Avoin yliopisto: Teatteritiede

Teatteritiede on taiteiden tutkimuksen kandi- ja maisteriohjelmien opintosuunta. Osa teatteritieteen opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajemman opintokokonaisuuden (15-30 op).

Teatteritieteessä tutkitaan teatterin ja esittämisen eri muotoja osana ympäröivää yhteiskuntaa. Tutkimusalueet kattavat myös teatterin historian, teorian ja tutkimusmenetelmät sekä esittävien taiteiden aseman ja merkityksen suomalaisessa yhteiskunnassa. Lisäksi teatteritieteessä  analysoidaan esityksiä, näytelmätekstejä ja näyttelijän- ja ohjaajantyötä sekä esityksen muita osatekijöitä.

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman opintoja

Voit opiskella teatteritieteen opintotarjonnasta sinulle sopivia yksittäisiä perus- ja aineopintotasoisia kursseja tai suorittaa koko opintokokonaisuuden perusopinnoista (30 op) tai valinnaisten opintojen opintokokonaisuuden (15 op).

Kurssit sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille! Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.
Lisätiedot voit tarkistaa kunkin kurssin kurssisivulta.

Kurssista riippuen opetus toteutetaan lähiopetuksena tai etäopetuksena verkossa. Kurssin lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.

 

Teatteritieteen kandiopinnot lukuvuonna 2024-2025
(päivitetty 14.6.2024)

Opinnot järjestetään yhteisopetuksena Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kanssa.

Teatteritieteen perusopinnot (30 op) ja Teatteritieteen opintokokonaisuus (15 op):

 • TTK-410 Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op (lähiopetus), alkaa syyskuu 2024
 • TTK-TE110 Teatteritieteen perusteet 5 op (lähiopetus), alkaa lokakuu 2024
 • TTK-TE120 Yleinen teatterihistoria 5 op (lähiopetus), alkaa tammikuu 2025
 • TTK-TE130 Teatterin uudistajia 1900-luvulta nykypäivään:
  Teatterin klassikot -lukupiiri 5 op (lähiopetus), alkaa tammikuu 2025 UUTTa
 • TTK-TE140 Suomen teatterihistoria 5 op (monimuoto-opetus), alkaa syyskuu 2024
 • TTK-TE150 Esitysanalyysi 5 op (lähiopetus), alkaa maaliskuu 2025
   
 • Kaikki perusopintojen opintojaksot (ei TTK-410) on mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana Examinarium-tenttinä. UUTta

Aineopinnoista järjestetään seuraavat kurssit:

 • TTK-TE210 Esitys, esittäminen ja yhteiskunta 5 op (lähiopetus), alkaa syyskuu 2024 UUTTA
 • TTK-TE231 Vastaanotto ja yleisöt: Katsojan kehollisuus esityksessä 5 op (lähiopetus), alkaa lokakuu 2024 UUTTA
 • TTK-TE232 Draama ja dramaturgia 1: Uusia näytelmiä maailmalta 5 op, (lähiopetus), alkaa lokakuu 2024 UUTTA
 • TTK-TE235 Näyttelijän- ja ohjaajantyö: Näyttelijäntyö, kuva ja katsoja 5 op, monimuoto-opetus (lähi- ja etäopetusta), alkaa maaliskuu 2025 UUTTA
 • TTK-TE236 Draama ja dramaturgia 2: Teatteri ja muisti 5 op (lähiopetus), alkaa tammikuu 2025 UUTTA
 • TTK-TE238, TTK-TE240-42 Tanssin historia: Länsimaisen tanssin historia 5 op, lähiopetus, alkaa maaliskuu 2025 UUTTA
 • TTK-TE240-42 Teatterista kirjoittaminen 5 op (lähiopetus), alkaa maaliskuu 2025 UUTTA
   
 • Kaikki Teatteritiede, valinnaiset aineopinnot 30 opintokokonaisuuden opintojaksot on mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana Examinarium-tenttinä. UUTTA

Lisäksi voit suorittaa Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman yhteisistä aineopinnoista seuraavan kurssin:

 • TTK-420 Taiteiden tutkimuksen historia 5 op (lähiopetus), alkaa lokakuu 2024
   

Muutokset kurssitarjontaan mahdollisia.

Tutustu kursseihin tarkemmin kurssisivuilla (alla). Kurssisivuilta löydät tiedot mm. kurssien suoritustavoista, aikatauluista ja ilmoittautumisen ajankohdista.

Teatteritieteen perusopinnot suoritettuasi tunnet teatterintutkimuksen keskeiset käsitteet, osaat kuvata teatteria ja esittäviä taiteita tutkimuskohteena ja tunnet alan keskeisiä tutkimussuuntauksia. Osaat myös analysoida esityksiä suullisesti ja kirjallisesti. Tunnet kansainvälistä ja Suomen teatterihistoriaa, eri aikakausien keskeistä draamakirjallisuutta ja osaat arvioida kriittisesti teatterihistoriankirjoitusta.


Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Perusopinnot 30 op Teatteritieteen perusopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista.

15 opintopisteen kokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi ja kaksi vapaavalintaista kurssia. Kaikki kursseja ei välttämättä tarjota avoimina yliopisto-opintoina joka lukuvuosi.


Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Pakollinen kurssi Alla mainittu kurssi on pakollinen 15 opintopisteen kokonaisuudessa.
Valinnaiset kurssit Valitse seuraavista kaksi kurssia.

Teatteritieteen aineopinnoissa perehdyt esitystutkimukseen ja syvennät ymmärrystäsi esitysten suhteesta yhteiskuntaan. Lisäksi voit valita oman kiinnostuksesi mukaisesti opintojaksoja esimerkiksi tanssin, dramaturgian, skenografian, näyttelijän- ja ohjaajantyön tai vastaanottotutkimuksen alueilta.

TTK-TE500 Teatteritieteen valinnaisista aineopinnoista järjestetään lukuvuosittain yksittäisiä jaksoja lähi- tai etäopintoina.
Kaikkia opintokokonaisuuteen kuuluvia opintojaksoja voi suorittaa lukuvuoden 2024-2025 aikana Examinarium-tenttinä.

 Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

 

Valinnaiset aineopinnot 30 op koostuvat seuraavasti:

 • Pakollinen opintojakso (5 op)
 • Muut teatteritieteen aineopinnot (25 op)
Pakollinen opintojakso (5 op) Suorita tämä opintojakso. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.
Muut teatteritieteen aineopinnot (25 op) Valitse kursseista viisi. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.
Yhteisiä aineopintoja Voit suorittaa osan Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kaikille opintosuunnille yhteisistä aineopinnoista.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella myös kesällä; kursseja alkaa aina toukokuun alusta elokuun loppuun saakka. Valtaosa opinnoista järjestetään verkossa.

Teatteritieteestä järjestetään kesäopintoina 
Performance, känslor och kroppar – en introduktion till performancestudier 5 sp.

Kurssi järjestetään Hangö teaterträff festivaalin yhteydessä
Kurssilla on vastaavuus seuraaviin kandiohjelman koodeihin: TTK-TE210, TTK-TE240, TTK-TE242.

Kesäkurssi 2024 Performance, känslor och kroppar – en introduktion till performancestudier 5 sp -kurssi

Tutustu avoimen yliopiston muihin  kesäopintoihin.

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman opintoja

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on yksittäisiä kursseja,  jotka ovat osa Taiteidentutkimuksen maisteriohjelman opintoja.
Kurssit vaihtelevat lukuvuosittain.

ENNAKKOTIETO (päivitetty 17.4.2024)
Lukuvuonna 2024-2025 järjestetään seuraavat kurssit:

 • TTM-TE320 Työelämäopinnot: Teatterista kirjoittaminen 5 op, lähiopetus, kevätlukukausi 2025 UUTTA
 • TTM-TE351-253 ja  TTM-TE330 Tanssin historia: Länsimaisen tanssin historia 5 op, lähiopetus, kevätlukukausi 2025 UUTTA
 • TTM-350b ja TTM-TE351-253 Katsojan kehollisuus esityksessä 5 op, lähiopetus, syyslukukausi 2024 UUTTA
 • TTM-350b ja TTM-TE351-253 Näyttelijäntyö, kuva ja katsoja 5 op, monimuoto-opetus (lähi- ja etäopetusta), kevätlukukausi 2025 UUTTA
 • TTM-TE351-253 ja TTM-TE330 Teatteri ja muisti 5 op, lähiopetus, kevätlukukausi 2025 UUTTA

Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Syventäviä opintoja Voit opiskella yksittäisiä kursseja. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.

ENNAKKOTIETO:
Lukuvuonna 2024-2025 järjestetään seuraavat taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman yhteisten syventävien opintojen kurssit:

 • TTM-410 Taiteiden filosofiaa: Tulkinnan filosofiaa 5 op, etäopetus (tiettyyn aikaan), syyslukukausi 2024 UUTTA 
 • TTM-440 Orfeuksen lyyra ja Panin huilu: Antiikin myytit ja musiikki 5 op, lähiopetus, syyslukukausi 2024 UUTTA
 • TTM-440 Taiteidenvälisyys: digitaalisuus, multimediaalisuus ja transmediaalisuus: Taiteidenvälisyys: tutkimusperinteitä ja näkökulmia 5 op, lähiopetus, kevätlukukausi 2025

Päivitetty 17.4.2024

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman yhteiset syventävät opinnot Voit opiskella yksittäisiä kursseja. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.

ENNAKKOTIETO:
Lukuvuonna 2024-2025 järjestetään seuraava taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman valinnaisten opintojen kurssi:

 • TTM-471/TTM-472/TTM-473 Kestävyys taiteiden tutkimuksen näkökulmasta 5 op, monimuoto-opetusta (lähi-ja etäopetusta),  syyslukukausi 2024

Päivitetty 17.4.2024 

sVlinnaiset opintojaksoja Voit opiskella yksittäisiä kursseja. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella myös kesällä; kursseja alkaa aina toukokuun alusta elokuun loppuun saakka. Valtaosa opinnoista järjestetään verkossa.

Kesällä järjestetään etäopintoina kurssi:
Avoin yo: Vaaleanpunaisia unelmia - Feminismi ja feminiinisyydet mediakoneiston rattaissa? 5 op (Korvaavuudet: TTM-EL350, TTM-471,472,473, KUKA-SPT503, KUKA-AL217/AL219)
Kurssisivu julkaistaan Avoin yliopisto: Humanistisen tiedekunnan ja psykologian kesäopinnot 2024 -sivulla (linkki alla).


Lisäksi teatteritieteessä järjestetään kesäopintoina 
Performance, känslor och kroppar – en introduktion till performancestudier 5 sp.
Kurssi järjestetään Hangö teaterträff festivaalin yhteydessä
Kurssilla on vastaavuus seuraaviin maisteriohjelman  koodeihin: TTM-TE351, TTM-TE352 ja TTM-TE353.
Ohjelmat alla

Performance, känslor och kroppar – en introduktion till performancestudier 5 sp Kurssisivut

Tutustu avoimen yliopiston muihin  kesäopintoihin.

Siirtymäsäännöt

Jos olet suorittanut aiempina vuosina estetiikan opintoja, voit oheiselta sivulta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.