Avoin yliopisto: Teatteritiede
Teatteritiede on Helsingin yliopiston Taiteiden tutkimuksen kandi- ja maisteriohjelmien opintosuunta.

Teatteritieteessä tutkitaan teatterin ja esittämisen eri muotoja osana ympäröivää yhteiskuntaa. Tutkimusalueet kattavat myös teatterin historian, teorian ja tutkimusmenetelmät sekä esittävien taiteiden aseman ja merkityksen suomalaisessa yhteiskunnassa. Lisäksi teatteritieteessä  analysoidaan esityksiä, näytelmätekstejä ja näyttelijän- ja ohjaajantyötä sekä esityksen muita osatekijöitä.

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman opintoja

Voit opiskella teatteritieteen opintotarjonnasta sinulle sopivia yksittäisiä perus- ja aineopintotasoisia kursseja tai suorittaa koko opintokokonaisuuden perusopinnoista (30 op) tai valinnaisten opintojen opintokokonaisuuden (15 op).

Kurssit sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille! Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.
Lisätiedot voit tarkistaa kunkin kurssin kurssisivulta.

Lukuvuonna 2022-2023 järjestettävät teatteritieteen opinnot
(päivitetty 18.10.2022)

Teatteritieteestä ei oi ole mahdollista suorittaa koko perusopintokokonaisuutta lukuvuoden aikana.

Teatteritieteen perusopinnot (30 op) ja Teatteritieteen opintokokonaisuus (15 op):

 • TTK-410 Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op (lähiopetus), alkaa 09/2022
 • TTK-TE110 Teatteritieteen perusteet 5 op (lähiopetus), alkaa 11/2022
 • TTK-TE130 Moderni teatteri ja draama 5 op (lähiopetus), alkaa 03/2023
 • TTK-TE140 Suomen teatterihistoria 5 op (etäopetus), alkaa 09/2022
 • TTK-TE150 Esitysanalyysi 5 op (lähiopetus), alkaa 01/2023

Aineopinnoista järjestetään seuraavat kurssit:

 • Ruumiin politiikkaa näyttämöllä 5 op (lähiopetus), alkaa 11/2022,
  vastaavuus seuraaviin opetussuunnitelman kohtiin:
  TTK-TE234 Valinnainen teoriakurssi, TTK-TE235 Näyttelijän- ja ohjaajantyö, TTK-TE240 Valinnainen erikoiskurssi, TTK-TE241 Valinnainen erikoiskurssi 2, TTK-TE242 Valinnainen erikoiskurssi 3
 • Laulava salapoliisi, rikosfiktio taiteissa 5 op (lähiopetus), alkaa 01/2023 (TTK-TE240,TTK-TE241 ja TTK-TE242)
 • Eurooppalainen nykydraama 5 op (lähiopetus), alkaa 03/2023 (TTK-TE232 Draama ja dramaturgia 1)

Lisäksi voit suorittaa Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman yhteisistä aineopinnoista seuraavan kurssin:

 • TTK-420 Taiteiden tutkimuksen historia 5 op (lähiopetus), alkaa 11/2022

Muutokset kurssitarjontaan mahdollisia.

Tutustu kursseihin tarkemmin kurssisivuilla (alla). Kurssisivuilta löydät tiedot mm. kurssien suoritustavoista, aikatauluista ja ilmoittautumisen ajankohdista.

Perusopinnot Teatteritieteen perusopintojen kursseja järjestetään lukuvuosittain.

15 opintopisteen kokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi ja kaksi vapaavalintaista kurssia. Kaikki kursseja ei välttämättä tarjota avoimina yliopisto-opintoina joka lukuvuosi.

Pakollinen kurssi Alla mainittu kurssi on pakollinen 15 opintopisteen kokonaisuudessa.
Valinnaiset kurssit Valitse seuraavista kaksi kurssia.
Aineopintoja Voit suorittaa yksittäisiä kursseja teatteritieteen aineopinnoista.
Yhteisiä aineopintoja Voit suorittaa osan Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kaikille opintosuunnille yhteisistä aineopinnoista.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella myös kesällä, ja kursseja alkaa aina elokuun loppuun saakka. Valtaosa opinnoista järjestetään verkossa.

Jo nyt voit tutustua myös lukuvuoden 2022-2023 opintotarjonnan ennakkotietoihin. Lukuvuoden valmis opintotarjonta julkaistaan 11.7.2022.

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman opintoja

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on ajoittain yksittäisiä kursseja,  jotka ovat osa Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman opintoja.

Teatteritieteen syventäviä opintoja Voit suorittaa yksittäisiä jaksoja
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman yhteiset syventävät opinnot Voit suorittaa yksittäisiä kursseja.
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet kootusti.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen