaksi kurssia.
Aineopintoja Voit suorittaa yksittäisiä kursseja yleisen kirjallisuusitieteen aineopinnoista.
Yhteisiä aineopintoja Voit suorittaa osan Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kaikille opintosuunnille yhteisistä aineopinnoista.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella myös kesällä, ja kursseja alkaa aina elokuun loppuun saakka. Valtaosa opinnoista järjestetään verkossa.

Jo nyt voit tutustua myös lukuvuoden 2022-2023 opintotarjonnan ennakkotietoihin. Lukuvuoden valmis opintotarjonta julkaistaan 11.7.2022.

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman opintoja

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on ajoittain yksittäisiä kursseja, jotka ovat osa Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman opintoja.

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman yhteisiä opintoja Voit suorittaa yksittäisiä kursseja.
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman yhteiset syventävät opinnot Voit suorittaa yksittäisiä kursseja.
Siirtymäsäännöt

Jos olet suorittanut aiempina vuosina yleisen kirjallisuustieteen opintoja, voit oheiselta sivulta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

 

 

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet kootusti.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

 

 

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.