Avoin yliopisto: Teatteritiede

Teatteritiede on taiteiden tutkimuksen kandi- ja maisteriohjelmien opintosuunta. Osa teatteritieteen opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajemman opintokokonaisuuden (15-30 op).

Teatteritieteessä tutkitaan teatterin ja esittämisen eri muotoja osana ympäröivää yhteiskuntaa. Tutkimusalueet kattavat myös teatterin historian, teorian ja tutkimusmenetelmät sekä esittävien taiteiden aseman ja merkityksen suomalaisessa yhteiskunnassa. Lisäksi teatteritieteessä  analysoidaan esityksiä, näytelmätekstejä ja näyttelijän- ja ohjaajantyötä sekä esityksen muita osatekijöitä.

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman opintoja

Voit opiskella teatteritieteen opintotarjonnasta sinulle sopivia yksittäisiä perus- ja aineopintotasoisia kursseja tai suorittaa koko opintokokonaisuuden perusopinnoista (30 op) tai valinnaisten opintojen opintokokonaisuuden (15 op).

Kurssit sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille! Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.
Lisätiedot voit tarkistaa kunkin kurssin kurssisivulta.

 

Lukuvuonna 2023-2024 järjestettävät teatteritieteen opinnot
(päivitetty 9.10.2023)

Teatteritieteestä ei oi ole mahdollista suorittaa koko perusopintokokonaisuutta lukuvuoden aikana.

Teatteritieteen perusopinnot (30 op) ja Teatteritieteen opintokokonaisuus (15 op):

 • TTK-410 Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op (lähiopetus), alkaa 09/2023
 • TTK-TE110 Teatteritieteen perusteet 5 op (lähiopetus), alkaa 11/2023
 • TTK-TE120 Yleinen teatterihistoria 5 op (lähiopetus), alk. 03/2024
 • TTK-TE140 Suomen teatterihistoria 5 op (monimuoto-opetus), alkaa 09/2023
 • TTK-TE150 Esitysanalyysi 5 op (lähiopetus), alkaa 01/2024

Aineopinnoista järjestetään seuraavat kurssit:

 • TTK-TE239 Tanssin tutkimuksen lähestymistapoja 5 op (lähiopetus), alkaa 09/2023
  Vastaavuudet:
  TTK-TE240-242 Valinnainen erikoiskurssi 1-3
 • Teatteri ja uudet teknologiat 5 op (verkko-opinnot), alk. 01/2024
  Vastaavuudet:
  TTK-TE235 Näyttelijän- ja ohjaajantyö
  TTK-TE240-242 Valinnainen erikoiskurssi 1-3
 • Kestävyyskurssi, taiteiden tutkimus, Monimuoto-opetus 5 op (lisätty 9.10.23)
  Vastaavuudet:
  TTK-TE240-242 Valinnainen erikoiskurssi 1-3
  TTK-TE234  Valinnainen teiriakurssi

Lisäksi voit suorittaa Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman yhteisistä aineopinnoista seuraavan kurssin:

 • TTK-420 Taiteiden tutkimuksen historia 5 op (lähiopetus), alkaa 11/2023
   

Muutokset kurssitarjontaan mahdollisia.

Tutustu kursseihin tarkemmin kurssisivuilla (alla). Kurssisivuilta löydät tiedot mm. kurssien suoritustavoista, aikatauluista ja ilmoittautumisen ajankohdista.

Teatteritieteen perusopinnot suoritettuasi tunnet teatterintutkimuksen keskeiset käsitteet, osaat kuvata teatteria ja esittäviä taiteita tutkimuskohteena ja tunnet alan keskeisiä tutkimussuuntauksia. Osaat myös analysoida esityksiä suullisesti ja kirjallisesti. Tunnet kansainvälistä ja Suomen teatterihistoriaa, eri aikakausien keskeistä draamakirjallisuutta ja osaat arvioida kriittisesti teatterihistoriankirjoitusta.

Perusopinnot lukuvuonna 2023-2024 Voit suorittaa osan (25 op) perusopinnoista. Opintojaksoa TTK-TE130 Teatterin uudistajia 1900-luvulta nykypäivään 5 op ei järjestetä lukuvuonna 2023-2024.
Perusopinnot lukuvuonna 2022-2023 Teatteritieteen perusopintojen kursseja järjestetään lukuvuosittain.

15 opintopisteen kokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi ja kaksi vapaavalintaista kurssia. Kaikki kursseja ei välttämättä tarjota avoimina yliopisto-opintoina joka lukuvuosi.

Pakollinen kurssi Alla mainittu kurssi on pakollinen 15 opintopisteen kokonaisuudessa.
Valinnaiset kurssit Valitse seuraavista kaksi kurssia.
Aineopintoja Voit suorittaa yksittäisiä kursseja teatteritieteen aineopinnoista. Lukuvuonna 2023-2024 järjestetään seuraavat kurssit.
Yhteisiä aineopintoja Voit suorittaa osan Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kaikille opintosuunnille yhteisistä aineopinnoista.
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman opintoja

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on yksittäisiä kursseja,  jotka ovat osa Taiteidentutkimuksen maisteriohjelman opintoja.
Kurssit vaihtelevat lukuvuosittain.

  Lukuvuonna 2023-2024 järjestetään seuraavat teattritieteen syventävät  opinnot:

  • Teatteri ja uudet teknologiat 5 op (verkko-opinnot), alk.01/2024
   Vastaavuus: TTM-TE350-352 Erikoiskurssi 1-3 5 op
  Syventäviä opintoja Lukuvuonna 2023-2024 voit suorittaa seuraavat kurssit.

  Lukuvuonna 2023-2024 järjestetään seuraavat opinnot:

  • TTM-410 Taiteet ja filosofia 5 op: Tieto, tunne ja taiteen merkitys  5 op (etä-/verkko-opinnot), alk. 09/2023
  • TTM-440 Taiteidenvälisyys: digitaalisuus, multimediaalisuus ja transmediaalisuus: Skandaalit! Taidekohut ja kulttuurikiistat 5 op (lähiopinnot), alk. 01/2024
  • TTM-440 Taiteidenvälisyys: digitaalisuus, multimediaalisuus ja transmediaalisuus: Teatteri ja uudet teknologiat 5 op (verkko-opinnot), alk.01/2024
  Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman yhteiset syventävät opinnot Lukuvuoden 2023-2024 opinnot

  Lukuvuonna 2023-2024 järjestetään seuraava taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman valinnaisten opintojen kurssi:
  TTM-471 Taiteiden tutkimuksen valinnainen opintojakso 1: Kestävyyskurssi, taiteiden tutkimus 5 op.

  Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman valinnaiset opintokokonaisuudet Voit suorittaa yksittäisiä kursseja.

  Avoimessa yliopistossa voit opiskella myös kesällä; kursseja alkaa aina toukokuun alusta elokuun loppuun saakka. Valtaosa opinnoista järjestetään verkossa.

  Kesällä järjestetään etäopintoina kurssi:
  Avoin yo: Vaaleanpunaisia unelmia - Feminismi ja feminiinisyydet mediakoneiston rattaissa? 5 op (Korvaavuudet: TTM-EL350, TTM-471,472,473, KUKA-SPT503, KUKA-AL217/AL219)
  Kurssisivu julkaistaan Avoin yliopisto: Humanistisen tiedekunnan ja psykologian kesäopinnot 2024 -sivulla (linkki alla).

  Tutustu avoimen yliopiston muihin  kesäopintoihin.

  Siirtymäsäännöt

  Jos olet suorittanut aiempina vuosina estetiikan opintoja, voit oheiselta sivulta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

  Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

  Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

  Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

  Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

  Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

  Sinua voisi kiinnostaa myös
  Tutkinto-opiskelijaksi?

  Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

  Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

  Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.