Avoin yliopisto: Yleinen kirjallisuustiede

Yleinen kirjallisuustiede on taiteiden tutkimuksen kandi- ja maisteriohjelmien opintosuunta. Osa yleisen kirjallisuustieteen opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajemman opintokokonaisuuden (15-30 op).

Yleisen kirjallisuustieteen tavoitteena on perehdyttää opiskelija teoreettisesti ja metodisesti perusteltuun kirjallisuuden lukemiseen ja tutkimukseen. Oppiaineessa keskitytään kirjallisuuden sekä sen tutkimuksen ja kritiikin filosofisiin perusteisiin, teorioihin ja metodeihin. Käsiteltävää kirjallisuutta ei rajata historiallisesti, kielellisesti tai lajiperustein.

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman opintoja

Voit opiskella yleisen kirjallisuustieteen opintotarjonnasta sinulle sopivia yksittäisiä perus- ja aineopintotasoisia kursseja tai suorittaa koko opintokokonaisuuden perusopinnoista (30 op) tai valinnaisten opintojen opintokokonaisuuden (15 op).

Kurssit sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille! Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Lisätiedot voit tarkistaa kunkin kurssin kurssisivulta.

 

Yleisen kirjallisuustieteen kandiopinnot lukuvuonna 2024-2025 
(päivitetty 17.6.2024)


Opinnot järjestetään yhteisopetuksena Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kanssa.

Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot (30 op) ja Yleisen kirjallisuustieteen opintokokonaisuus (15 op):

 • TTK-410 Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op (lähiopinnot), alkaa syyskuu 2024
 • TTK-YL110 Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen 5 op 
  Syyskuussa 2024 alkaa kaksi kurssia.
  Toinen toteutetaan lähiopintoina ja toinen etäopintoina.
 • TTK-YL120 Perusopintojen tekstianalyysi 5 op, (lähiopetus) kolme kurssia, alkaa lokakuussa 2024 ja maaliskuussa 2025 
 • TTK-YL130 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä 5 op (lähiopinnot), alkaa lokakuussa 2024
 • TTK-YL140 Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin: Antiikin kirjallisuushistoria 5 op (etäopinnot), alkaa lokakuussa 2024
 • TTK-YL150 Kirjallisuushistoria II: valistuksesta nykyaikaan 5 op (lähiopinnot), alkaa tammikuussa 2025
   
 • Kaikki perusopintojen opintojaksot (ei TTK-410) on mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana Examinarium-tenttinä. UUTTA

Yleisen kirjallisuustieteen aineopinnoista järjestetään seuraavat kurssit:

 • TTK-YL210/TTK-YL120 Perus- ja aineopintojen tekstianalyysi 5 op (lähiopetus), alkaa lokakuu 2024
  TTK-YL210 ja TTK-YL223 Moderni sotaromaani -teemapraktikumi 5 op (lähiopetus), alkaa maaliskuu 2025
 • TTK-YL230 Kirjallisuudentutkimuksen klassikoita 5 op (lähiopetus), alkaa tammikuussa 2025
 • TTK-YL260 ja TTK-YL221 Kirjallisuuden epidemiakuvaukset 5 op (lähiopetus), alkaa lokakuu 2024
   
 • Kaikki Yleinen kirjallisuusutiede, valinnaiset aineopinnot 30 opintokokonaisuuden opintojaksot on mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana Examinarium-tenttinä. UUTTA

Lisäksi voit suorittaa Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman yhteisistä aineopinnoista seuraavan kurssin:

 • TTK-420 Taiteiden tutkimuksen historia 5 op (lähiopinnot), alkaa lokakuussa 2024


Muutokset kurssitarjontaan mahdollisia.

Tutustu kursseihin tarkemmin kurssisivuilla (alla). Kurssisivuilta löydät tiedot mm. kurssien suoritustavoista, aikatauluista ja ilmoittautumisen ajankohdista.

Opintokokonaisuuden suoritettuasi  tunnet kirjallisuudentutkimuksen ja tekstianalyysin perusteita. Osaat keskustella kirjallisuushistorian aikakausista ja kirjallisuudenlajien kehityksestä. Lisäksi tunnet eri aikakausien keskeisiä kirjailijoita ja osaat kuvata heidän teostensa yhteyksiä ajan estetiikkaan ja kulttuuriin.

Osa opinnoista opinnoista järjestetään yhteisopetuksena taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kanssa.


Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Perusopinnot Yleisen kirjallisuustieteen perusopintoja 30 op järjestetään lukuvuosittain.

15 opintopisteen kokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi ja kaksi vapaavalintaista kurssia. Kaikkia kursseja ei välttämättä tarjota avoimina yliopisto-opintoina joka lukuvuosi.


Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Pakollinen kurssi Alla mainittu kurssi on pakollinen 15 opintopisteen kokonaisuudessa.
Valinnaiset kurssit Valitse seuraavista kaksi kurssia.

Opintokokonaisuuden suoritettuasi tunnet kirjallisuudentutkimuksen ja tekstianalyysin perusteet ja olet perehtynyt joihinkin kaunokirjallisuuden lajeihin. perinteisiin ja alueisiin. Osaat kuvata erilaisia kirjallisuudentutkimuksen lähestymistapoja ja keskustella kirjallisuuden osa-alueista ja keskeisistä kirjailijoista. Olet myös kehittynyt tekstianalyyttisen esseen kirjoittajana. Tunnet kirjallisuudentutkimuksen historiaa keskeisten tutkimusteosten kautta.

TTK-YL500 Yleisen kirjallisuudem valinnaisista aineopinnoista järjestetään lukuvuosittain yksittäisiä jaksoja lähi- tai etäopintoina.
Kaikkia opintokokonaisuuteen kuuluvia opintojaksoja voi suorittaa lukuvuoden 2024-2025 aikana Examinarium-tenttinä.

 Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

 

Valinnaiset aineopinnot 30 op koostuvat seuraavasti:

 • Pakolliset opintojaksot (10 op)
 • Kirjallisuudentutkimuksen lähestymistapoja (10 op)
 • Kirjallisuuden osa-alueita (10 op)
Pakolliset opintojaksot (10 op) Suorita molemmat opintojaksot. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.
Kirjallisuudentutkimuksen lähestymistapoja (10 op) Suorita kursseista kaksi. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.
Kirjallisuuden osa-alueita (10 op) Suorita kursseista kaksi. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.

Valinnaisten aineopintojen opintojaksojen lisäksi voit suorittaa yksittäisiä muita yleisen kirjallisuustieteen aineopintojen kursseja. 
Kurssit vaihtelevat lukuvuosittain.  Kurssit vaihtelevat lukuvuosittain.

Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Aineopintoja Voit opiskella yksittäisiä kursseja. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella myös kesällä; kursseja alkaa aina toukokuun alusta elokuun loppuun saakka. Valtaosa opinnoista järjestetään verkossa.

Yleisen kirjallisuutieteen perusopinnoista järjestetään etäopintoina TTK-YL130 Kirjallisuuden tutkimuksen menetelmiä 5 op -kurssi. Kurssisivu julkaistaan Avoin yliopisto: Humanistisen tiedekunnan ja psykologian kesäopinnot 2024 -sivulla (linkki alla).

Tutustu avoimen yliopiston muihin  kesäopintoihin.

Yhteisiä aineopintoja Voit suorittaa osan Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kaikille opintosuunnille yhteisistä aineopinnoista.
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman opintoja

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on ajoittain yksittäisiä kursseja, jotka ovat osa Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman opintoja.


Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Tutustu yleisen kirjallisuustieteen syventäviin opintoihin Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman sivulla.

ENNAKKOTIETO:
Lukuvuonna 2024-2025 järjestetään seuraavat kurssit:

 • TTM-410 Taiteiden filosofiaa: Tulkinnan filosofiaa 5 op, etäopetus (tiettyyn aikaan), syyslukukausi 2024 UUTTA 
 • TTM-440 Orfeuksen lyyra ja Panin huilu: Antiikin myytit ja musiikki 5 op, lähiopetus, syyslukukausi 2024 UUTTA
 • TTM-440 Taiteidenvälisyys: digitaalisuus, multimediaalisuus ja transmediaalisuus: Taiteidenvälisyys: tutkimusperinteitä ja näkökulmia 5 op, lähiopetus, kevätlukukausi 2025

Päivitetty 22.4.2024

Muita opintoja Voit opiskella yksittäisiä kursseja. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.

ENNAKKOTIETO:
Lukuvuonna 2024-2025 järjestetään seuraava Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman valinnaisten opintojen kurssi:
TTM-471/TTM-472/TTM-473 Kestävyys taiteiden tutkimuksen näkökulmasta 5 op, monimuoto-opetusta (lähi-ja etäopetusta),  syyslukukausi 2024

Päivitetty 22.4.2024 

Valinnaisia opintoja Voit opiskella yksittäisiä kursseja. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella myös kesällä; kursseja alkaa aina toukokuun alusta elokuun loppuun saakka. Valtaosa opinnoista järjestetään verkossa.

Kesällä järjestetään etäopintoina kurssi:
Avoin yo: Vaaleanpunaisia unelmia - Feminismi ja feminiinisyydet mediakoneiston rattaissa? 5 op (Korvaavuudet: TTM-EL350, TTM-471,472,473, KUKA-SPT503, KUKA-AL217/AL219)
Kurssisivu julkaistaan Avoin yliopisto: Humanistisen tiedekunnan ja psykologian kesäopinnot 2024 -sivulla (linkki alla).

Tutustu avoimen yliopiston muihin  kesäopintoihin.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Siirtymäsäännöt ja aiemmin järjestetyt opinnot

Jos olet suorittanut aiempina vuosina yleisen kirjallisuustieteen opintoja, voit tarkistaa oheiselta sivulta opintosuoritustesi vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Tietoa aiemmin järjestetyistä opinnoista löydät Opiskelu-palvelun kurssihausta. 

 

 

 

Haluatko hakea tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimessa yliopistossa suorittamasi opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään, ja ne on mahdollista hyödyntää yliopistotutkinnossa myöhemmin. Opinnoista on apua myös, jos valmistaudut seuraaviin valintakokeisiin. 

Moniin Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan avoimen väylän hauksi. 

Sinua voisi kiinnostaa myös